Kolumni: Sote-uudistus tehtävä ihminen edellä – ”Alueiden erilaisuutta ei tunnisteta. Myös aikataulu on epärealistinen”

Tampere antoi maanantaina kriittisen lausunnon maan hallituksen kaavailemaa sote-uudistukseen. Syystäkin, sillä siitä ovat unohtuneet tyystin uudistuksen perimmäiset tavoitteet.

Uusi hallinnon taso ei ratkaise soten ydinongelmia – nopeaa hoitoon pääsyä. Kun huomio on hallinnossa, rahoitus ja kehittämistyö ei kohdistuu sinne, missä tarve olisi: palveluihin. Uudistus voi merkitä palvelutason heikkenemistä kaupungeissa ja palveluverkon harvenemista muualla.

Uudistus onkin hallintokeskeinen, ei ihmis- ja potilaslähtöinen. Asiakkaan valinnanvapaudesta on luovuttu, mikä heikentää ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja palveluntuottajien kilvoittelua. Nyt tulisi lisätä palveluseteleitä ja nostaa Kela-korvauksia, ei leikata niitä.

HUOLENA ON, että palveluiden järjestäminen ja tuottaminen keskittyy. Mahdollisuutta hyödyntää alueen sote-toimijoiden resursseja ja osaamista kavennetaan eikä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyömahdollisuuksia hyödynnetä palveluiden saatavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden lisäämisessä.

Uudistuksen rahoitus ja kustannustenhallinta ovat hataralla pohjalla. Mallin tulisi sisältää kannustimet kustannusten hillintään ja ongelmien ja sairauksien hoitoon varhaisessa vaiheessa, mutta tästä uskottavat elementit puuttuvat. Maakuntaveron kohtalo on auki.

Kuntavaikutukset ovat rajuja. Uudistus heikentää huolestuttavasti kuntien rahoitusasemaa ja investointikykyä. Se myös synnyttää uusia katkoskohtia palveluihin. Mm. koulupsykologien ja kuraattorien siirto maakuntiin synnyttää uuden katkoskohdan lasten ja nuorten tukeen, vaikka näiden palveluiden kytkeytyminen kouluarkeen on kriittisen tärkeää. Samoin järjestöjen työ jää vaille kunnon huomiota.

IHMETYSTÄ OVAT HERÄTTÄNEET aluejaot. Asiantuntijat eivät suosita 22 alueen mallia ja osa alueista on väestöpohjaltaan ja kantokyvyltään liian pieniä. Alueiden erilaisuutta ei tunnisteta. Myös aikataulu on epärealistinen ja siksi maaliin pääsy on jälleen vaakalaudalla.

Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan uudistustyön kärkenä on oltava ihminen ja hoitoon pääsy, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut sekä järjestelmän kestävyys kustannusten kasvua hillitsemällä. Kannustan hallitusta arvioimaan, vastaako nyt tehtävä raskas hallinnollinen uudistus lainkaan näihin tavoitteisiin ja voitaisiinko sittenkin edetä ihminen edellä.

kirjoittaja on kansanedustaja (kok.), Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja

Kolumni on julkaistu Tamperelaisessa 8.9.2020. Alkuperäinen juttu täällä.