Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiaisen ryhmäpuheenvuoro

On tärkeää, että Tampere  pysyy menestyvien kaupunkien joukossa

Kokoomuksen ja RKP:n tärkein tavoite kuluvalle vaalikaudelle on, että kaupungin talous saadaan tasapainoon. Terve talous mahdollistaa sen, että voimme tulevaisuudessakin tarjota tamperelaisille palveluja, joita he tarvitsevat.

Kokoomukselle on tärkeää, että taloutta ei tasapainoteta vain käymällä veronmaksajan kukkarolla. Tälle vuodelle tehty 0,75 prosentin veronkorotus oli kompromissi, johon Kokoomus vuosi sitten pitkin hampain suostui. Vuodelle 2015 Kokoomus ei hyväksynyt veronkorotusta. Tampereella on seudun alhaisin tuloveroprosentti ja siitä haluamme pitää kiinni jatkossakin. Alhainen veroprosentti on vetovoimatekijä kaupungille ja pitää elinkeinoelämän rattaat pyörimässä.

Kokoomuksen ja RKP:n ryhmä on erittäin huolestunut  siitä, että tämän vuoden tilinpäätösennusteen mukaan budjetissa ei tulla pysymään tänäkään vuonna. Tulevana vuonna tarvitaan entistäkin tiukempaa taloudenpitoa ja sitä, että 10 miljoonan alijäämän kattamiseksi käytetään kaikkia mahdollisia keinoja.

Vaikka talouden tasapainoon ei ole vielä päästykään, olemme kuitenkin onnistuneet kääntämään suuntaa. Vielä muutama vuosi sitten kaupungin menot kasvoivat jopa yli 6 prosenttia vuodessa. Viime vuonna menot kasvoivat vain noin 3 prosenttia. Suunta on siis oikea, mutta paljon on vielä tehtävää. Tämä on vaatinut paljon työtä koko kaupunkiorganisaatiolta ja henkilökunta onkin  osallistunut talkoisiin erinomaisesti. Siitä suuri kiitos!

Säästöjä on saatu aikaan erityisesti ns. rakenteellisilla muutoksilla, kun painopistetta raskaista ja kalliista palveluista on saatu siirrettyä ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin. Lastensuojelu lienee paras esimerkki näistä rakentellisista uudistuksista. Samanlaista painopisteen siirtämistä tavoitellaan myös terveydenhuollon puolella. Budjettiesityksessä onkin nyt panostettu erityisesti perusterveydenhoitoon. Kaupunkistrategian yksi tavoite on edistää ihmisten omaehtoista liikkumista, mikä ennalta ehkäisee monia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Kannustuksena tähän, budjettiin on lisätty matalankynnyksen liikuntapaikkoja, jotka toivon mukaan houkuttelevat kaikenikäisiä ihmisiä liikkumaan. Toki tiedämme, ettei kaupunki voi ihmisiä liikuttaa, mutta haluamme luoda edellytyksiä ja houkuttelevia olosuhteita, kuten esim. maauimala Kalevaan.

Yksi merkittävä säästökeino kuluvana vuonna on ollut ns.byrokratiatalkoot. Henkilötyövuosia on määrätietoisesti pyritty vähentämään, erityisesti hallinnollisista tehtävistä. Tähän mennessä on onnistuttu vähentämään yli 200 henkilötyövuotta. Tätä työtä pitää jatkaa. Toimintamallin arvioinnin valmistuttua on aika uudistaa kaupungin hallintomalli entistä tehokkaammaksi.

Tampere on säilyttänyt asemansa vetovoimaisempien kaupunkien joukossa. Kaupunkitutkijoiden mukaan eurooppalaiset kaupungit jakautuvat tulevaisuudessa kahteen ryhmään: taantuviin ja menestyviin. On tärkeää, että Tampere  pysyy menestyvien kaupunkien joukossa. Sitä varten meidän on jatkuvasti aktiivisesti kehitettävä kaupunkia. Tarvitsemme sekä uusia asuinalueita että entistäkin tehokkaampaa täydennysrakentamista voidaksemme tarjota kodin joka vuosi yli 2000 uudelle tamperelaiselle. Investointeja on paljon ja siksi syytä on tarpeen määritellä investointikatto, jotta kaupungin velkamäärä ei kasva kohtuuttomaksi.

Suurin ongelmamme tällä hetkellä on 17 prosentin työttömyys. Tarvitsemme kipeästi työtä. Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä on tyytyväisenä pannut merkille, että tässä salissa on paljon puhuttu viime aikoina siitä, mitä kaupunki voi tehdä parantaakseen yritystoiminnan edellytyksiä. On erinomaista, että valtuustolla näyttäisi olevan yhteinen tahtotila edistää yritystoimintaa kaupungissamme. Yrittäjämyönteinen Tampere- kehityskokonaisuus on nyt valmis. Yritysvaikutusten arviointia pilotoidaan alkuvuodesta 2015 ja se otetaan laajaan käyttöön kesällä 2015. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyö ja tiivis vuorovaikutus lisääntyy, kun ensi vuoden alussa käynnistetään elinkeinoryhmä ja elinkeinofoorumi. Yrityksille tarjottavat neuvontapalvelut kootaan yhteen palvelupisteeseen ja yhden puhelinnumeron taakse. Hankintamallien ja –toiminnan kehittäminen on yksi ensi vuoden kehittämiskohteista. Näillä toimenpiteillä pyritään siihen, että yrityksille tarjottavat palvelut selkiytyvät ja sujuvoituvat. Tavoitteena on yritysten näkökulmien entistä parempi huomioiminen kaupungin päätöksenteossa.

Kiitän kaikkia tämän budjettiesityksen valmisteluun osallistuneita. Lautakunnat tekivät kiitettävästi omat esityksensä kaupunginhallituksen kehyksen mukaisiksi. Tämän jälkeen tehtiin muutamia lisäyksiä, jotka tukevat kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista.

Pormestarikoalition ryhmät olivat yksimielisiä siitä, että terveyttä ja toimintakykyä edistäviin palveluihin on tehtävä lisäyksiä, jotta budjetti on realistisella pohjalla. Yksimielisiä olimme myös siitä, että perusopetuksen taso halutaan säilyttää ja siksi siihen lisättiin 1,6 miljoonaa euroa, mikä varmistaa sen, että voimme hakea jatkossakin Opetus- ja kulttuuriministeriön ryhmäkokorahaa.

Yhteenvetona totean, että budjetin punainen lanka vastaa hyvin Kokoomuksen sinivalkoista linjaa: hyvinvointia rakennetaan työllä ja yritteliäisyydellä. Ongelmat eivät ratkea vain resursseja lisäämällä, tarvitaan uusia toimintatapoja ja palvelujen vaikuttavuuden arviointia.