Hallituksen pitää parantaa työllisyyttä

Viime vuosien hyvä työllisyyskehitys on pysähtynyt. Tilanne on huolestuttava.

Kärsimme samaan aikaan korkeasta työttömyydestä ja pahenevasta työvoimapulasta. Kesällä uusien työpaikkojen määrä on kasvanut. Työ ja tekijät on saatava paremmin kohtaamaan.

Muuttuvassa työelämässä mukana pysymistä on tuettava luomalla kattava jatkuvan oppimisen malli. Jokaisella on oltava mahdollisuus ylläpitää ja päivittää osaamistaan. Oman osaamisen päivittämisen on oltava joustavammin mahdollista elämäntilanteesta tai pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarvitsemme jatkuvan oppimisen mallin, jossa vastuuta on sekä työntekijällä, työnantajalla että julkisella vallalla.

Korkean työllisyysasteen merkitystä hyvinvoinnille ei voi riittävästi korostaa. Työllisyyden kasvu on keino turvata laadukkaat kasvatus-, koulutus- ja vanhuspalvelut kestävästi. Hyvä työllisyyspolitiikka on myös parasta hyvinvointipolitiikkaa sekä vaikuttavinta syrjäytymisen torjuntaa.

Hallitus on maailmantalouden kasvavasta epävarmuudesta huolimatta lisäämässä budjetin juoksevia menoja ilman varmuutta vastaavista lisätuloista. Edellisen hallituksen taloudenpidon jälkeen velkaantuminen uhkaa kääntyä jälleen kasvuun.

Hallituksen onnistuminen ja hyvinvointimme turvaaminen lepää 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisen varassa. Hallitus toistelee työllisyyden noston merkitystä, mutta keinot työllisyyden nostoon puuttuvat.

Kokoomus kantaa vastuuta isänmaasta myös oppositiossa. Julkaisimme ennen hallituksen budjettiriihtä oman listamme työllisyyskeinoista, joilla Suomeen saataisiin 75 prosentin työllisyysasteen edellyttämät 60 000 uutta työpaikkaa.

Keinot eivät nojaa vain menolisäyksiin, vaan esitämme myös rakenteellisia uudistuksia. Ehdotamme muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja paikallisen sopimisen merkittävää lisäämistä.

Kotitalousvähennyksen leikkaamiselle sanomme ei. Toimenpiteillä tähdätään siihen, että työn tekeminen ja teettäminen olisi nykyistä kannattavampaa sekä työntekijöille että työnantajille. Ansiosidonnaisen porrastus ei ole leikkaus vaan ansiosidonnainen olisi alussa nykyistä korkeampi, ja tuen taso laskisi porrastetusti loppua kohden.

Hallitus myy valtion omaisuutta kolmella miljardilla ja puhuu tulevaisuusinvestoinneista, mutta selkeät investointikärjet puuttuvat.

Nyt tulevaisuusinvestointeina esillä olleiden yli 200 kohteeseen ripoteltujen menolisäysten sijaan toivon hallitukselta aitoja tulevaisuusinvestointeja. Kaukonäköisintä olisi investoida ratoihin sekä koulutukseen. Panostukset nopeisiin raideyhteyksiin ja yliopistojen pääomittamiseen olisivat todellisia työllisyyden edellytyksiä ruokkivia tulevaisuusinvestointeja.

Vain työllisyyttä parantamalla voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen. Odotan hallitukselta keskiviikon budjettiriihestä tekoja työllisyyden parantamiseksi.

Kirjoittaja on tamperelainen kansanedustaja (kok.).

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 15.9.2019.