Koulujärjestelmän tuettava lapsia yksilöinä

Tänä syksynä koulutus on ollut esillä lehdissä ja keskusteluissa opintosuunnitelmauudistuksen käytäntöön siirtymisen takia. Tampereella puhuttaa myös Tampere3 -korkeakoulu-uudistus ja koko yhteiskuntamme tasolla koulutus on tärkeä teema. Vaikka Suomessa katsotaan olevan maailman paras koulujärjestelmä, se ei ole syy lopettaa sen kehittämistä. Etenkin, kun menestyksemme PISA-tutkimuksessa on jo alkanut heikentyä vuoden 2012 tutkimuksessa, joka tarjoaa viimeisimmät julkaistut ylikansalliset arviointitiedot.

Olen ehdolla kuntavaaleissa 2017, koska haluan olla mukana kehittämässä koulutuspolitiikkaa suuntaan, joka antaa opettajille mahdollisuuden tukea jokaista oppilasta hänen yksilöllisten lahjojensa vaalimisessa. Meillä on ammattitaitoinen ja motivoitunut opettajakunta, jolla on kykyä ja halua kehittää itseään ja opetustaan. Luottamusmiehenä olen valitettavasti todennut, että opettajille annetaan tehtäväksi yhä lisää töitä samalla palkalla ja saman työajan puitteissa. Tämä lisää opettajien riskiä uupua työhönsä. Onneksi uusi opetussuunnitelma korostaa kasvatusvastuun jakautumista koulun ja kodin välillä, kun välillä keskusteltiin jo kokonaiskoulupäivästä ja kasvatuksen ulkoistamisesta kokonaan instituutioiden vastuulle.

Koulutuksesta tehdyillä ratkaisuilla on kauaskantoisia seurauksia, koska koulujärjestelmä tavoittaa koko kulloisenkin ikäluokan. Jos tänä vuonna säästetään nuorisopsykiatriasta tai erityisopetuksesta, tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuus edetä ikätovereidensa tahdissa vaarantuu ja jonakin tulevana vuonna heidän koko koulu-uransa saattaa pahimmassa tapauksessa katketa. Tästä koituu yhteiskunnalle paljon suurempia kustannuksia kuin varhaisessa vaiheessa annetusta tuesta. Jos taas lahjakkaat lapset eivät saa kehittää lahjakkuuttaan (se ei ole oppiaineena koulussa tai tuntijako on niin jäykkä, että se ei mahdollista mielenkiinnon mukaan suuntautumista), lahjakas oppii, että hänen panostaan ei koulussa tai työelämässä tarvita. Koska Suomi on väkiluvultaan suhteellisen pieni maa, meillä ei ole varaa menettää tai jättää löytämättä huippuosaajia, jotka tulevaisuudessa luovat uusia innovaatioita myös vientiin.

 

 

Satu Hursti

Aineenopettaja

satuhursti.ehdolla.fi