Leena Kostiaisen ryhmä- puheenvuoro:

On tärkeää, että Tampere  pysyy menestyvien kaupunkien joukossa

Kokoomuksen ja RKP:n tärkein tavoite kuluvalle vaalikaudelle on, että kaupungin talous saadaan tasapainoon. Terve talous mahdollistaa sen, että voimme tulevaisuudessakin tarjota tamperelaisille palveluja, joita he tarvitsevat.
Kokoomukselle on tärkeää, että taloutta ei tasapainoteta vain käymällä veronmaksajan kukkarolla. Tälle vuodelle tehty 0,75 prosentin veronkorotus oli kompromissi, johon Kokoomus vuosi sitten pitkin hampain suostui. Vuodelle 2015 Kokoomus ei hyväksynyt veronkorotusta.  Alhainen veroprosentti on vetovoimatekijä kaupungille ja pitää elinkeinoelämän rattaat pyörimässä.
Vaikka talouden tasapainoon ei ole vielä päästykään, olemme kuitenkin onnistuneet kääntämään suuntaa. Vielä muutama vuosi sitten kaupungin menot kasvoivat jopa yli 6 prosenttia vuodessa. Viime vuonna menot kasvoivat vain noin 3 prosenttia. Suunta on siis oikea, mutta paljon on vielä tehtävää. Tämä on vaatinut paljon työtä koko kaupunkiorganisaatiolta ja henkilökunta onkin  osallistunut talkoisiin erinomaisesti. Siitä suuri kiitos!
Säästöjä on saatu aikaan erityisesti ns. rakenteellisilla muutoksilla, kun painopistetta raskaista ja kalliista palveluista on saatu siirrettyä ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. Lastensuojelu lienee paras esimerkki näistä rakenteellisista uudistuksista. Samanlaista painopisteen siirtämistä tavoitellaan myös terveydenhuollon puolella.
Kaupunkistrategian yksi tavoite on edistää ihmisten omaehtoista liikkumista, mikä ennalta ehkäisee monia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Kaupunki ei voi ihmisiä liikuttaa, mutta haluamme luoda edellytyksiä ja houkuttelevia olosuhteita, kuten esim. maauimala Kalevaan.
Yksi merkittävä säästökeino kuluvana vuonna on ollut ns.byrokratiatalkoot.  Tähän mennessä on onnistuttu vähentämään yli 200 henkilötyövuotta. Tätä työtä pitää jatkaa. Lue koko puhe

Kaupunginvaltuusto keskusteli kotouttamisesta 10.11.

Ilkka Sasi: - Suomi ottaa vuosittain tietyn määrän kiintiöpakolaisia.  Johonkin päin Suomen he muuttavat ja muutaman vuoden kuluttua siirtyvät kaupunkeihin. Kannattaa ottaa pakolaisten mukana tulevat valtion tuet heti. Lisäksi suurin osa ulkomaalisista kotoutuu ilman mitään ohjelmia ja toimenpiteitä..

Sofia Vikman - Viimeinkin valtiolla on kuultu muun muassa tamperelaisten korkeakoulujen toivomuksia, että koulutusvienti on mahdollista.

Viikon kysymys

Oletko huolissasi puhtaan veden saatavuudesta Tampereen seudulla?

Kirkollisvaalien nurkilla kysyttiin valtion ja kirkon suhteesta: 75 % vastaajista halusi erottaa kirkon ja valtioin toisistaan.

Lokakuussa 36 %vastaajista piti Tampereen "luottoluokitusta" AAA-tasossa (erinomainen).

Syyskuussa 39 % kannatti Tampereen kaupungin kulujen karsimista tasaisesti sieltä täältä.


 

Kysy kokoomukselta politiikasta ja Tampereesta!

Siirry lukemaan kokoomuksen lehtiä...
Lue tamperelaisen kokoomuksen kaupunkilehti
PDF-tiedostoOhjelma FINAL 16.1.13-1.pdf (5.0 MB)
Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa:

Verojen vuosittainen korottaminen ei ole ratkaisu ongelmiimme.

"Vuoden 2015 talousarvio on valmisteltu keskellä isojen murrosten ristiaallokkoa. Tampere kohtaa samaan aikaan sote-uudistuksen haasteet, väestönkasvun ja ikärakenteen muutoksen, talouden rakennemuutoksen sekä kuntatalouden tasapainottamisen vaatimukset. Yhtälö on valtavan haasteellinen, sillä kansantuotteen kasvu on olematonta, mikä näkyy valtion ja kuntien heikkona verotulokehityksenä.
Vaikeasta tilanteesta huolimatta Tampereen kaupunki turvaa peruspalvelujen saatavuuden ja keskeiset sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelut. Ensi vuonna toiminnan painopisteitä palveluissa ovat ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja liikunta. Vahvistamme lasten ja nuorten kasvua, perusterveydenhuoltoa ja ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja. Talousarvion puitteissa toteutetaan myös köyhyysohjelmaa (aktiivipassi), opiskelijaystävällisin kaupunki -ohjelmaa sekä uutta työttömyyspakettia. Tiivistämme palveluverkkoa yhdessä sähköisten palveluiden kanssa ja vauhditamme rakenteellisia uudistuksia.
Yritysmyönteisyyden vahvistamiseksi teemme ensi vuonna lukuisia toimenpiteitä, mm. palvelujen kokoaminen yhteen, elinkeinofoorumin perustaminen ja yritysvaikutusten arviointi.
Huolimatta kaikista käynnistetyistä talouden tasapainottamistoimenpiteistä tilikauden tulos on ensi vuoden talousarviossa yhä merkittävästi alijäämäinen. Vuodelle 2014 korotimme Tampereen tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja. Verojen vuosittainen korottaminen ei ole ratkaisu ongelmiimme.
Talouden tasapainottamiseksi saatammekin joutua käynnistämään kaupunkitasoisen yhteistoimintamenettelyn henkilöstömenojen ja muiden menojen vähentämiseksi."  puhe kokonaisuudessaan

Aleksi Jäntti ja Ilkka Sasi

Kokoomusvaltuutetut talousarviosta 17.11.

Aleksi Jäntti: - Syömme Tampereella kuormasta ja joudumme pahimmassa tapauksissa ottamaan syömävelkaa. Talousarvio on hyvä, toivottavasti sitä ei pilata välinpitämättömällä toteutuksealla.
Irja Tulonen: - Koulukadun kenttä kannattaa kunnostaa ja kehittää samalla kun Eteläpuisto kaavoitetaan, se on monen tekemisen kehto. Perustetaan Pro Koulukatu – ryhmä, olen siinä mielelläni mukana.
Ilkka Sasi: - Parasta investointipolitiikkaa on, että ollaan mahdollisimman vähän yksityisen sektorin tiellä, tarjotaan puitteet – yksityinen on se toimija, joka toteuttaa parhaat innovaatiot.
Irja Tulonen: - Valtionosuuden pienenevät. Kuntien on palattava juurilleen; pohditaan mitkä ovat ne palvelut, joita halutaan tuottaa.
Matti Höyssä: - Rakennusvalvontaa on kehitettävä, mutta ei viranomaistoimintana.  Enemmän täytyy luottaa yritysten osaamiseen koko kaavoitusprosessin hoidossa.
Irja Tulonen: - Tilaaja-tuottaja –malli on kehittynyt hyvään suuntaan, mutta se ei riitä. On katsottava mitkä asiat siihen sopivat ja mitkä eivät.
Matti Höyssä: - Yrittäjyys on muutakin kuin tonttipolitiikka.  Kaupungin pitää luoda käyttöalustoja innovaatiotoiminnalle.
Ilkka Sasi: - On mielekäs päätös, että  Hatanpään lukio sai jatkaa ja Klassillinen lukio saadaan remontoitua ja nykyaikaistettua.
Harri Jaskari: - Kannattaa keskittyä ensin niihin investointeihin, jotka toisivat nopeimmin tuloja. Tammelan stadionissa eikä Kansi ja Areenassa tarvita kaupungin roolia vaan mahdollistavaa positiivista energiaa.
Sofia Vikman: -Tampere on koulutuksen ykköskaupunki, perusopetuksesta korkeakoulutasoon. On hyvä, ettei ryhmäkoot kasva. Kannustan korkeakouluja kehittämään edelleen yhteistyötä - Tampereen vahvuus on vahva koulutustoiminta ja osaaminen.
Harri Jaskari: - Keskusjätepuhdistamon ympärille tulisi voida kehittää alan liiketoimintaa. Lisäksi, miksi emme ole vieläkin aktiivisempia asuntorakentamisessa, kaavoitus kestää aivan liian kauan.
Matti Höyssä: - Tampere tulee olemaan rakentajana kehyskuntia vilkkaampia.  Kohta on odotettavissa todellinen rakentamisen buumi, johon on varauduttava. Se on myös kestävää kehitystä.
Ilkka Sasi: - On hyvä, että vanhukset ei joudu asumaan sairaaloissa.  Sairaanhoitopiirin ambulanssipäätös harmittaa; kaupunki menetti miljoonia ja ambulanssin. Perussuomalaisten kanta ratkaisi siinä.
Mikko Leppälahti: - Todellista elinkeinopolitiikkaa on vuoropuhelu palveluhankinnoista yrittäjien kanssa.
Ilpo Rantanen: - Muutaman oppilaan vaihtelu luokkien ryhmäkoossa ei ole ratkaisevaa.  Ratkaisevampaa ovat hyvät oppimisympäristöt ja osaavat opetusalan ammattilaiset.

 

Harri Airaksinen esittää kutsupohjaista joukkoliikennettä Tampereelle

- Älyliikenteen uudet sovellukset mahdollistavat liikennevälineiden tehokkaan yhteiskäytön ja yksilöllisten tarpeiden yhdistämisen. Sähköiset varausjärjestelmät ja autojen reaaliaikainen kulunvalvonta yhdistämällä voidaan toteuttaa kutsupohjainen joukkoliikennejärjestelmä, sanoo kaupungnvaltuutettu Harri Airaksinen kaupunginvaltuustole jättämässän aloitteessa 10.11.2014.
Aloitteessa todetaan: "Helsingissä kutsupohjaista joukkoliikennettä on jo käytössä, palvelu perustuu kaupungin alueella liikennöiviin pikkubusseihin, jonka kyytiä tarvitseva voi tilata palvelukeskuksesta. Kyydit yhdistellään siten, että samalla suunnalla oleviin kohteisiin kulkevat matkustajat voidaan ottaa samaan autoon. Matkan voi tilata tietokoneella tai matkapuhelimella. Matkan voi maksaa sähköisesti matkatililtä esimerkiksi puhelimella. Matkan voi tilata enintään 45 minuuttia ennakkoon joko pysäkille tai annettuun osoitteeseen. Kyyti tapahtuu ilman vaihtoa määränpäähän ja hinta määräytyy matkan mukaan. Lähtöhinta on 3,50 euroa ja kilometrihinta on 0,45 euroa.
Kutsujoukkoliikenne mahdollistaa myös hiljaisina aikoina joukkoliikenteen käytön ja palvelee alueita, jotka eivät ole linja-autoreittien välittömässä läheisyydessä. Tällainen alue on esimerkiksi Teisko. Se mahdollistaa myös ikäihmisten ja muiden tavanomaista joukkoliikennettä personoidumman kuljetuksen tarvitsijoiden tarpeiden huomioon ottamisen. Kuvattu palvelu toisi säästöjä myös kaupungin kustantamien taksipalvelujen käytöstä, vähentäisi vajaakäytössä olevien linja-autovuorojen tarvetta ja houkuttelisi uusia käyttäjiä joukkoliikenteen piiriin.

Matti Helin esittää Vuoden vapaehtoistyöntekijän palkitsemista

Kaupunginvaltuutettu Matti Helin jätti 10.11. kaupunginvaltuustolle aloitteen sosiaali- ja terveysalalla toimivan Vuoden vapaaehtoistyöntekijän palkitsemista. Ehdotuksia vuosittain valittavasta henkilöstä voisivat tehdä sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja organisaatiot.


 

Matti Helin ehdottaa krypan rakentamista Keskustorille

Kokoomuksen valtuutettu Matti Helin jätti kaupunginvaltuustolle 20.10. aloitteen, jossa hän esittää Tampereen kaupungin  ja seurakuntien yhteistyötä Tampereen Keskustorin kirkonmäen ja vanhan kirkon alle kryptan rakentamiseksi.   Rakennettavat toimitilat toimisivat kaupunkilaisten sosiaalisen kohtaamisen avoimena tilana huomioiden erityisesti nuoriso- ja sosiaalityön erityistarpeet.


 

Tampere hyväksyy talousarvion vuodeksi 2015

Tämä on Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän nettilehti.

Katso kokoomuksen tapahtumia: pirkanmaankokoomus.fi/kalenteri

 

Tule mukaan kokoomuksen ehdokkaiden vaalityöhön!

Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa, vain kahdeksan kuukautta enää. Kokoomus menestyy vain jos sen ehdokkaat ovat hyviä ja saavat äänestäjät liikkeelle, siihen ehdokkaat tarvitsevat idearikkaita ja aktiivisia tukijoita. Ryhdy tukijaksi - tukimies muun muassa ideoi, kommentoi, jakaa esitteitä, keittää kahvia, kerää rahaa, hankkii taustatietoja, lähettää postia, puhuu puolesta, tekee tungosta tilaisuuksissa - tai jotain muuta.  Ilmoittaudu tässä mukaan jonkun (tai useamman) tamperelaisen kokoomuslaisen ehdokkaan vaalityöhön.