Palkkaerot ymmärretään, kun perusteet ovat kunnossa ja ne ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa

Juttu julkaistu alkuperäisesti Aamulehdessä 19.3.2021. Voit lukea jutun täältä.

Palkkaerot ymmärretään, kun perusteet ovat kunnossa ja ne ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa

Palkkauksen läpinäkyvyys parantaisi palkka-tasa-arvoa

Tasa-arvon päivänä, 19.3. Minna Canthin syntymäpäivänä, puhutaan taas naisten ja miesten palkkatasa-arvosta. Suomi sijoittuu yhä reilusti EU:n keskiarvon huonommalle puolella miesten ja naisten palkkaeroissa. 

Tuoreimpien tilastojen mukaan sukupuolten välinen palkkaero on tällä hetkellä 16 prosenttia. Naisen euro on siis 84 senttiä. Suomen ekonomiliiton kyselyyn vastanneet kannattavat palkkausjärjestelmiä ja tehtäväkohtaista palkka-avoimuutta. 78 prosenttia uskoi palkkauksen paremman läpinäkyvyyden parantavan palkkojen oikeudenmukaisuutta ja palkkatasa-arvoa.

Palkka-avoimuuden vahvistaminen lisää yleistä palkkatietämystä, mahdollistaa palkkasyrjintään puuttumisen ja luo edellytyksiä korjata perusteettomia sukupuolesta johtuvia palkkaeroja. 

Palkka-avoimuuden ei tarvitse tarkoittaa julkisia palkkoja. Ihmiset ymmärtävät, että vaativuudeltaan eri tasoisista tehtävistä maksetaan eri tavalla. Samoin hyväksytään, että hyvin tehdystä työstä saa hyvää palkkaa. Eli palkkaerot ymmärretään, kun palkkauksen perusteet ovat kunnossa, ne ovat läpinäkyviä ja kaikkien työntekijöiden tiedossa.

Esimerkiksi valtiolla on käytössä palkkausjärjestelmät ja palkka-avoimuus on yleisesti hyväksytty tosiasia. Se on johtanut siihen, että sukupuolten välinen selittymätön palkkaero mies- ja naisekonomien välillä on kadonnut valtion työpaikoissa. Yksityisellä sektorilla työskentelevien ekonomien selittymätön palkkaero on edelleen noin 12 prosenttia. 

Hallitusohjelmassa on kirjaukset palkka-avoimuuden edistämisestä. Palkka-avoimuuteen liittyvää lainsäädäntöä pohtivan työryhmän määräaika päättyy maaliskuun lopussa. Palkka-tasa-arvo etenee pienin askelin.

Tiina Wickman-Viitala

kuntavaaliehdokas (kok.), Tampere