Historiallinen sopimus allekirjoitettu – Pirkanmaan aluevaltuustopuolueet yksimielisiä toimielinmallista, paikkajaosta sekä sisällöllisistä linjauksista

Historiallinen sopimus allekirjoitettu – Pirkanmaan aluevaltuustopuolueet yksimielisiä toimielinmallista, paikkajaosta sekä sisällöllisistä linjauksista

Pirkanmaan aluevaltuustopuolueet allekirjoittivat historiallisen valtuustosopimuksen torstaina 10.2.2022. Aluevaltuustopuoleet ovat päätyneet neuvotteluissa hyvässä yhteisymmärryksessä lopputulokseen toimielinmallista, paikkajaosta puolueiden välillä sekä suuremmista sisällöllisistä linjauksista.

Pirkanmaalla otetaan käyttöön valiokuntamalli. Valiokuntia muodostetaan neljä, joiden sisältöjä kuvaavat työnimet ovat tulevaisuusvaliokunta, hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta ja vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta. Valiokuntien lopulliset nimet lukitaan myöhemmin.

Paikkajaon suhteen avainpaikoista puolueet sopivat niin, että kokoomus saa aluehallituksen puheenjohtajuuden, SDP saa aluehallituksen ensimmäisen varapuheenjohtajan paikan ja toinen varapuheenjohtajuus menee Vasemmistoliitolle. Aluevaltuuston osalta SDP saa puheenjohtajuuden, kokoomus ensimmäisen varapuheenjohtajuuden ja Perussuomalaiset toisen varapuheenjohtajuuden.

Neuvottelut aloitettiin aluevaalien jälkeen kokoomuksen johdolla kaikkien valtuustopaikkoja saaneiden ryhmien kesken.

“Vaikka yhteisymmärrys ei löytynyt vaivatta, siihen päästiin lopulta nopeasti. Onnistumisessa keskeistä oli se, että kaikki neuvotteluihin osallistuneet olivat fiksuja, tosiasiat tunnustavia ja ratkaisuhaluisia. Alussa todettiin yhteisesti lähtötilanne ja asetettiin tavoite. Sen jälkeen jokaisella oli mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen ja voi sanoa, että lopputuloksessa jokaisen kädenjälki myös tavalla tai toisella näkyy”, Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Aleksi Jäntti alleviivaa.

“Kaikissa neuvotteluiden vaiheissa oli vähintään yksi ratkaisuvaihtoehto, jota kohti edetä. Puheenjohtajana olen erittäin iloinen siitä, että maaliin päästiin kaikkien aluevaltuustoryhmien kanssa yhdessä. Se antaa hyvät lähtökohdat historiallisen uudistuksen toteuttamiselle. Haluan kiittää kaikkia neuvottelijoita. Niin omia kuin pöydän toisella puolella istuneitakin”, Jäntti jatkaa.

Suomen suurinta hyvinvointialuetta lähdetään rakentamaan uudistavalla yhteistyörakenteella. Pirkanmaan hyvinvointialueella kaiken toiminnan keskiössä on palveluja käyttävä ihminen. Pirkanmaalla kehitetään palveluja ja varaudutaan haasteisiin uudistaen, tutkittuun ja arvioituun tietoon nojaten sekä digitalisaatiota hyödyntäen. Kaikkien puolueiden lähtökohta on, että palveluja on oltava saatavilla yhdenvertaisesti, matalalla kynnyksellä ja asiakkaan taloudellisen tilanteen estämättä koko Pirkanmaalla. Hyvinvointialueemme palvelujen tuottamisessa on hyödynnettävä entistä laajemmin eri ammattiryhmien sekä organisaatioiden osaamista, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita sekä varmistettava henkilöstön hyvinvointi. Puolueet ovat tyytyväisiä lopputulokseen.

Lisätietoja:

Aleksi Jäntti

Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja

0407273234

aleksi.jantti@tampere.fi