Aktiivisella elinkeinopolitiikalla edistetään yrittäjyyttä ja parannetaan työllisyyttä. Yrittäjyyden edistämisen tulee näkyä kaikkialla: kaavoituksessa, viranomaislupien joustavassa myöntämisessä ja yrittäjyyspalveluiden tarjoamisessa. Julkisen sektorin tulee keskittyä edellytysten luomiseen, jotta yritykset voivat työllistää. Mahdollisuuksien luominen ja ennakoiva aktiivisuus ovat johtoajatuksia tamperelaisen kokoomuksen elinkeinopolitiikassa.

Tampereen on oltava Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki, sillä opiskelijat ovat Tampereen vetovoiman lähde. Jatkuva vuoropuhelu kaupungin ja opiskelijajärjestöjen kanssa on tärkeää. Tampereen on oltava edelläkävijä myös uudenlaisten koulutusmahdollisuuksien edistäjänä. Kaupungin on tuettava Tampere3 -hanketta jatkossakin.

– Yritysvaikutusten arviointi otettava kiinteäksi osaksi päätöksentekoa.

– Raitiotie, areena ja muut jo päätetyt kehitysinvestoinnit toteutetaan alkavalla vaalikaudella. Suuriin hankkeisiin nimettävä henkilö, joka vastaa yritysyhteistyön suunnittelusta ja toteutuksesta

– Yrittäjyyden edistämiseksi otetaan käyttöön palvelualoite (selitetään auki) -Kokeilukulttuuri kunniaan!

– Kansainvälinen Tampere, joka houkuttelee työperäistä maahanmuuttoa sekä ulkomaisia investointeja ja yrityksiä. -Opiskelija-asuntoja on oltava riittävästi tarjolla.

– Tampereesta Euroopan älykkäin kaupunki – Smart City -hanketta jatkettava ja siihen on panostettava. Se tarkoittaa koko yhteiskunnan toimintamallien uudistumista uusien teknologioiden ja ratkaisujen avulla.