Kymmenen säkeen sumutus?

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa vuodelle 2020 talousarvion, joka on paperilla tasapainossa. Samassa yhteydessä hyväksyttiin toivomusponsi kymmenen kohdan toimenpideohjelmasta, jonka tavoitteena on talouden pitäminen tasapainossa ja menojen kasvu alle kolmessa prosentissa taloussuunnittelukaudella 2020-2023.

Viime vuosina nettomenojen kasvu on ollut yli neljä prosenttia eli lähes 50 miljoonaa euroa vuosittain, vaikka väestönkasvu on alle puolitoista prosenttia. Tämä epäsuhta oli yksi keskeisimpiä syitä siihen, että keskustelu kunnallisveron nostosta oli paikoin kipakkaa. Jo tuolloin oli selvää, että veronkorotus ei ole taikasauva, jolla talous loihditaan tasapainoon. Tarvitaan myös muita, määrätietoisesti johdettuja toimenpiteitä.

Veronkorotuskeskustelun tuoksinassa sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka T. Salmi tviittasi ilmoille väitteen, jonka mukaan kokoomus ei olisi sitoutunut Tampereen talouden tasapainottamiseen. Kyllä on. Alkanut vuosi näyttää, miten on SDP:n ja muiden koalitioon jääneiden puolueiden laita.

Kaupunginhallitus kokoontuu helmikuun alussa kaupungin laajennetun johtoryhmän kanssa yön yli kestävään talous- ja strategiaseminaariin. Siellä päätetään kymmenen kohdan ohjelman yksityiskohtaisemmasta sisällöstä, painotuksista, vastuista ja raportoinnista.

Riskinä on, että ohjelma osoittautuu lopulta savuverhoksi, jonka suojissa budjetti jälleen kerran ylitetään. Savuverhoksi, jonka avulla selitetään, ettei ylityksille taaskaan voitu mitään. Ei, vaikka oli oikein ohjelma käytössä.

Jokaisella kaupungin (ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, kirj. huom.) yksiköllä on talousarvion asettama raami toiminnalleen. Jos jokainen yksikkö pysyy budjetissaan, talous on tasapainossa. Avainasemassa on johtaminen.

Meillä on valtuuston hyväksymä tasapainoinen budjetti, jonka sisältöä on kilvan ylistetty.

Siinä pysyminen mittaa valtakoalition todellisen toimintakyvyn.

Aleksi Jäntti

kirjoittaja on kaupunkiympäristön palvelualueen apulaispormestari (kok.)