Kaupungin YT-neuvottelut, raitiotielinjaukset sekä kulttuuripääkaupunkihanke

YT-neuvottelut käynnistyivät 

Maanantaina 20.4. Tampereen kaupunki päätti aloittaa yt-neuvottelut. Koronavirustilanne on aiheuttanut myös Tampereella todetut poikkeusolot, jotka edellyttävät vaikeitakin päätöksiä. Kaupungin henkilöstöyksikön selvityksen mukaan työ on vähentynyt Tampereella yli 1100 henkilöltä. 

Kokoomusryhmä on aktiivisesti ajanut henkilöstötoimenpiteiden edistämistä kaupungin päätöksenteossa. Tampere ja Lempäälä ovat olleet viimeiset kunnat Pirkanmaalla, jotka ovat aloittaneet koronan johdosta yhteistoimintamenettelyn. Kuitenkin suurista kaupungeista Tampereen lisäksi ainoastaan Oulussa on lähdetty yt-neuvotteluiden tielle. 

Kaupungin yhtiöissä joustavien rakenteiden ansiosta henkilöstötoimenpiteisiin on kyetty jo aikaisemmalla aikataululla. 

Raitiotielinjauksiin muutoksia 

Kaupunginhallituksessa pöydälle jätettyjen lännen suunnan raitiotielinjausten osalta on syntynyt muutoksia. 

Kaupunginhallituksessa muokatun päätöksen mukaisesti raitiotien Santalahti–Hiedanranta-Lentävänniemi/Lielahti rakentamispäätökset tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle uudelleen päätettäväksi, mikäli Hiedanrannan järvitäyttöön tulee olennaisia muutoksia. 

Lisäksi Kokoomuksen kaupunginhallituksessa tekemä esitys Hiedanrannan keskusaukion vaihteiden ja Lielahden suunnan kolmioraiteen rakentamisen sisällyttämisestä raitiotien toteutussisältöön hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kulttuuripääkaupunkihanke etenee 

Tampereen ensimmäisen vaiheen hakemus vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä varten on valmistunut. Lopullinen Euroopan kulttuuripääkaupungin valinta suoritetaan alkuvuodesta 2021. Suomesta kilpailuun kulttuuripääkaupunkitittelistä ovat ilmoittautuneet myös Oulu ja Savonlinna. 

Kulttuuripääkaupunkihankkeiden tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohottaminen kulttuurin keinoin. Onnistuessaan hanke lisää kaupungin elinvoimaa sekä veto- ja pitovoimaa, luo kansainvälisiä yhteyksiä ja näkyvyyttä, lisää matkailua ja vahvistaa erityisesti innovaatiotaloutta sekä luovia aloja. 

Lisätietoja 

Ilkka Sasi

Puheenjohtaja

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä 

050 412 3703