Nollabudjetointia tulisi kokeilla Tampereella jo ensi vuoden aikana

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry:n tiedote 16.11.2018, julkaisuvapaa heti

 

Nollabudjetointia tulisi kokeilla Tampereella jo ensi vuoden aikana

 

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön syyskokous ehdottaa nollabudjetoinnin kokeilua vähintään yhdessä kaupungin yksikössä. Tampereen kaupungin taloustilanne on yhä heikko ja talouden tasapainottamiseksi tarvitaan vahvempaa tahtotasoa sekä lisää toimia.

 

Tampereen tulee kokeilla nollabudjetointia keinona, jolla selvitetään tulevaisuuden palveluiden toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus. Nollabudjetoinnissa koko budjetin rakentaminen aloitetaan puhtaalta pöydältä. Samalla resursseja priorisoidaan ja siirretään niitä kaupunkistrategian mukaisesti esimerkiksi korjaavista sosiaali- ja terveyspalveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Budjetin rakentamisen yhteydessä työtapoja tulisi uudistaa henkilöstölähtöisesti ja myös kuntalaisia kuullen. Nollabudjetoinnin kehittämiskohteeksi tulisi ottaa vähintään yksi kaupungin yksiköistä ja aloittaa kokeilu jo vuoden 2019 aikana. Kehittämistyön apuna tulee olla tukiorganisaatio, jossa on asiantuntemusta esimerkiksi digitalisaatiosta ja sen mukanaan tuomista mahdollisuuksista toimintatapojen uudistamiseen.

 

  • Nollabudjetoinnin kokeilun tueksi on laadittava monivuotinen toiminnan uudistamisen suunnitelma, sanoo Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön puheenjohtaja Jouni Markkanen.
  • Henkilöstö tekee päivittäisen työn ja heidän osaamisesta syntyy myös parhaat kehittämisideat. Yhteinen suunnitelma, johon koko henkilökunta sitoutuu, on muutoksen lähtökohta, toteaa Markkanen.

 

Tampereen kaupunki on elänyt jatkuvassa niukkuudessa useita vuosia ja ratkaisuna taloushuoliin on väläytelty veronkorotusta. Mahdollinen veronkorotus ratkaisee talouden haasteet kuitenkin vain väliaikaisesti. Korkeamman verotuksen heijastevaikutusten on todettu syövän alkuvaiheen hyödyt muutamassa vuodessa pois. Veronkorotuksilla on myös  passivoiva vaikutus toiminnan kehittämisen tahtotilaan.

 

  • Jos nollabudjetoinnista tulisi vallitseva Tampereen tapa, saisimme toimivamman kaupungin, jossa asukkaat ja myös työntekijät voivat hyvin ja luovat yhdessä parempaa Tamperetta. Samalla kaupungin talous saataisiin kuntoon, päättää Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön puheenjohtaja Jouni Markkanen.

 

Lisätietoja:

Jouni Markkanen, jouni.markkanen@gmail.com, 040-5429514