Laadukkaat koulutus- ja kulttuuripalvelut edistävät ihmisten hyvinvointia ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Erinomainen perusopetus on jatkumo laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Laadukas kasvatuspolku on toimiva tie tasoittaa lasten erilaisia oppimisedellytyksiä, pysäyttää huono-osaisuuden kierre ja edistää lapsen mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan. Tässä osaavat ja sitoutuneet opettajat ovat ratkaisevassa asemassa. Koulut eivät saa eriarvoistua; Tampereella on voitava jatkossakin huoletta laittaa lapsensa mihin tahansa päiväkotiin tai kouluun. Koulu on jokaiselle turvallinen ympäristö kasvaa ja oppia, aina kotoa kouluun asti. Olemme nyt maailman parhaita siinä, että jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle etsitään jatko-opiskelupaikka. Liian moni nuori kuitenkin keskeyttää opintonsa. Tähän ongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua, mutta toimenpiteitä tarvitaan.

  • Ryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina.
  • Turvallinen koulu kaikille.
  • Havaittuihin sisäilmaongelmiin on tartuttava ripeästi.
  • Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa Tampereella on oltava monipuolinen tarjonta.
  • Jokaiselle nuorelle on löydyttävä ammatti.
  • Luodaan selkeä toimintamalli, jossa motivaatiovaikeuksista ja elämänhallinnan ongelmista kärsivää nuorta ja hänen perhettään tuetaan riittävän vahvasti perusopetuksesta ammattiin valmistumiseen saakka.
  • Pidetään kiinni laajasta opetustarjonnasta myös peruskouluissa.
  • Liikunnan oltava osa jokaisen koululaisen elämää.