Pispalan koulun väistötilaratkaisuun tarvitaan uusi yhteinen suunta

Tampereen kaupungissa on valmisteltu virkamiesjohtoisesti Pispalan koulun väistötilaratkaisua. Ensisijaisena ratkaisuna on esitetty hajautettua mallia, jossa 1.-2. luokkalaiset saavat siirtokelpoiset tilat Hyhkyn kentälle ja vanhemmat oppilaat kuljetetaan busseilla Vuoreksen kouluun.

Osa vanhemmista on kokenut Vuoreksen kouluun siirtymisen turvattomana ja liian aikaa vievänä ratkaisuna. On myös niitä vanhempia, jotka haluavat toteuttaa väistösuunnitelman sellaisenaan.

* Kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että Pispalan koulun perusparannus tarvitaan. Keskustelu kulminoituu nyt siihen, miten ja koska väistö toteutetaan, toteaa Tampereen kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen Aluejärjestön puheenjohtaja Jouni Markkanen.

Väistöratkaisua on myös esitelty sivistys- ja kulttuurilautakunnassa ajankohtaisasiana helmikuun kokouksessa ja se on tulossa sinne uudestaan torstaina 20.3.2019.

– Lautakunta toivoi helmikuussa virkamiesten valmistelevan vaihtoehtoisen hajautusmallin. Tämän lisäksi lautakunnan jäsenet toivoivat yksimielisesti enemmän rakentavaa vuorovaikutusta prosessin valmistelussa asianosaisten, eli vanhempien sekä lasten kanssa, kertoo Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan vastuujäsen Anne-Mari Jussila.

– Helmikuussa järjestetyssä vanhempainillassa meille kaikille esiteltiin virkamiesten valmistelema uusi hajautettu malli. Lisäksi vanhempainillassa kerrottiin kyselyn toteutuksesta lapsille sekä vanhemmille. On kuitenkin ihan eri asia, ovatko nämä esitellyt tuotokset koettu laadukkaiksi ja toteutuskelpoisiksi. On myös käyty keskustelua, onko niiden toteutustapa ja -tyyli olleet asianmukaisia, Jussila sanoo.

– Keskustelun kierrokset ovat nousseet molemmin puolin. Rakentavampaa vuorovaikutusta tarvittaisiin uuden yhteisen suunnan löytämiseksi, Jussila toteaa.

– Haluan myös todeta vehmaislaisena perheenäitinä, että Vuorekseen väistämisessä itsessään ei ole mitään ongelmaa, päinvastoin. Koulu toimii oman kokemukseni mukaan tarkoituksenmukaisesti väistämistilanteessa. Nyt kyse on kuitenkin huomattavasti pidemmästä, toiselta puolelta kaupunkia toteutettavasta koulumatkasta. Tilanteen erilaisuus juontaa juurensa myös Pispalan koulun valinnaisluokkiin, jonne tullaan yli lähikouluperiaatteen.

Prosessissa on löytynyt yksi varteenotettava vaihtoehto, jota vanhemmat ovat nostaneet erityisesti esille. Se on Hyhkyn kentälle rakennettava väistötila koko koululle. Haasteena on ratkaisun aikataulutus.

* Olemme selvittäneet poliittisesti mahdollisuutta ylipäänsä rakentaa väistöä Hyhkyn kentälle, sekä Hyhkyn kentän kaavoitusprosessin nopeutusta. Ensimmäinen asia on saatu selvitettyä, mutta jälkimmäiseen emme ole kuitenkaan löytäneet toimivaa ratkaisua. Nyt Kokoomus ehdottaakin määräaikaisen poikkeusluvan läpivientiä Hyhkyn kentälle rakennettavien väistötilojen osalta, sanoo Jouni Markkanen.

Näin edeten Pispalan koulun väistö voitaisiin toteuttaa mahdollisimman pian, vaikkei aivan alkuperäisessä aikataulussa. Investointiin varatut rahat siirtyisivät seuraavalle tilikaudelle ja poliittiset päättäjät ratkaisisivat tiiviissä yhteistyössä virkamiesjohdon kanssa uudelleenjärjestelyt.

* Näin toimien lasten turvallisuus ja hyvinvointi on keskiössä sekä lähikouluperiaatteesta pystytään pitämään kiinni. Samalla näytämme, että kaupungin toiminnassa kuntalaisten mielipiteille annetaan painoarvoa myös konkretian tasolla, päättää Anne-Mari Jussila

LISÄTIEDOT:

Jouni Markkanen

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön puheenjohtaja

Tampereen kaupunginvaltuutettu jouni.markkanen@gmail.com

040 5249514

Anne-Mari Jussila

Tampereen kaupunginvaltuutettu

sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen

anne-mari.jussila@elisanet.fi

044 2882123