Puheenjohtajan helmikuun kuukausikirje

Helmikuu alkoi keskustelulla ratikan mahdollisista jatkoreiteistä tulevaisuudessa. Kokoomus ymmärsi nostaa katseen ylös ja meidän aloitteesta ratikan jatkosuunnitelmat tuodaan kaikki esille ja keskusteltavaksi. Siten voimme muodostaa yhteistä ja kokonaisvaltaista käsitystä siitä, miten ratikan rakentamista voidaan jatkaa – tai jättää jatkamatta.

 

Kokoomuksen omassa toiminnassa Tampereen paikallisyhdistysten puheenjohtajat kokoontuivat piiritoimistolle keskustelemaan siitä, miten yhteisöä saadaan aktivoitua entisestään ja miten yhteistyötä paikallisjärjestöjen kesken aluejärjestön tukemana voidaan lisätä. Myös aluejärjestön hallitus ja valtuustoryhmä pitivät yhteiskokouksen, jossa pohdittiin yhteistyötä etenkin viestinnän näkökulmasta. Kysymys kuuluukin, miten kokoomuksen tulisi näkyä paremmin julkisuudessa, kaduilla ja tapahtumissa? Kerro vastauksesi meille ja otamme hyvät vinkit suoraan käyttöön!

 

Uusi kunnallissihteerimme Salla on myös jalostanut viime vuoden työskentelyn pohjalta aluejärjestön tavoiteohjelmaa valtuustokaudelle. Kiitos avauksista, joita viime kuukausikirjeen jälkeen saimme! Ne ovat olleet osa valmistelutyötä. Seuraava aluejärjestön hallituksen kokous käsittelee ohjelmaa, jonka jälkeen meillä onkin nykyistä selkeämmät nuotit olemassa lopun valtuustokauden ajaksi.