Kokoomuslaiset kannattavat asukkaiden aktiivisuutta ja kaupungin julkisivujen kohentamista

Tamperelaisen taloyhtiön asukkaat Jussinkylässä on ryhtyneet
hankkeeseen, jossa heidän omistamansa 1971 valmistunut suorakulmaisen
oloinen betonielementtitalo purettaisiin ja korvattaisiin uudella ja
suuremmalla paremmin lähiseutujen rakennusarkkitehtuuria noudattelevalla
talolla. Lähellä on Tuomisen kivimuuriksi kutsuttu rakennus ja Tampereen
tuomiokirkko.

Uusi taloehdotus muistuttaa julkisivultaan sadan vuoden takaista
kaunista rakennustyyliä. Ehdotus on Tampereella ja Suomessa jopa
radikaali, koska meillä ei ole tavattu rakentaa tyylillisesti uusia,
vanhoja taloja muistuttavia taloja.

Tampereen Tulevaisuuskokoomus ry:n mielestä hanke on kannatettava ja
yhdistys toivoo, että Tampereen kaupungin kaavoituksessa ja
kaupunkikuvasta vastaavat viranomaiset ja poliittiset
luottamushenkilöiden organisaatiot hyväksyvät hankkeen ja puolestaan
jopa nopeuttavat sitä. Hyvien kokemusten jälkeen valtuusto voisi tehdä
asiasta myös yleislinjauksen.

Kokoomuslaisten aktiivien mielestä on ilahduttavaa ja laajemminkin
toivottavaa, että asukkaat toimivat Tampereella aktiivisesti
ympäristönsä puolesta niin kaupunkikuvan kuin kestävän kehityksen
rakentamisen kannalta. Lapintien asuintalon hanke tiivistäisi ja lisäisi
keskusta-asumista ja tyyliltään kohentaisi kaupunkikuvaa.

Hanke on myös asukkaiden elämää kohentava, koska suuremmalla
rakennusoikeudella pystyttäisiin kattamaan asukkaita uhkaavat
kustannukset putkiremonteista, katon ja sähköjen uusimisesta.

Teksti:  Mikko Närhi

Lisätietoja:
Kimmo Sasi, puheenjohtaja 0505113148
Mikko Närhi, sihteeri 0407053183