• Senioreiden liikkumisen vaivattomuus on otettava huomioon kaupunki- ja liikennesuunnittelussa.
  • Asuinalueilla kiinnitetään huomio yhteisöllisyyteen ja tarjotaan monipuolisia asumismuotoja erilaisiin elämäntilanteisiin.
  • Monipuoliset liikunnan ja vapaa-ajan palvelut ikäihmisille.
  • Vapaaehtoistoimintaa edistetään ja tuetaan.