Huonoa uudistusta ei kannata tehdä, vaikka tarve sote-uudistukselle on kova

Lukijalta -kirjoitus on julkaistu alunperin 3.6.2021 Aamulehdessä. Alkuperäinen julkaisu löytyy täältä.

Huonoa uudistusta ei kannata tehdä, vaikka tarve sote-uudistukselle on kova

Ilman sote-uudistusta on aito uhka, että kustannukset kasvavat, hoitoon pääsy vaikeutuu ja alueelliset terveyserot kasvavat. Hallituksen sote-mallia ei kuitenkaan pidä hyväksyä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava toimimaan nykyistä paremmin. Tärkeintä on, että jokainen suomalainen saa tarvitsemansa avun ja voi hyvin.

Kokoomus haluaa parantaa hoitoon pääsyä ja lisätä valinnanvapautta ottamalla käyttöön nykyistä laajemman ja pakollisen palvelusetelin ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin. Tärkeintä ei ole se, tuottaako palvelut julkinen, järjestö vai yritys, vaan se että palveluihin pääsee.

Meidän on otettava aktiivisesti käyttöön digitaalisia palveluita ja kunnissa löydettyjä hyviä käytäntöjä, joilla palveluiden tuottavuus paranee. Niin, että samalla rahalla saadaan aikaan enemmän ja parempaa palvelua.Lue lisää: Hallitus ihmetteli välikysymyksen ajoitusta: Kokoomus painaa jarrua, kun sote-uudistus vihdoin läpäisi perustuslaillisen syynin

SOTE-UUDISTUSTA tarvitaan, koska väestön ikääntyminen lisää palvelujen tarvetta. Ilman uudistusta on aito uhka siitä, että kustannukset kasvavat, hoitoon pääsy vaikeutuu ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat.

Hallituksen sote-mallia ei kuitenkaan pidä hyväksyä. Se ei tuo parannusta nykytilaan. Hallituksen maakuntien varaan perustuva sote-malli ei vastaa uudistuksen kahteen keskeiseen tavoitteeseen: hoitoon pääsy ei parane eikä kustannusten kasvua saada hillittyä. Päinvastoin hallituksen malli lisää asiantuntija-arvioiden mukaan kustannuksia ja voi heikentää palvelujen saatavuutta.

Tampereen valtuusto on yksimielisesti ilmaissut huolensa siitä, että tamperelaisten sote-palvelut uhkaavat uudistuksen myötä heikentyä. Marinin malli jopa uhkaa rikkoa nekin terveydenhuoltomme osat, jotka nyt toimivat hyvin, kuten laaja kumppanuus julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.

Myös Sydänsairaalan ja Tekonivelsairaala Coxan toiminta vaarantuu tai päättyy nykymuotoisen sote-esityksen seurauksena, vaikka hoitotulokset ovat erinomaisia ja potilaat sekä henkilöstö tyytyväisiä. Pirkanmaan helmien toiminta on turvattava ja palveluita huonontava sote-esitys kuopattava.

HALLITUKSEN sote-esitys johtaa eriarvoisuuden kasvuun. Esityksen hyväksymisen odotetaan kasvattavan yksityisten terveysvakuutusten kysyntää. On nurinkurista, että uudistus, jonka tarkoituksena on vahvistaa julkisen sektorin roolia palveluiden järjestämisessä, johtaa tilanteeseen, jossa julkinen terveydenhuolto heikentyy ja siirrymme kohti amerikkalaisia kahden kerroksen sosiaali- ja terveyspalveluita.

Lisäksi hallituksen kaavailema sairausvakuutuskorvauksen poistaminen tutkimuksesta, hoidosta ja lääkekorvauksista olisi kylmää kyytiä hoitoa tarvitseville ihmisille. Kela-korvausten leikkaus kasvattaisi terveyskeskusjonoja ja heikentäisi palvelujen saatavuutta.

Hallituksen maakuntamalli rakentaa uuden hallintotason, kiristää verotusta maakuntaveron myötä ja vie palvelut kauemmas ihmisestä. Maakuntamalli lisää byrokratiaa ja vie päätösvallan kunnilta ja kaupungeilta sosiaali- ja terveysministeriöön. Se romuttaa kaupunkien kyvyn investoida tulevaisuuteen, kuten kouluihin, infraan tai vapaa-ajan palveluihin.

Vaikka tarve sote-uudistukselle on kova, huonoa uudistusta ei kannata tehdä. Hallitus etenee ideologia ja hallinto edellä. Ihminen täytyy laittaa etusijalle.

ON keskityttävä uudistamaan ihmisten palveluita – ilman maakuntahallintoa ja maakuntaveroa.

Me kokoomuksessa nopeuttaisimme hoitoon pääsyä ja antaisimme ihmisten vaikuttaa omiin palveluihinsa. Lisäksi pitäisimme huolta sote-ammattilaisten osaamisesta ja hyvinvoinnista sekä turvaisimme sote-palveluille kestävän rahoituksen.

Sofia Vikman

kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (kok.), Tampere