Porvariryhmä tyytyväinen kaupunginhallituksessa tehtyihin talousmuutoksiin

Porvariryhmä on tyytyväinen, että kaupunginhallitus tarkensi esitystään vuoden 2021 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdista. 

Kaupunginhallitus edellytti, että jo talousarvion yhteydessä hyväksytyn 10-kohdan ohjelman toteuttamista jatketaan ja täsmennetään osana vuoden 2021 talousarviota ja 2021-2024 taloussuunnitelmaa. 

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että osana kymmenen kohdan ohjelmaa huomioidaan myös koronasta aiheutuvat vaikutukset talouden pitkän aikavälin suunnitteluun ja mahdollisuudet rakenteellisiin uudistuksiin osana digiloikkaa. 

Kaupunginhallitus myös edellytti, että edistettäessä kaupungille strategisesti tärkeitä investointeja, on keskeisessä roolissa valtion rahoitusosuuden saaminen. Tampereen talouden kannalta valtion roolia tarvitaan, jotta kaupungilla on varaa investoida. 

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä painottaa taloustoimien merkitystä. Kaupunginhallitus päätöksessään edellyttikin talouden tasapainottamista taloussuunnittelukauden aikana, eikä lämmennyt uusille menoavauksille. Kaupunginhallituksen kokouksessa Vasemmistoliiton ryhmä äänestytti talouden tasapainotavoitteen, mutta esitys ei saanut kannatusta osakseen. 

Lisätiedot:

Ilkka Sasi

Valtuustoryhmän pj

Kaupunginhallituksen jäsen

050 412 3703