• Tampereen erinomainen kulttuuritarjonta on vetovoimatekijä. Tampere huolehtii kulttuurilaitosten toimintaedellytyksistä myös tulevaisuudessa.
  • Kaupunki mahdollistaa myös matalan kynnyksen kulttuuritoiminnan. Järjestöille ja yhdistyksille myönnetyistä avustuksista huolehditaan jatkossakin.
  • Tavoitteena on houkutella entistä enemmän tamperelaisia kulttuuriharrastusten pariin matalan kynnyksen kulttuuritarjonnalla ja elämänmakuisella kaupunkikulttuurilla.
  • Monipuoliset lähiliikuntapaikat ja liikuntakeskukset innostavat liikkumaan ja tarjoavat liikunnan iloa kaikenikäisille.
  • Kuntien yhteistyö urheiluseurojen kanssa esimerkiksi liikuntapaikkojen ylläpidossa ja seuroille myönnettävät toiminta-avustukset mahdollistavat kohtuuhintaiset liikuntaharrastukset kaikenikäisille.