Pekka Uusitalo Tampereen Kokoomuksen puheenjohtajaksi

Pekka Uusitalo valittiin Tampereen Kokoomus ry:n puheenjohtajaksi. Pekka on politiikassa kokenut toimija, hän on ollut muun muassa Pirkanmaan Kokoomuksen piirihallituksen jäsenenä useita vuosia. 

Tuomas Kuoppala SYL:n hallitukseen

Tampereen Kokoomusopiskelijoiden Tuomas Kuoppala  valittiin Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodeksi 2016.
”Koulutuspolitiikka ja sen ratkaisut tulevat olemaan erityisen pinnalla ensi vuonna. Laadukkaan ja toimivan koulutuksen takaamiseksi korkeakoulujen ja opetusministeriön vuoropuhelua on entisestään tiivistettävä. On hienoa päästä mukaan tähän rakenteelliseen kehittämiseen”, sanoo Kuoppala.

Kokoomusnaisten johtoon Sofia Vikman

Tamperelainen  kansanedustaja Sofia Vikman, 32 on valittu 15.11. Porissa Kokoomuksen Naisten liiton uudeksi puheenjohtajaksi.  Vikman seuraa tehtävässä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakkaa. Toivakka luopui tehtävästä kahden kauden jälkeen.

Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaina ovat apulaispormestari Leena Kostiainen (vas), yrittäjä Niilo Rautionmaa, rehtori Jari Andersson ja lastentarhanopettaja Minna Mustakallio-Sorvali. Valinnan tekevät paikallisyhdistysten edustajat piirikokouksessa joulukuussa.

Kostiainen ehdokkaaksi Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtajaksi

10.11.2015  Tampereen apulaispormestari Leena Kostiainen on ilmoittautunut Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtajakilpaan. Tehtävä vapautuu Kalervo Kummolan päättäessä nelivuotisen puheenjohtajakautensa tämän vuoden lopussa.
Leena Kostiainen pitää tärkeänä kuntien yhteistyötä erityisesti uudessa tilanteessa, jolloin Pirkanmaasta on tulossa yksi hallituksen kaavailemasta 18:sta itsehallintoalueesta.
- Yhteistyötä kuntien kesken on jo nyt paljon, tulevissa kunnallisvaaleissa voisi ajatella myös seudullisia tavoitteita monien kuntien kuntalaisia ajatellen.
- Pirkanmaa on Helsingin seudun jälkeen Suomen toiseksi merkittävin kasvukeskus. Meidän on yhdessä varmistettava niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin taloudellinen ja sivistyksellinen menestyksemme.

Maggie Nurminen ja Lauri Koponen valittiin

Kokoomuksen ehdokkaista valittiin Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon Maggie Nurminen ja Lauri Koponen, kokoomus säilytti näin entiset kaksi paikkaansa.

Viikon kysymys

Melkoinen muutos on tulossa Särkänniemeen, delfiinit korvataan liikunnallisilla nuorilla. Oliko ratkaisu hyvä; delfiinit vapauteen ja nuorille vauhtia läpi vuoden?

Kyllä, delfiinit kuuluvat meriin ja nuoret liikkumaan 
64% 64% 
Olisi niitä taitavia pullonokkia katsellut Tampereellakin 
28% 28% 
Minä en pohdi tälläisiä asioita koskaan! 
7% 7% 

Kysy kokoomukselta politiikasta ja Tampereesta!

Tämä on Kokoomuksen Tampereen valtuustoryhmän nettilehti.

Katso kokoomuksen tapahtumia: pirkanmaankokoomus.fi/kalenteri

 

PDF-tiedostoOhjelma FINAL 16.1.13-1.pdf (5.0 MB)
Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma

apulaispormestari Leena Kostiainen:

Tampereella on selvitettävä mahdollisuus tuntiperusteiseen päivähoitoon

Valtio on helpottamassa kuntien päivähoitoa koskevia normeja. Tampereen kaupunginvaltuusto hylkäsi tässä vaiheessa mahdollisuuden subjektiivisen päivähoidon rajoittamiseksi 20:een tuntiin.
Kuntatalouden kiristyminen ja myös perheiden vaihtelevat opiskelu- ja  työolot asettavat myös päivähoidon uusien haasteiden eteen.
- On katsottava myös muita mahdollisuuksia, sanoo apulaispormestari Leena Kostiainen.
- Tampereella kaupunki tarjoaa päivähoitoa joko koko- tai osa-aikaisesti. Näiden rinnalla on nyt tutkittava - jo esillä ollut - mahdollisuus tuntiperusteiseen päivähoitoon. Käytännössä päivähoidon kustannus määräytyisi hoitotuntien mukaan ja laskutus perustuisi vanhempien ilmoittamaan tuntimäärään tai käytettyjen tuntien keskiarvoon.
Menetelmä on käytössä monissa kunnissa Suomessa. Kokemukset osoittavat, että lapsen asema ja toiminnan laatu ovat parantuneet.  Hoitopäivien määrä ja pitkät hoitopäivät ovat kaikkialla vähentyneet.
- Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymistä on Tampereella esitetty ja suunniteltu jo vuosia, nyt se on toteutettava, sanoo Leena Kostiainen.
Ennakkovaraukseen perustuva laskutus saa vanhemmat miettimään tarkemmin lapsen hoitotarpeen. Hoitopäivien varaus, seuranta ja siihen liittyvä laskutus voidaan hoitaa myös digitaalisella järjestelmällä.
Päivähoitomaksut perustuvat edelleen sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Pormestari osallistui 14.11. SPR:n ja Postimuseon Nenäpäivä-keräykseen

Pormestari Tampereen talousarviokokouksessa 16.11.:

Työttömyyteen vastataan aktiivisella koulutus- ja elinkeinopolitiikalla.

- Itsehallintoalueet ovat tulossa sote-uudistuksen kanssa. Tampereen on syytä aktiivisesti vaikuttaa uudistukseen kaikilla tasoilla, vastaammehan puolta tulevan Pirkanmaan itsehallintoalueen väestöpohjasta.  Tampereen kasvu ja menestys luo pohjan koko Pirkanmaan menestykselle. Näin sanoessani en halua nostaa Tamperetta muiden edelle, vaan todeta tulevaisuuden talouskasvun erään olennaisen piirteen - se nousee osaamiskeskittymistä, joista alueiden keskuskaupungit ja varsinkin yliopistokaupungit ovat tärkeimpiä.  Haluamme rakentaa kaupunkia ja sen palveluja yhdessä eri toimijoiden kanssa. Uudistuksella valmistaudumme myös uuteen kuntaan, jonka tehtävät painottuvat elinvoiman, koulutuksen, sivistyksen ja hyvän kaupunkiympäristön luomiseen, sanoi pormestari Anna-Kaisa Ikonen.  lue lisää

Ryhmäjohtaja Leena Kostiainen:

Tulevaisuus, kulttuuri, liikunta, kuntien velvotteiden purkaminen...

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä on erittäin tyytyväinen siihen, että pormestarin talousarviokirjassa katsotaan vahvasti  tulevaisuuteen. Me kaikki tiedämme, että  kuntakentällä on odotettavissa suuria muutoksia lähivuosina. Me täällä Tampereella emme halua jäädä passiivisesti odottamaan, mitä tapahtuu. Haluamme olla itse aktiivisesti vaikuttamassa siihen, minkälainen on tulevaisuuden kunta.

Tampere on kulttuurikaupunki. Kulttuuritoiminnan merkitys on erittäin tärkeä sekä kaupungin elinvoiman että kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Kulttuurilaitokset ovat myös merkittävä osa kaupunkikulttuuria ja kaupunkikuvaa. Sara Hildenin taidemuseon sijainti Särkänniemen kasvavan huvipuistoalueen takana on osoittautunut toimimattomaksi. Kaupunkilaisten ja taidepiirien puolesta on esitetty ajatuksia Sara Hildenin siirtymisestä Eteläpuistoon, mikä on Kokoomuksen mielestä selvittämisen arvoinen idea.

Toinen tamperelaisen kuvataiteen aarreaitta, Tampereen Taidemuseo, tarvitsee myös laajennuksen.  Pyynikin torin ympäristöä pitää kehittää laajemminkin monipuolisen kulttuuritoiminnan keskittymänä.

Tampere-talon investointi vahvistaa Tampereen asemaa kulttuuri- ja kongressikaupunkina. Filharmonia on vetovoimaisempi kuin koskaan. Uusi muumimuseo tulee varmasti herättämään huomiota kansainvälisestikin.

Myös liikunnan edistäminen on vahvasti esillä ensi vuoden talousarviossa. On hyvä, että pitkään odotettu Tesoman palloiluhallin rakentaminen vihdoin käynnistyy. Erityisen ilahduttavaa on myös Vehmaisten urheilukentän kunnostus, joka ei ole vain kenttäremontti, vaan kumppanuushanke parhaimmillaan.  lue lisää

Aleksi Jäntti jatkaa aluejärjestön puheenjohtajana, Anneli Taina palasi kunnallispolitiikkaan

Kokoomuksen Tampereen aluejärjestön sopuisa, mutta vilkas kokous valitsi puheenjohtajaksi kaupunginvaltuutettu Aleksi Jäntin ja varapuheenjohtajaksi valtuutettu Matti Höyssän. Kokouksessa oli paikalla noin 70 edustajaa. Hallitukseen valittiin yhdistysten esittämistä henkilöistä 18 edustajaa, joukossa paluuta Tampereen kunnallispolitiikkaan tekevä, eläkkeelle jäänyt ex-ministeri ja maaherra Anneli Taina. Pitkäaikaisia jäseniä ovat Teiskon Tuija-Leena Juutilainen ja Hervannan Ilkka Hietaniemi, esikertalaisia ovat Heljä Ossa kokoomusopiskelijoista, Piia Kurki Harjun kokoomuksesta ja Jarmo Palukka Tampereen Kokoomuksesta.

Hallitus 2016: Puheenjohtaja Aleksi Jäntti, varapuheenjohtaja Matti Höyssä ja jäsenet: Korhonen Ilmari Tampereen Akateemisista Porvareista, Ossa Heljä Tampereen Kokoomusopiskelijoista, Kekoni Helena Ruotulan kokoomusnaisista, Tihveräinen Raimo Pyynikin Kokoomuksesta, Hietaniemi Ilkka Hervannan Kokoomuksesta, Taina Anneli Tampereen Kokoomuksen Naisista, Juutilainen Tuija-Leena Teiskon Kokoomuksesta, Ottela Erkki Tammerkosken Kokoomuksesta, Tuomola Wille Tampereen Kokoomusteekkareista, Lindholm Mira ja Eskelinen Riina-Eveliina Tampereen Kokoomuksen Nuorista, Kallio-Kokko Hanna Tampereen Sivistysyhdistyksestä, Kostiainen Leena valtuustoryhmästä, Airaniemi Markku ja Kurki Piia Harjun Kokoomuksesta, Uusitalo Pekka ja Palukka Jarmo Tampereen kokoomuksesta sekä Tanner Minna Pirkan Kokoomusnaisista.

Matti Höyssä

Valtuusto päätti Tampereen kantakaupungin yleiskaavan tavoitteista

Kaupunginvaltuusto pohti 9.11. kaupungin kehittämistä: Ennuste noin 60.000 uudesta asukkaasta vuoteen 2040 mennessä on mahdollista saavuttaa kantakaupungin olevaa rakennetta uudistamalla ja täydentämällä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää kaupungin nykyisen maankäytön sekä liikenteen ja palvelujen verkostojen uudelleen tarkastelua ja jäsentämistä erityisesti tiivistyvän maankäytön ja kasvavan liikenteen yhtyeensovittamiseksi. Lisäksi tulee varmistaa että nykyisten asukkaiden ja toimijoiden käyttämässä kaupungissa tapahtuvat muutokset ovat hyväksyttävissä. Tavoiteltu tiiviimpi yhdyskuntarakenne johtaa väistämättä tarpeeseen kehittää Tamperetta enemmän kestävän liikkumisen kaupunkina.
Matti Höyssän esityksestä valtuusto hyväksyi päätökseen lisäponnen: "Tavoitteena on luoda kaupunkia, jossa on hyvä elää ja yrittää. Kaupunki on suunniteltava siten, että siellä on turvallista ja viihtyisää sekä asukkaiden että matkailijoiden kannalta. Asumista kehitetään niin, että ihminen/ perhe voi asua samalla alueella koko elinkaarensa. Elinkeinot ovat osa kaupunkikulttuuria.
Yhdessä Nekalan ja Hankkion alueiden yrittäjien kanssa pohditaan alueen kehittämistä ja tulevaisuutta.
Antti Ivanoff: - Hyvä, että yleiskaavan tavoitteissa mahdollistetaan joukkoliikenteen kasvu, mutta tärkeää on saavuttaa keskustan kaupalliset palvelut kaikilla kulkuvälineillä.
Matti Höyssä: - Keskustasta on tehtävä valtakunnallisesti houkutteleva palvelualue. Kaupallisten palveluiden lisäksi kaupungin taidemuseot ja kulttuuri- sekä vapaa-aikapalvelut ovat vahvoja.
Harri Jaskari: - Tampereen kantakaupungin kaavoja on myös katsottava suhteessa naapurikuntiin. Kannattaa keskustella, ettänaapureiden suunnitelmat täydentävät toisiaan.
Matti Höyssä. - Nopeita johtopäätöksiä ei joukkoliikenteen suhteen kannata tehdä tässä taloustilanteessa. Joukkoliikenne on haasteissa, pyöräily vie asiakkaita ja työ muuttuu usein etätyöksi.
Riitta Koskinen: - P-Hämppi -pysäköintilaitos auttaa, Tampereelle on helppo tulla ostoksille myös henkilöautoilla.

Pormestari Ikonen: Vetovoimaa nuorten mukana

- Valtion kanssa käydään MAL-sopimusneuvotteluja, jossa kulkee Tampereen ratikkaratkaisu mukana. sopimukseen pyritään edelleen mukaan Tampereen raitiotie, sanoi pormestari Ikonen kaupunginvaltuustossa 9.11.
- Kantakaupunki ei kuitenkaan pidä suunnitella ratikkaa vaan ihmiset edellä. Tärkeeää on miten vastataan kasvuun, miten asutetaan kestävästi 60000 ihmistä kapealle kannakselle. Kampukset ovat tärkeitä, samoin palveluverkko, toiminalliset ja laadulliset tavoitteet sekä viherverkko. - Eteläpuistossa haetaan uudenlaista kokonaisuutta; käydään vaihtoehtoja ja keskustelua.
- On sanottu viisaasti, että kehittäkää kaupunkia nuorten ihmisten näkökulmasta, vetovoimaa on siellä mihin nuoret hakeutuvat, sanoi pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Suurella ja osaavalla joukolla kunnallisvaaleja 2017 suunnittelemaan!

Kunnallisvaalit ovat seuraavan kerran huhtikuussa 2017. Kokoomus on keskeisessä vastuussa Tampereen kaupungin johtamisessa, asioita hoidetaan hyivn ja niin halutaan tehdä vastaisuudessakin. Vauhdikkaasti kasvava kaupunki tarvitsee hyvän tulevaisuuden kunnallisvaaliohjelman ja parhaat valtuutetut. Aluejärjestön hallituksessa on jo hahmoteltu vaalien aikatauluja, erilaisia kampanjointitapoja ja kehitysideoita.

Oletko kiinnostunut osallistumaaan vaalityöhön, ehdokaaksi, tukijaksi tai ohjelmatyöhön; laatimaan kokoomuksen tavoitteita Tampereen kaupungin asioiden hoitamiseksi?  Ota yhteys kunnallissihteeri Maggie Nurmiseen: maggie.nurminen@kokoomus.fi, 045 106 3300

Tutustu edellisten kuntavaalien 2012 tuloksiin ja ohjelmaan täältä.

Kokoomuksen vaalityötä vetävät puheenjohtaja Aleksi Jäntti ja kunnallissihteeri Maggie Nurminen. Vaalityöhön voivat osallistua kaikki tamperelaiset, joiden mielestä Kokoomus on parasta Tampereelle.
Reijo Kakkolammi täytti tasakymmeniä vastikään. Aina yrittäjyyden ja innovaatioidien puolesta päättäväisesti puhuva aluejärjestön hallituksen jäsen Reijo sai lahjaksi pienen paketin.

Tampereen kunnallisvaalityötä käynnistetään ehdokashankinnalla ja ohjelmatyöllä

Kokoomuksen aluejärjestön hallitus tekee jo raameja kevään 2017 kunnallisvaaleihin. Ehdokashankinta on käynnistynyt odotettua paremmin ja ensimmäiset ohjelmapohdinnan tilaisuudet pidetty. Yhdistysten toimintaa vauhditetaan ja viestintää kehitetään.

Ohjelmatyötä tekemään on nimetty neljä työryhmää: elinvoima, hyvinvointi, yhdyskunta ja aate. Ryhmien toimintaan voivat osallistua kaikki halukkaat. Myös sähköpostilla voi esittää Tampereen kaupungin kehittämistavoiteita: maggie.nurminen@kokoomus.fi.


 


 

Tampereen kaupungin talousarvio 2016

Asukasluku 31.12.2015……225 400
Tuloveroprosentti……………19,75 %
Toimintamenojen kasvu…    0,6 %
Vuosikate……………………78,8 milj.e
Tulos…………………………-13,5 milj.e
Investoinnit yhteensä………232,4 milj e
Lainamäärä/asukas…………2159 e/as

Reeta Ahonen

Kaupungin- valtuustossa kiisteltiin 16.11. subjetiivisen päivähoidon rajaamisesta 20 tuntiin

Reeta Ahonen, kolmen lapsen äiti: - Puhutaan lapsen oikeudesta laadukkaaseen päivähoitoon, 20 tuntia on riittävä aika, pidempi aika on jo vanhemman oikeutta. Pitkät päivät lapsille raskaita, he ovat hoidossa pidemmän päivän kuin aikuiset. Oma lapseni sanoo usein ”onko tänään vapaapäivä, voisiko hakea vähän aikaisemmin”.
Leena Kostiainen: - Koulujen ykkös- ja kakkosluokkalaisille riittää 20 tunnin viikko, miksi se ei voi riittää päiväkotilapsille?
Aleksi Jäntti: - Lasten kasvatusvastuu on vanhemmilla, ei yhteiskunnalla.
Antti Ivanoff: - Hyvä, että kunnallisvero pysyy ennallaan. Säästöjä on etsittävä vieltä, missä siitä on vähiten haittaa. - Kannatan myös kaupungin toimistohenkilöstön työajan rajaamista samalle tasolle kuin yksityisellä sektorilla.

Tamperelainen Kokoomus 13.11.:

Tampereella on Suomen parhaat yrityskumppanit

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö toteaa syyskokouksessaan, että Tampereen taloutta on kuluvalla valtuustokaudella saatu parempaan kuntoon. Samalla rohkeilla investoinneilla luodaan tulevaisuutta ja vaikutetaan huolestuttaviin työttömyyslukuihin.   Menojen kasvu on väestönkasvusta ja sen palvelutarpeista huolimatta saatu pidettyä maltillisena. On osattu säästää, mutta on osattava tehdä myös pysyviä, todellisia uudistuksia.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä palvelujen digitalisoimiseen. Tampereella on Suomen parhaat digitalisoinnin yritykset, siksi Tampereen kaupungin pitää myös olla Suomen merkittävin digitalisaation hyödyntäjänä.
Tampereella on väestöpohjan ja osaavien yritysten ansiosta mahdollisuus kehittää älykkäitä ja helppokäyttöisiä digitaalisia ratkaisuja esimerkiksi ihmisläheiseen terveydenhoitoon, koulujen toimintaan, liikenneturvallisuuteen, älyliikenteen, tilojen tehokkaaseen käyttöön sekä aikojen ja vuorojen varaamiseen.
Digitalisaation uudistamisen yhteydessä on myös pohdittava huolellisesti, mitkä asiat kuuluvat julkisesti tuotettuihin palveluihin, ja mitkä ovet sellaisia palveluja, joissa kumppanuus yritysten kanssa on kokonaisuudelle parasta. Yritysyhteistyötä on lisättävä määrätietoisesti, se on kaupungin taloudelle ja kehittyville yrityksille eduksi.

Matti Helin: omalääkäri- järjestelmästä luovuttava

Kaupunginvaltuutettu Matti Helin teki 9.11. valtuustoaloitteen terveysasemien jonojen lyhentämiseksi: - Tampereen terveysasemilla on pahimmallaan 40 vuorokauden mittainen hoitojono. Jonotustilanne johtuu mm. osin omalääkärijärjestelmästä sekä osin nykyisestä terveysasemakohtaisesta ajanvarausjärjestelmästä. On arvioitu, että pelkästään ajanvarausjärjestelmää keskittämällä niin, että lääkäriaikoja olisi mahdollista tarjota ja saada mistä päin kaupunkia tahansa, hoitojono lyhensi viikkoon. Näin siksi, että nykyjärjestelmässä jää vuositasolla jopa yli 7000 lääkäriaikaa käyttämättä.
- Esitän, että kaupunki luopuu omalääkärijärjestelmästä, luo keskitetyn ajanvarausjärjestelmän tai muulla tavalla järkevöittää toimintaa niin, että kuntalainen pääsee lääkärin vastaanotolle alle viikossa.

Iltavuoro tehostetussa palveluasumisessa:

Ilkka Sasi tutustui vanhustyön arkeen

Kaupungin johdon jalkautuminen vanhustyöhön arkeen alkoi Tampereella. Ikäihmisten kenttätyöhön osallistumaan kutsutuista luottamusmiehistä ja virkamiehistä mukaan on jo ilmoittautunut 18. Heistä suurin osa haluaa tutustua kotihoitoon.
Ensimmäisenä käytännön työtä kokeili sunnuntaina 1. marraskuuta kaupunginvaltuutettu Ilkka Sasi. Hän työskenteli ammattilaisen työparina iltavuorossa tehostetun palveluasumisen ryhmäkodissa Koukkuniemen Impivaara-talossa. Työssä hän yllättyi raportoinnin määrästä.
– Hoitajien raportointivelvoitteiden määrä yllätti. Muuten erityisesti mieleen jäivät elämäniloiset vanhukset ja ahkerat, arvokasta työtä tekevät Impivaaran hoitajat, kertoi Sasi.
Ikäihmisten palvelujen kenttätyötä kokeilemaan yhden työvuoron ajaksi on kutsuttu Tampereen kaupunginvaltuutetut, ikäihmisten palvelujen lautakunnan jäsenet sekä kaupungin palveluista vastaavia keskeisimpiä virkamiehiä. He saavat itse valita, osallistuvatko kenttätyöhön kotihoidossa, Koukkuniemen vanhainkodissa vai tehostetun palveluasumisen ryhmäkodeissa (Jukolassa, Impivaarassa tai Pispassa).
Valtuustoaloitteesta lähteneen kokeilun tavoitteena on tarjota päätöksentekijöille aitoa ja ajankohtaista tietoa siitä, mitä vanhustyö ja sen arki Tampereella on.