Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö haluaa turvata jouhevan lentoliikenteen

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö haluaa turvata Tampereen ja Tampereen kaupunkiseudun kasvun edellytykset. Seutukunnan yritysten vahva kasvu ja kansainvälistyminen edellyttää hyviä yhteyksiä sekä Suomen sisällä että Suomen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, että Tampereen kaupunkiseudun kaikkien toimijoiden on yhdessä ponnisteltava Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittämisen puolesta.

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö kantaa huolta matkailusta sekä yrittäjistä ja yrityksistä, joiden työtehtävien hoitaminen vaatii matkustamista. Lentoliikenteen osalta on noussut huoli kuinka lentoliikenteen tulevaisuus pystytään turvaamaan Tampere-Pirkkalasta, mikäli useampia ilmoituksia reittien lakkauttamisesta saataisiin. Tamperelainen Kokoomus haluaa kuitenkin samassa lausua kiitoksen niille toimijoille, jotka ovat osaltaan lisänneet tarjontaa Tampere-Pirkkalan lentoasemalta.

Jouhevan matkustajaliikenteen turvaaminen nykyisellään ei ole mahdollista, mikäli lentoyhteys vaihtuu esimerkiksi bussikuljetukseen, sillä lähtöselvityksen suorittaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista jo Tampereelta lähdettäessä. Palvelun puuttuminen lisää merkittävästi matkaan tarvittavaa aikaa, mikä osaltaan heikentää Tampereen houkuttelevuutta osana kansainvälistä ympäristöä.

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö kiittää keskustelusta liittyen liikkumisen eri muotoihin. Osana Pirkanmaan saavutettavuuteen liittyvää keskustelua haluammekin korostaa, että Pirkanmaan tarpeet tulee huomioida myös Helsinki-Vantaan joukkoliikennesuunnittelua tehtäessä. Joukkoliikenteen jouhevuus, osana ympärivuorokautisia lentoaikatauluja, on ehdottomasti oleellinen vetovoimatekijä koko Pirkanmaalle.

Hyvin suunnitellut joukkoliikenneaikataulut, sekä lähtöselvitysmahdollisuus jo Tampereella, toisivat merkittävän lisäarvon Tampereen seudun houkuttelevuudelle, Tampere-Pirkkalan lentoaseman edelleen kehittämisen ohella.