Viikon kysymys

Otatko osaa joulun ajan keräyksiin?

Marraskuussa 55 % vastaajista uskoi järvien pintavesien riittävän kotitaulouksien käyttövedeksi.

Kirkollisvaalien nurkilla kysyttiin valtion ja kirkon suhteesta: 75 % vastaajista halusi erottaa kirkon ja valtioin toisistaan.

Lokakuussa 36 %vastaajista piti Tampereen "luottoluokitusta" AAA-tasossa (erinomainen).


 

Höyssä ja Jaskari kysyvät Sulkavuoren suunnittelusta

Kokoomuksen kaupunginvaltuutetut Matti Höyssä ja Harri Jaskari jättivät 15.8. kaupunginvaltuustolle aloitteen, jolla he haluavat selvitystä Sulkavuoren jätepuhdistamon suunnittelun tilanteesta. Selvitystä halutaan mun muassa seuraaviin:

- Miten vertailu eri puhdistamopaikkojen suhteen maakuntakaavaan tehdään?
- Voidaanko Sulkavuoreen sijoittaa suunniteltua laajempi keskusjäteveden puhdistamo, jos puhdistamon jätevesimäärät kasvavat ja toisaalta purkuvesien ympäristömääräykset tiukkenevat?
- Voidaanko Sulkavuoreen aiottuun puhdistamoon ottaa mukaan Nokian jätevedet tai maakunnan jätevedet? Jos ei voida mikä on Sulkavuoren puhdistamon elinkaari ja milloin joudutaan rakentamaan uusi keskusjätevedenpuhdistamo tiukkenevien ympäristömääräyksien ja maakunnan tarpeen perusteella.?
- Miten KHO tulkitsee ja hyväksyykö se ympäristölupahakemuksen tarkistushakemuksen siirtämiseen, kun maakuntakaavoitus on kesken?
- Voidaanko käynnistää yhteistyö Nokian kaupungin kanssa ja sijoittaa puhdistamo Koukkujärven – Kolmenkulman alueelle sekä samalla hyödyntää Cleantech, jota alueelle ollaan toteuttamassa?


 

Harjun Kokoomuksen hallituksessa uusia tuulia

Markku Airaniemi jatkaa Tampereen Harjun Kokoomuksen puheenjohtajana. Hallituksessa sen sijaan kävi melkoinen puhuri; uusina jäseninä valittiin Laura Lehtinen, Piia Kurki, Kimmo Torvinen ja Arto Grönroos. Vanhasta hallituksesta jatkavat Reijo Kaakkolammi, Simo Salo ja Helena Nikkanen (Perälä).

Kokouksessa oli paikalla kolmattakymmentä yhteisten asioiden hoitamisesta kiinnostunutta.  Virallisten asioiden jälkeen kuultiin Harri Jaskarin ja muiden talousviisaiden ajatuksia Suomen nostamiseksi tästä "suosta".

Kokoomus parantamassa Tampereen seudun infraa

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmät ovat päässeet sopuun ensi vuoden valtion talousarvion muutoksista. Neuvotteluja vetänyt tamperelainen valiokunnan pj Kimmo Sasi kertoo, että Vt3 Tampereelta Vaasaan on nostettu kehittämishankkeiden kärkeen.
- Sen jälkeen, kun Tampereen läntinen ohikulkutie valmistui, ovat ruuhkat ja onnettomuudet kolmostiellä varsinkin Ylöjörvi-Parkano-osuudella selvästi kasvaneet, sanoo Kimmo Sasi
Sasin johtamissa neuvotteluissa sovittiin uudesta lisärahoituksesta kolmostielle. Kyröskoskella käynnistetään 3m€:n hanke ja Parkanossa 3,3m€:n hanke tien sujuvuuden parantamiseksi ja vaaranpaikkojen poistamiseksi.
Tämä helpottaa kolmostien kunnostuksen saamista ensi eduskuntakaudella liikennehankkeiden ykköskoriin.

Aleksi Jäntti jatkaa kokoomusjärjestön johdossa

Kaupunginvaltuutettu, kansanedustajaehdokas ja yrittäjä Aleksi Jäntti valittiin 28.11. Torni hotellissa pidetyssäkokouksessa yksimielisesti jatkamaan Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön puheenjohtajana myös vuonna 2015.
Myös varapuheenjohtajat: kunnallispolitiikan opiskelija Riina-Eveliina Eskelinen ja kaupunginvaltuutettu Matti Höyssä valittiin uudelle toimikaudelle. Hallitukseen valittiin lisäksi 18 henkilöä, jotka edustavat monipuolisesti kokoomusjärjestöjä.
Järjestö on kaikkien Tampereella toimivien kokoomusjärjestöjen yhteinen kunnallisjärjestö. Kokoomus on Tampereen suurin puolue.

Kokoomuslaisia kysytään vaalilautakuntiiin!

Haku vaalilautakuntiin eduskuntavaaleihin 2015 on vielä muutaman päivän käynnissä, ja lisää toimitsijoita tarvitaan vielä reippaasti mukaan.  Lähetäthän suostumuksesi viimeistään 1.12. mennessä sähköpostilla osoitteeseen maggie.nurminen@kokoomus.fi

Leena Kostiaisen ryhmäpuheen- vuoro:

On tärkeää, että Tampere  pysyy menestyvien kaupunkien joukossa

Kokoomuksen ja RKP:n tärkein tavoite kuluvalle vaalikaudelle on, että kaupungin talous saadaan tasapainoon. Terve talous mahdollistaa sen, että voimme tulevaisuudessakin tarjota tamperelaisille palveluja, joita he tarvitsevat.
Kokoomukselle on tärkeää, että taloutta ei tasapainoteta vain käymällä veronmaksajan kukkarolla. Tälle vuodelle tehty 0,75 prosentin veronkorotus oli kompromissi, johon Kokoomus vuosi sitten pitkin hampain suostui. Vuodelle 2015 Kokoomus ei hyväksynyt veronkorotusta.  Alhainen veroprosentti on vetovoimatekijä kaupungille ja pitää elinkeinoelämän rattaat pyörimässä.
Vaikka talouden tasapainoon ei ole vielä päästykään, olemme kuitenkin onnistuneet kääntämään suuntaa. Vielä muutama vuosi sitten kaupungin menot kasvoivat jopa yli 6 prosenttia vuodessa. Viime vuonna menot kasvoivat vain noin 3 prosenttia. Suunta on siis oikea, mutta paljon on vielä tehtävää. Tämä on vaatinut paljon työtä koko kaupunkiorganisaatiolta ja henkilökunta onkin  osallistunut talkoisiin erinomaisesti. Siitä suuri kiitos!
Säästöjä on saatu aikaan erityisesti ns. rakenteellisilla muutoksilla, kun painopistetta raskaista ja kalliista palveluista on saatu siirrettyä ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. Lastensuojelu lienee paras esimerkki näistä rakenteellisista uudistuksista. Samanlaista painopisteen siirtämistä tavoitellaan myös terveydenhuollon puolella.
Kaupunkistrategian yksi tavoite on edistää ihmisten omaehtoista liikkumista, mikä ennalta ehkäisee monia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Kaupunki ei voi ihmisiä liikuttaa, mutta haluamme luoda edellytyksiä ja houkuttelevia olosuhteita, kuten esim. maauimala Kalevaan.
Yksi merkittävä säästökeino kuluvana vuonna on ollut ns.byrokratiatalkoot.  Tähän mennessä on onnistuttu vähentämään yli 200 henkilötyövuotta. Tätä työtä pitää jatkaa. Lue koko puhe

Kysy kokoomukselta politiikasta ja Tampereesta!

Siirry lukemaan kokoomuksen lehtiä...
Lue tamperelaisen kokoomuksen kaupunkilehti
PDF-tiedostoOhjelma FINAL 16.1.13-1.pdf (5.0 MB)
Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma

Aleksi Jäntti joulukirjeessä tamperelaisille kokoomuslaisille:

Tarvitsemme poliittisesti yhtenäisen hallituksen

Kokoomuksen kannatus on alhaalla.
- Vakavassa paikassa on tunnustettava tosiasiat sekä säilytettävä maltti ja yhtenäisyys. Keväällä media todennäköisesti kohtelee pääministeriehdokkaita ja -puolueita tasapuolisemmin kuin vielä syksyn aikana. Samalla pääministeripuolueena toimiva kokoomuskin voi kääntää katseensa tuleviin tavoitteisiin, kirjoittaa Kokoomuksen elujärjestön puheenjohtaja Aleksi Jäntti.
- Suomi elää yhtä historiansa kriittisimmistä vaiheista ja on tärkeää, että saamme muodostettua eduskuntavaalien jälkeen poliittisesti yhtenäisen hallituksen. Jokainen pienikin teko sen eteen on arvokas.
 

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen joulukirjeessä:

Tampereella on vahva tekemisen meininki

- Kaupunki on kehittynyt vauhdilla; asukasluku nousee 3000 asukkaalla vuodessa ja sen mukana yritysten, työpaikkojen, asuntojen ja palveluiden tarve.  Tamperetta vaivaa paha työttömyys, mutta samalla täällä on myös vahva tekemisen meininki ja kaupunki tunnetaan monissa asioissa edelläkävijänä niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin, kertoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen kokoomuksen jäsenille osoitetussa joulukirjeessä.
- Vaikka kaupungin talous on tiukalla, olemme samalla saaneet hillittyä menojen kasvua merkittävästi edellisistä vuosista ja torjuttua näin uusia veronkorotuspaineita. Elinvoiman vahvistamiseksi tulemme vuonna 2015 panostamaan erityisesti yritysmyönteisyyteen. Meillä on myös paljon investointeja käynnissä ja suunnitteilla. Niiden realistisuutta on arvioitava kriittisesti, mutta tarvitaan myös uskallusta, koska investoinnit elvyttävät, vastaavat kasvaviin tarpeisiin ja rakentavat tulevaisuuden vetovoimaista kaupunkia, kirjoittaa pormestari.

Kaupungin ostolaskuja halutaan julkisiksi

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä on jättänyt 15.8. kaupunginvaltuustolle aloitteen, jossa esitetään kaupungin ostolaskujen julkistamisen selvittämistä. Menettelyllä haetaan avointa hallintoa ja säästöjä, Helsingissä vastaavalla tavalla arvellaan saavutettavavan1-2%:n säästöt.Säästöpotentiaali perustuu entistä tarkempaan huolellisuuteen yhteisten rahojen käytössä. Avoimuus lisää kriittisyyttä hankinnoissa.
Samalla pitää selvittää asian yritysvaikutukset. Mahdollisten tietoteknisten ja muiden kulujen suhde on suhteutettava potentiaaliseen säästöön ennen päätöksen tekemistä.
Verkossa nähtävillä olevien laskujen yhteydessä olisi myös hyvä olla nähtävillä tieto siitä, onko hankinta perustunut kilpailutukseen vai suorahankintaan. Laskujen avaaminen verkkoon vähentäisi myös toisinaan keskusteluun nousseita kuntalaisten ja yrittäjien epäilyä joidenkin tahojen suosimisesta.


 

Robottiautot ovat mahdollisuus Tampereelle

Harri Airaksinen kaupunginvaltuustossa 15.12.: - Robottiautot ovat hyvä tilaisuus älyliikenteen kehittämisessä Tampereelle. Suomella on historiallinen mahdollisuus olla edelläkävijä Liiketoimintapotentiaali voi olla suuri.
Yrjö Schafeitel: - Ratikan reitit voisi suunnitella siten, että ajetaan aluksi sähkökäyttösillä sähköbusseilla, vasta kun kapasiteetti ei riitä, sitten otetaan ratikat käyttöön.
Mikko Leppälahti: - Robottitekniikka on hyvä hanke, Tampere voisi olla joukkoliikenteessä nykyaikainen kaupunki, jossa käyttövoimaan on vety tai sähkö.
Ilkka Sasi: - Robottiautot saattavat olla lähitulevaisuutta, onhan jo googlen kartta-autot liikkeellä ilman kuljettajia

Tampereen kaavoitusohjelma puhutti valtuustossa

Ilkka Sasi: - Tampere on maailman paras kaupunki, on pidettävä kiinni siitä, että se on sitä myös jatkossa. Kaupungissa pitää rakentaa niin keskustaan kuin muuallekin. Muuttoliike takaa, että kaikkialle riittää asukkaita; hyvästä vetovoimasta on pidettävä kiinni.
Matti Heinivaho: - Me asumme kaupungissa, johon maaseudunomainen Teisko myös kuuluu.  Molemmat asumismuodot tulee ottaa kaupungissa huomioon ja hyväksyä. Kiikkistensalmen silta voidaan nykytekniikalla rakentaa ilman, että Kaupin luonnonpuisto tuhoutuisi. Myös Hirviniemi kannattaa rakentaa asumiselle.
Matti Höyssä:  - Kaavoitusohjelma on kaupungin kehityksen kannalta hyvää pääomaa, rakentamispäätöksiä tehdään sitten erikseen, alueita on hyvä olla valmiina.

Rastin tuleva rakennus on 21-kerroksinen, hieman Torni Hotellia matalampi, Rastin rautatien puolella on jo Scandic-hotelli ja viereen tulee Tammelan puolelle tulee Rastiin liittyvää uutta matalampaa rakentamista.

Tulevaisuuskokoomus valitsi vuoden 2014 tulevaisuusteon

Tampere uskaltaa kasvaa ylöspäin

Tampereen Tulevaisuuskokoomus valitsi syyskokouksessaan vuoden 2014 tulevaisuusteon; tamperelaisten kaupunkirakentamisen rohkeus kasvaa myös ylöspäin. Hyvänä esimerkkinä tästä on rautatieaseman kupeessa kohoava 88 metriä korkea Sokos hotelli Torni. Hotellin rakentamisessa on yhdistetty loistavasti moderni korkea rakentaminen sekä historiallisesti arvokkaat veturitallit. Toinen hyvä esimerkki on tulevaisuudessa; Rastin tontille Itsenäisyydenkadulle ryhdytään ensi vuonna rakentamaan 21-kerroksinen asuin- ja liiketaloa, joka osaltaan kohottaa Tampereen imagoa myös ylöspäin suuntautuvan rakentamisen kaupunkina. Kokous toivoi myös, että korkea rakentaminen saa jatkoa Tampereen Kansiareenan muodossa, jolloin tornitalot muodostaisivat täysin uuden kaupunginosan Tampereen keskustaan.
Tulevaisuuskokoomus valitsi Hanna Kallio-Kokon jatkamaan puheenjohtajana.

Minna Tanner, Hanna Kallio-Kokko, Heikki Salo ja Jarno Lehtinen
Aluejärjestön kokouksissa on aina mukavaa ja paljon väkeä

Kokoomus kannattaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulun yhdistämistä

Aluejärjestön syyskokouksen julkilausuma 28.11.:
"Luonnollisia työpaikkoja syntyy vain yrityksiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että erityisesti Pk-yrityksille luodaan kehittävä ja toimintaa vauhdittava toimintaympäristö. Tamperelaisten yritysalueiden infraa on kehitettävä. Yrityksen työntekijöiden ja myös yrittäjien paikallista koulutusta on kehitettävä.  Tampereen yliopistojen ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistyminen on kannatettava hanke, jossa tulee ottaa huomioon myös yrittäjyyden tarpeet kansainvälisessä mittakaavassa. Myös innovatiiviset kaupungit -hankkeen merkitys on suuri.
Yritysmyönteisyys nostaa Tampereella voimakkaasti päätään. Säännöllisyys kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten välisessä yhteistyössä on välttämätöntä. Päätösten vaikutusta yritystoimintaan on kokoajan arvioitava.  Erityisesti hankinnoissa tulee keskittyä paikallisiin yrityksiin. Palveluiden keskeinen periaate on oltava monituottajamalli. Neuvonta, tukipalvelut ja saumaton yhteistyö tulee olla kehityskohde.
Kasvavat yritykset tarvitsevat ketterää kaavoitusta ja joustavaa lupamenettelyä."

Kokoomuksen aluejärjestön hallitus 2015

PJ Aleksi Jäntti, Tulevaisuuskokoomus ry
VPJ Riina-Eveliina Eskelinen, Tampereen Kokoomuksen Nuoret ry
VPJ Matti Höyssä, Tampereen Kokoomus ry

Helena Kekoni

Ruotulan Kokoomusnaiset ry

Leena Kostiainen

Tulevaisuuskokoomus ry

Jarno Lahtinen

Tulevaisuuskokoomus ry

Raimo Tihveräinen

Pyynikin Kokoomus ry

Saana Vahvelainen

Tampereen Kokoomusopiskelijat

Terhi Saarenoja

Tampereen Kokoomuksen naiset ry

Minna Tanner

Pirkan Kokoomuksen Naiset ry  UUSI

Ilkka Hietaniemi

Hervannan Kokoomus ry

Ilmari Korhonen

Tampereen Akateemiset Porvarit ry

Markku Airaniemi

Tampereen Harjun Kokoomus ry

Reijo Kaakkolammi

Tampereen Harjun Kokoomus ry

Tuija-Leena Juutilainen

Teiskon Kokoomus ry

Wille Tuomola

Tampereen Kokoomusteekkarit ry UUSI

Erkki Ottela

Tammerkosken Kokoomus ry

Mira Lindholm

Tampereen Kokoomuksen Nuoret ry  UUSI

Heikki Salo

Tampereen Kokoomus ry

Pekka Uusitalo

Tampereen Kokoomus ry  UUSI

Hanna Kallio-Kokko

Tampereen Sivistysyhdistys ry

 


 

Kokoomuksen puoluevaltuusto kokoontuu Tampereella 17.1.2015

Tampere on suomalaisen ja kokoomuspolitiikan keskipisteessä tammikuussa; pääministeri  Alexander Stubb ja muut kokoomusministerit kiertävät  Pirkanmaata lauantaina 17.1.2014, jolloin puoluevaltuusto pitää kokouksensa Tampereella.

Tämä on Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän nettilehti.

Katso kokoomuksen tapahtumia: pirkanmaankokoomus.fi/kalenteri

 

Tule mukaan kokoomuksen ehdokkaiden vaalityöhön!

Eduskuntavaalit ovat huhtikuussa, vain kahdeksan kuukautta enää. Kokoomus menestyy vain jos sen ehdokkaat ovat hyviä ja saavat äänestäjät liikkeelle, siihen ehdokkaat tarvitsevat idearikkaita ja aktiivisia tukijoita. Ryhdy tukijaksi - tukimies muun muassa ideoi, kommentoi, jakaa esitteitä, keittää kahvia, kerää rahaa, hankkii taustatietoja, lähettää postia, puhuu puolesta, tekee tungosta tilaisuuksissa - tai jotain muuta.  Ilmoittaudu tässä mukaan jonkun (tai useamman) tamperelaisen kokoomuslaisen ehdokkaan vaalityöhön.