Englanti Tampereen kaupungin tärkeimpien asioiden yhdeksi asiointikieleksi

Englanti Tampereen kaupungin tärkeimpien asioiden yhdeksi asiointikieleksi

Tampere on kansainvälistymässä kovalla vauhdilla. Kansainvälisyydellä on merkittävä rooli tulevaisuuden menestyvässä kaupungissa. Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä haluaa, että Tampereella keskeiset arkipäivän tärkeät palvelut tulisi olla saatavana suomen ja ruotsin kielien rinnalla myös englanniksi.

7.4 % kaupunkilaisista on Tampereella vieraskielisiä eli 17 243 henkilöä. Heitä kaikkia yhdistää enemmän tai vähemmän englannin kieli.

Tällä hetkellä suomen kieltä ymmärtämättömän on hankala saada palvelua hänelle ymmärrettävällä kielellä. Kaikilla tamperelaisilla tulee olla oikeus hyvään hallintoon ja sujuviin palveluihin. Englannin kieli onkin tällöin vieraskielisille kotimaisten kieliemme ohella yhteinen luonteva asiointikieli.

Kun Tampere haluaa olla mukana kehittyvien eurooppalaisten kaupunkien joukossa, on menestyäkseen pakko toimia yhteisellä ja kansainvälisesti merkittävällä kielellä eli englanniksi. Englanninkieliset palvelut ja kaupungin monikielisyys houkuttelevat kaupunkiin kansainvälisiä yrityksiä ja osaajia.

Tampereella on kyettävä elämään, asumaan ja yrittämään englannin kielellä. Kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi tarvitaankin arjen sujuvuutta. Tampereella jo toimiva kansainvälinen koulu on hyvä esimerkki siitä, kuinka englannin kieli ja kansainvälisyys huomioidaan kaupungissa. Lisäksi Smart Tampere -hanke ja Business Tampere sisältävät oivallisia esimerkkejä jo olemassa olevista kansainvälisyystoimista.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä esittää, että Tampereella keskeiset arkipäivän tärkeät palvelut tulisi olla saatavana suomen ja ruotsin kielien rinnalla kustannustehokkaasti tuotettuna myös englanniksi.

Tampereella 17.9.2018

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä