Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Kuokka maahan pääradalla!

Kokoomus esittää yhteisessä talousarvioaloitteessaan, että pääradan osalta keskeinen ratayhteyden, Pasila-Riihimäki-välin rakentaminen lisättäisiin valtion budjettiin jo vuodelle 2020.

”Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä koulutukseen ja nopeisiin raideyhteyksiin panostaminen on todellinen tulevaisuusinvestointi. Pienistä tulevaisuusinvestointeina myydyistä budjettilisäyksistä ei voi puhua investointeina tulevaisuuteen”, kokoomuksen valtiovarainvaliokuntavastaava Timo Heinonen sanoo.

”Päärata voi edetä heti. Kuokka maahan Pasila-Riihimäki -välillä, kun suunnitelmatkin ovat jo valmiina! Aito tulevaisuusinvestointi tuo kasvua ja hyödyttää koko Suomea”, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Pasila-Riihimäki-rata hyödyttää laajasti suomalaisia niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.

”Nopean, Suomen poikki kulkevan ratayhteyden merkitys koko Suomelle on ihmisten liikkumiselle ja elinkeinoille äärimmäisen tärkeä investointi. Kokoomus haluaa, että aikailu ratayhteyksien edistämisessä lopetetaan ja tartutaan toimeen”, kokoomuksen varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie huomauttaa.

”Uudenmaan alueella Pasilasta lähtevien yhteyksien kehittäminen on keskeistä, jotta pullonkauloilta voidaan välttyä. Kun radat ovat kunnossa, pystytään yhteysväliä nopeuttamaan merkittävästi kaikkien matkojen osalta. Samalla HSL:n joukkoliikenteen edellytykset säilyvät, vaikka kaukomatkojen määrä kasvaisikin yhteyksien kehittämisen jälkeen”, kansanedustaja Heikki Vestman toteaa.

”Pasila-Riihimäki-väli on keskeinen osa pääradan rakentamista. Investointi helpottaisi pääkaupunkiseudun asuntojen hintapaineita sekä edistäisi ympäristö- ja päästötavoitteita. Kansalaisten arkeen pääradalla olisi suuri merkitys esimerkiksi nopeampina työmatkoina”, sanovat Kokoomuksen pirkanmaalaiset kansanedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Pauli Kiuru, Arto Satonen ja Sofia Vikman.

”Kun raidehankkeessa saadaan kuokka nopeasti maahan, helpottaa se myös jatkon toteuttamista kohti pohjoista. Tarve on laajasti tiedossa, viivästyksillä ei voiteta mitään. Toivon, että hallitukselta löytyy tahtotila asiaa edistää ja liikenneministeri Marinin johdolla hallitus laittaisi töpinäksi nopeiden raideyhteyksien toteuttamisessa”, kansanedustaja Janne Sankelo päättää.