Lyhytnäköistä kateuspolitiikkaa

Kotitalousvähennyksen leikkaaminen heikentää työllisyyttä ja lisää harmaata taloutta, arvioi kokoomuksen kansanedustaja.

Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikmanin mukaan Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelma kurittaa ahkeria työtä tekeviä ja tehneitä suomalaisia. Tuleva hallitus suunnittelee kotitalousvähennyksen laskemista ja vähennyksen osuuden pienentämistä.

– Kotitalousvähennyksen leikkaaminen on lyhytnäköistä vasemmistohallituksen kateuspolitiikkaa, joka heikentää työllisyyttä, lisää harmaata taloutta ja heikentää tavallisten suomalaisten mahdollisuutta palkata apua kodin töihin, Vikman toteaa tiedotteessaan.

Vikman pitää kotitalousvähennystä erityisen tärkeänä tilanteessa, jossa työn verotusta ei kevennetä. Rinteen hallituksen toimien myötä veroaste nousee, ja ansiotuloverotus on monilla suomalaisilla käytännössä kiristymässä. Kotitalousvähennys luo myös työtä palvelualalle tilanteessa, jossa työtä ei muuten syntyisi.

– Suomessa työn tekemistä ja teettämistä verotetaan ankarasti. Rinteen hallituksen leikkaus kotitalousvähennykseen käytännössä rajaa palveluiden hyödyntämisen monen tavallisen perheen ulottumattomiin. Työn teettäminen kotona ei saa olla vain rikkaiden yksinoikeus. Kun kaikkia kodin töitä ei tarvitse tehdä itse, syntyy uutta työtä ja lisäarvoa, Vikman painottaa.

Vikmanin mukaan kotitalousvähennyksen yläraja tulee jo tällä hetkellä liian nopeasti vastaan, ja hän on esittänyt kotitalousvähennyksen laajentamista. Hänen mukaansa kotitalousvähennyksen enimmäissumman ja vähennysprosentin korottaminen helpottaisi perheiden arkea ja kannustaisi kotitalouksia työllistämään.

– Kotitalousvähennys on hyvä keino helpottaa perheiden arkea, lisätä hyvinvointia ja parantaa työllisyyttä. Se synnyttää työtä, jota ei ilman vähennystä teetettäisi, Vikman toteaa.

Kotitalousvähennystä käytetään tällä hetkellä erityisesti kunnostus- ja remonttitöihin. Myös kodin siivouspalveluiden osuus on ollut kasvussa. Vikmanin mukaan kotitalousvähennyksen käyttöä voitaisiin lisätä myös ikäihmisten hoivassa ja lasten pedagogisen varhaiskasvatuksen ulkopuolisissa hoitotarpeissa.