Jatketaan Tampereen tarinaa Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina

Nämä verkkosivut toimivat Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön ja kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän ensisijaisena viestintäkanavana.

Tamperelainen Kokoomus, eli virallisesti Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö, on Tampereen kokoomus-yhdistysten kattojärjestö. Aluejärjestön tehtävänä on toimia kokoomuslaisten ja kuntalaisten linkkinä Tampereen kaupunginvaltuustoon sekä vaikuttaa tamperelaisten asioihin kokoomuksen sisällä. Aluejärjestöllä on merkittävä rooli kokoomusyhteisön paikallistoimijana sekä kunnallispolitiikan ohjaajana.  

Nyt kahden menestyksekkään kokoomusjohtoisen pormestarikauden loppupuolella on aika suunnata katsetta tuleviin kuntavaaleihin.  Pormestarien Timo P. Niemisen ja Anna-Kaisa Ikosen johdolla Tampereella on tehty suuria harppauksia kaupungin elinvoiman ja kestävän tulevaisuuden eteen, mikä ei suinkaan ole itsestäänselvyys nyky-Suomen kuntasektorin rakennemuutosten keskellä.

Visionääriset hankkeet kuten rantaväylän tunneli, Ratinan kauppakeskus, Kansi ja Areena, ratikka, Ranta-Tampella, Hiedanranta ja Eteläpuisto ovat kaikki vaatineet paitsi rohkeutta investoida haastavassa taloustilanteessa niin myös vankkumatonta uskoa Tampereen kasvuun ja potentiaaliin suomalaisen hyvinvoinnin keskuksena. Myös silloin, kun monen muun usko on horjunut.

Kaupungin kasvu tuo mukanaan aina myös kasvukipuja. Hankkeiden edistäminen on vaatinut kekseliäisyyttä erityisesti rahoituksen suhteen, kun samanaikaisesti kamppailemme taantuman siivittämän korkean työttömyyden kanssa (Tampereella on suurin työttömyysaste kuuden suurimman kaupungin keskuudessa). Ongelmat eivät ratkea itsestään, ja Tampereella onkin tehty lujasti töitä työttömyyden kasvun kitkemiseksi. Kaupungin vetovoima on yritysten ja työpaikkojen lisääntymisen elinehto.

Kaupunkikehityksen ohella ei suinkaan olla unohdettu inhimillistä kehitystä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämistä. Kokoomuslaisen pormestarin aloittaessa vuonna 2008 Tampereella oli asunnottomia 2018 henkilöä. Viime vuonna heitä oli enää 218. Sivistyksen eteen on tehty myös töitä: Tampereella aloittanee uusi TAMK:n, TTY:n ja TaY:n muodostama korkeakoulukonserni vuonna 2018. Tampere3 vastaa suomalaisen sivistyksen kohtaamiin rakenteellisiin haasteisiin, ja sen tavoitteena on tehdä Tampereesta tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälistä huippua.  Lisäksi pormestari Ikonen on asettanut Tampereen tavoitteeksi olla Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki vuoteen 2017 mennessä.

Menojen kasvua ollaan saatu taitettua ennätyksellisen alhaiseksi. Vuoden 2016 budjetissa nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen oli enää 0,6 %. Talouden tasapainottaminen on ollut kokoomuksen kärkitavoitteita. Tasapainoon on vielä matkaa, mutta kehityssuunta on oikea. Kokoomus ei usko taloudellisten vaikeuksien ratkeavan veroprosenttia nostamalla nyt eikä tulevaisuudessakaan. Sen sijaan töitä on tehtävä taloudellisesti kestävien julkisen sektorin rakenteiden eteen. Tampereella on Kokoomuksen johdolla aktiivisesti karsittu kuntabyrokratiaa mm. toimintamalliuudistuksilla.

Päämäärämme on säilyttää kestävä hyvinvointiyhteiskunta myös tuleville sukupolville.  Ihminen edellä.

Meillä ei ole varaa pysyä paikallaan: yhteiskunta ei ole koskaan valmis. Siksi myös Tamperelaisen Kokoomuksen on uudistuttava, jotta voimme jatkaa edellä mainitun tarinan kirjoittamista. Uudistimme verkkosivumme vastataksemme paremmin modernin kuntalaisen tarpeisiin. Haluamme viestiä entistä avoimemmin toiminnastamme ja tavoitteistamme. Vielä tätäkin tärkeämpänä näemme keskustelun, jotta osaamme ajaa oikeita asioita eteenpäin. Tehdään yhdessä, rakkaudesta Tampereeseen.

 

Maggie Nurminen

Kunnallissihteeri