Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen 29.8.2022 valtuustossa koskien päiväkotien piha-alueiden varjopaikkoja

Valtuustoaloite päiväkotien ulkoalueiden riittävien varjopaikkojen järjestämisestä

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä

Viime kesinä on ollut useita helteisiä ja aurinkoisia jaksoja. Kuumuus aiheuttaakin erityistä haastetta mm. pienten lasten ulkoilun suhteen päivähoidossa. Jotta turvallinen ulkoilu voidaan järjestää myös helteisellä säällä, tulee päiväkotien pihoilla olla riittävästi varjopaikkoja. Tämänhetkinen tilanne tamperelaisten päiväkotien pihojen varjopaikkojen suhteen ei valtuustoryhmämme tietojen mukaan ole riittävä.

Lapset, erityisesti vauvat ja pienet lapset, ovat herkkiä helteen haittavaikutuksille ja lämpösairauksille. Lasten lämmönsäätely on heikommin kehittynyt kuin aikuisilla, ja he kärsivät helpommin nestevajauksesta. Terveyshaittojen riskiä lisää myös lasten fyysinen aktiivisuus sekä se, etteivät he usein itse ymmärrä suojautua kuumuudelta. (lähde THL)

Varjossa UV-säteilyä on puolet vähemmän kuin auringossa. Jotta varjo antaisi täyden suojan, pitää suuren osan taivaastakin peittyä puiden tai rakennusten taakse. Säteilyn siroamisen takia UV-säteilystä korkeintaan puolet tulee suoraan auringosta, ja loput tasaisesti koko taivaalta. (lähde Säteilyturvakeskus)

Päiväkodin ulkoilu- ja leikkialueilla tulisi olla myös varjoisia paikkoja. Varjoalueita voidaan luoda esimerkiksi kasvillisuuden, katosten ja aurinkosuojien avulla. Myös leikkialueiden välineiden suunnittelulla voidaan edistää varjopaikkojen syntymistä sekä ehkäistä laitteiden liiallista kuumentumista. (lähde THL).

Ulkoilu on tärkeä osa päivän rutiineja varhaiskasvatuksessa, ja lapset viettävätkin päivittäin runsaasti aikaa ulkotiloissa. Lämpimät ja aurinkoiset sääolosuhteet kesäaikaan luovat haastetta turvallisen ulkoilun järjestämisen suhteen. Viime aikoina on herännyt keskustelua siitä, kuinka lasten ulkoilu järjestyy turvallisesti myös helteellä (mm. AL 2.8.2022 https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000008977446.html sekä Yle 14.7.2022 https://yle.fi/uutiset/3-12529691).

Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä on huolissaan tamperelaisten päiväkoti-ikäisten lasten ulkoilun turvallisesta järjestämisestä kesäaikaan. Valtuustoryhmämme tekee aloitteen, jossa esitämme, että Tampereen kaupunki kiinnittää erityistä huomiota ulkoalueiden varjopaikkoihin uusien päiväkotien suunnittelemisessa sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen edistämiseksi, että nykyisin käytössä olevien päiväkotien piha-alueiden varjopaikkojen riittävyys varmistetaan ensi vuoden (2023) kevääseen mennessä.