Pormestari Ikosen puheenvuoro Tampereen kaupungin hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2022-2025

Pormestari Ikosen puheenvuoro Tampereen kaupungin hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2022-2025

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli 31.1. kokouksessaan Tampereen hyvinvointikertomuksen sekä -suunnitelman vuosille 2022-2025. Pormestari Ikonen piti pykälän käsittelyn alkuun puheenvuoron, joka on vapaasti litteroitu valtuuston kokouksesta. Valtuuston kokouksen 31.1.2022 videotallenteen voit katsoa täältä.

”Arvoisat valtuutetut,

Kyseessä on merkittävä asiakirjakokonaisuus tulevaisuuden kaupungin kannalta. Nyt käsittelyssä olevat hyvinvointikertomus ja -suunnitelma muodostavat tärkeän työkalun päätöksentekoon, yhteistyöhön sekä tiedonjakoon. Asiakirjat tuovat toimijat yhteen, katsomaan asiaa kokonaisvaltaisesti.

Asiakirjoista voi korostaa, että laatimistyössä on tehty laajaa osallistamista sekä kuulemista. Kokonaisuudessa on tiivis kytkentä Tampereen kaupungin strategiaan. Agenda2030 tavoitteita on myös otettu mukaan. Kokonaisuuden vaikutus tulee olemaan merkittävä.

On tärkeää muistaa, että hyvinvoinnin edistäminen on jatkossa keskeisiä kaupungin tehtäviä. Raporteissa analysoidut elintavat ja riskitekijät ovat asioita, joihin voimme vaikuttaa kaupungin toiminnalla.

Nostaisin kolme asiaa kokonaisuudesta, joista ensimmäinen on terveys. Terveys nousee sekä kertomuksen että suunnitelman osalta vahvasti esiin. Psyykkinen kuormitus ja mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet. Tampereella otetaan käyttöön Hyvän mielen kunta -hankkeen tarkastuslista, huomioidaan henkilöstön mielenterveystaidot sekä sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa käsittelyyn terapiatakuun Tampereen mallin.

Terveyteen liittyen kertomuksessa nostetaan esiin huolia lasten ja nuorten vähäisemmästä liikkumisesta sekä tarpeellisesta ravitsemuksesta. Terveyden osalta liitännäisenä ovat myös yksinäisyyden kokemukset, jotka ovat kaikissa ikäryhmissä lisääntymässä. Hyvänä asiana kertomuksesta nousee lasten ja nuorten aktiivinen harrastustoiminta. Kehittämistoimenpiteitä voisi nostaa esimerkiksi ikäihmisten ja heikommassa asemassa olevien kulttuuri- ja liikkumisharrastusten lisäämisen. Nuoret raportoivat myös heikentyneestä päihdetilanteesta ja asiaan onkin tehty talousarviolisäyksiä.

Toinen isompi osa-alue on koulutus ja työllisyys. Positiivista kehitystä tällä kentällä on tapahtunut. Tampereella on työttömyyden osalta kuusikkokunnista alhaisin luku ja koulutustaso Tampereella on noussut. Haasteitakin kuitenkin löytyy. Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuorten ohjaavuuteen sekä opiskelijahuollon saatavuuteen. Jokaiselle tamperelaisella nuorella tulee olla toiseen asteen koulutus. Lukiopaikkojen riittävyyteen on kiinnitetty huomiota, ja elinkeino- ja osaamislautakunta tekikin pormestariohjelman mukaisen lisäyksen lukioiden aloituspaikkoihin. Positiivista kertomuksesta voisi nostaa työllisyysasteen kasvamisen sekä työttömyysasteen laskemisen. Kuitenkin tulee jatkossakin tehdä työtä niin työkyvyn tukemisen kuin työllisyydenhoidon osalta.

Kolmas iso kokonaisuus on turvallisuus. Tänä vuonna tehtiin turvallisuuskysely, jossa huumeiden käyttö ja päihdeongelmat muodostuivat isoksi osaksi turvattomuuden kokemusta. Tähän haetaan eri keinoin ratkaisuja. Turvallisuuden osalta nostan esimerkiksi lähisuhdeväkivallan ja uhkailun kokemukset sekä tyttöjen kokemukset seksuaalisesta ahdistelusta. Ratkaisuja näihin teemoihin ovat esimerkiksi se, että tuetaan lasten ja nuorten turvallista sosiaalisen median käyttöä ja annetaan keinoja puuttua häirintään ja ahdisteluun. Oleellista on vahvistaa ehkäisevää työtä, kartoittaa turvattomia paikkoja, lisätä vuoropuheluja eri tahojen välillä sekä tehdä tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa. Ihmisten tärkeiksi kokevia välineitä tulee löytyä, joten tämän vuoden osallistavan budjetoinnin kattoteemana on turvallisuus.”