Tulevaisuuden taloudellinen ja asukkaiden hyvinvointiin liittyvä kilpailu käydään kaupunkien kesken – Euroopan tasolla. Kaupungin tehtävänä on taata mahdollisuudet hyvälle elämälle ja yrittämiselle. Vastuu, välittäminen, yksilönvapaus, sivistys ja mahdollisuuksien tasa-arvo ovat politiikkaamme ohjaavia arvoja.

Tampere tarjoaa asukkailleen sujuvan arjen, turvallisen ympäristön ja lukuisia mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan. Tampereella eläminen on ennen kaikkea mutkatonta ja mukavaa. Sujuvan arjen mahdollistaa joutuisa ja turvallinen liikkuminen kotoa töihin, harrastuksiin ja asioille. Tarvitaan sekä toimivat julkisen liikenteen palvelut että hyväkuntoiset auto-, kävely- ja pyörätiet.

Terve talous on heikoimpien turva: vain hyvinvoiva kuntatalous mahdollistaa hyvät palvelut ja kestävän tulevaisuuden. Verorahoja on käytettävä tehokkaasti.

– Mitä useammin palvelua tarvitsee, sen lähempää sen tulee löytyä.

– Palvelujen saatavuutta parannetaan aukioloaikoja pidentämällä ja mahdollistamalla sähköinen asiointi entistä helpommin ja laajemmin.

– Jokainen kunnan työntekijä on palveluammatissa, asukas edellä. Asumiseen ja yrittämiseen liittyvät luvat ja kaava-asiat on saatava ripeästi kuntoon.

– Järkivihreää kaupunkisuunnittelua: luonnon kantokyky huomioidaan ja kestävää asumista ja elämistä edesautetaan.

– Oppilaitosten ja työpaikka-alueiden läheisyydessä suositaan tiiviimpää rakentamista ja pienempiä asuntoja.

– Eriarvoistumista ehkäistään järkevällä asuntopolitiikalla: kaavoituksen on oltava monipuolista.

– Kaupungin tulopohjaa ei tule vahvistaa veronkorotuksilla, vaan elinkeinoelämän ja työnteon edellytyksiä parantamalla.

-Elinkeino- ja rakennusluvat on käsiteltävä kolmessa kuukaudessa – tai muussa tapauksessa hyväksyä hakemuksen mukaisena.