Kulttuurista elinvoimaa ja vetovoimaa kaikille

_DSC4504-Edit

Olen saanut viimeisten neljän ja puolen vuoden aikana seurata varsin läheltä liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä asioita Tampereella. Suurin yllätys itselleni on ollut se, että varsin yleisesti tunnutaan näkevän, että varsinkin viimeksi mainitun edistämistä ja toimintaedellytysten turvaamista ajaa nimenomaisesti vasemmisto. Kulttuuri vaikuttaa muutenkin olevan usein hyvin vasemmistolainen maailma. En oikein ymmärrä miksi.

Keväällä 2015 Kokoomuksella oli vaalitilaisuudessamme Koskikeskuksessa haastateltavana entinen teatterinjohtaja. Jääköön hän tässä nimettömäksi, vaikka paikalla olleet saattavat haastattelun muistaa. Hän kertoi että toimiessaan aikoinaan kyseisessä tehtävässään, puoluekanta oli asia, josta ympäri maan kannatti pitää aika matalaa profiilia. Pieneen vähemmistöön jäi. Ja sama mielikuva on vahvistunut muita kulttuurialan toimijoita haastatellessani.

Tampereellakin toki työväenliikkeen vaikutus monipuolisen ja korkeatasoisen kulttuuritarjonnan luomisessa on ollut merkittävä. Kaupunkimme ylpeyksiin lukeutuu esimerkiksi Tampereen Työväen Teatteri, joka oli aikoinaan maan ensimmäinen työväen ammattiteatteri. Kokoomus voisi myös pitää kulttuuripolitiikastaan enemmänkin meteliä, usein profiloidumme enemmän aivan muilla politiikan osa-alueilla, mutta positiivisia, kulttuurin toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita, olemme silti viime vuosinakin saaneet eteenpäin.

Kulttuuria tulee julkisin varoin tukea. Sen vaikutus sivistyksen, hyvinvoinnin ja elinvoiman kannalta on kiistaton. Silti mikään kulttuurilaitos ei pärjää pelkästään julkisin varoin tuettuna. Ja koska niiden tulee toimintaansa jatkaakseen kyetä toimimaan taloudellisesti kannattavasti, ne ovat käytännössä yrityksiä. Osa isompia, osa pienempiä.

Näyttelijöissä ja muissa taiteilijoissa on paljon yrittäjiä. Freelancereista omaa galleriaa pyörittäviin taiteilijoihin, joko yksityis- tai pk-yrittäjiä. Mikä puolue tunnetaan siitä, että sieltä löytyy paras tahtotila ja osaaminen edistää yrittäjyyttä ja yritysten toimintaedellytyksiä? Kokoomus.

En ole Uudessa Kokoomuksessa meistä suinkaan ainoa, joka näkee kaupungin eräänlaisena toiminta-alustana, joka mahdollistaa kuntalaisten oman aktiivisen toiminnan. Uskon, että myös kulttuuriväki mielellään näkee, että kulttuuritarjonta on monimuotoista eikä keskity vain suuriin julkisiin taidelaitoksiin. Tällaista toimintaa olemme mielellämme tukemassa.

Teatterit, konsertit, museot ja taidenäyttelyt tarvitsevat asiakkaansa. Ja heiltä ei ovella kysytä puoluekantaa. Kulttuuri, kyky ja halu nauttia siitä ja kenties samalla vähän sivistää itseään, ei ole poliittinen kysymys. Porvarillisesti ajattelevia henkilöitä käy paljon muuallakin kuin ns. korkeakulttuurin tapahtumissa. Yli puoluerajojen voi myös käyttää niitä Kokoomuksen vastustamien veronkorotusten ansiosta säästettyjä veroeuroja vaikka ostamalla lipun kulttuuritapahtumaan.

Mistä uusia toimijoita alalle saadaan? Kouluttamalla heitä. Lahjakkuuden tukeminen kouluissa on tuttu teema Kokoomuksen poliittisissa ohjelmissa, samoin uusien rahoituslähteiden löytäminen toiminnan turvaamiseksi. Kokoomuksen valtakunnallinen taidevaltuuskuntakin esitti pari vuotta sitten taideorganisaatioiden tukemisen verovähennyskelpoisuutta. Tampereella emopuolueemme vaaliohjelma korostaa myös lastenkulttuuritoiminnan merkitystä, jotta kulttuurin pariin kasvetaan jo hyvissä ajoin. Monet unohtumattomat kokemukset koetaan silloin.

Yksi Uuden Kokoomuksen kuudesta teesistä, tavoitteesta tulevalle valtuustokaudelle on ”vahvistetaan Tamperetta monipuolisen liikunnan ja kulttuurin mahdollistajana.” Tämä on myös itselleni yksi tärkeä syy olla mukana kunnallispolitiikassa. Vaikuttaa päätöksiin täällä ja samalla olla mukana lähettämässä täältä viestiä esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriöön, jossa taiteen ja kulttuurin valtionavustukset ovat parhaillaan uudistusten kohteena.

Liikunta ja kulttuuri ovat kaupunkimme keskeisiä vetovoimatekijöitä. Kuntalaisille ne tuovat iloa ja elämänlaatua. Tampereella on syytä olla ylpeä molemmista. Mutta työtä tarvitaan, jotta molempien toimintaedellytykset turvataan jatkossakin. Kuntalaisia yli puoluerajojen yhdistäen, ei erottaen.

Ilpo Rantanen