Ryhmäpuhe valtuuston budjettikokouksessa

Kokoomuksen, KD: ja RKP:n valtuustoryhmä

Ryhmäpuheenvuoro, puheenjohtaja Ilkka Sasi

Kaupunginvaltuuston kokous 13.11.2017

 

Arvoisa rouva puheenjohtaja, pormestari, ryhmäjohtajat ja valtuutetut, virkamiehet, kansalaiset. Medborgare, dear ladies and gentlemen.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä on tyytyväinen nyt käsiteltävään strategiaan ja talousarvioon. Keskeisten tavoitteidemme – työn, yrittäjyyden, sivistyksen ja vastuullisen kasvun edistäminen ilmenee asiakirjoissa vahvasti. Vastuullinen politiikka on vaatinut meiltä viimeisten sadan päivän aikana tiukkoja toimenpiteitä tulevan tuhannen päivän turvaamiseksi – toimenpiteitä, joita on hyvä taustoittaa.

Lähtökohta strategian ja talousarvion työstölle on ollut mainio. Tampere on hyvä kaupunki – paras kaupunki suomalaisille. Kuten pormestariohjelmakin toteaa, Tampere haluaa olla Suomen toinen metropoli. 400 000 asukkaan Tampereen seutu kasvaa ennusteiden mukaan seuraavan parinkymmenen vuoden aikana 100 000 asukkaalla muodostuen puolen miljoonan kansalaisen metropoliksi.

Tuoreena uutisena hotelli Marriott on ensimmäisenä Suomessa nousemassa Tampere-talon kupeeseen kertoen Tampereen vetovoimasta. Tampereen työllisyystilanne on merkittävästi parantunut Suomen bruttokansantuotteen kasvaessa ennusteiden mukaan 2,9 prosenttia vuonna 2017. Yksityisvetoinen liikkeelle lähtenyt kansi- ja areenahanke on muokkaamassa Tampereen rautatieaseman ympäristöä metropolisarjaan. Hiedanrantaan kaavaillaan uutta raitiotie- ja muiden yhteyksien tukemaa 25 000 asukkaan kaupunginosaa.

Vaaran vuodet kuitenkin uhkaavat tamperelaisia. Elämme maailmantalouden noususuhdannetta ja siltikin ylensyömme tälläkin hetkellä hyvien vuosien satoa. Julkinen sektori velkaantuu edelleen liiallista tahtia.

Euroopan keskuspankin noususuhdanteessakin löysä rahapolitiikka on ruokkinut muun muassa asuntomarkkinoiden kiihtyvää buumia, joka kulminoituu ylikuumenemisen riskinä. Tällä kehityksellä voi olla yllättävätkin vaikutukset tamperelaiseen päätöksentekoon seuraavien vuosien aikana.

16 000 tamperelaisen työttömän määrä on edelleen kaukana täystyöllisyydestä. Samanaikainen tuhansien avointen työpaikkojen määrä kertoo merkittävästä työn kohtaanto-ongelmasta, jossa on heijastuksia heikentyneestä työnteon kannattavuudesta suhteessa joutenoloon. Tampereen yhteisöverokertymän laahaaminen ensimmäistä kertaa aikoihin Turkua alhaisempana kertoo, että tähtäimemme on siirryttävä entistäkin enemmän työn ja yrittäjyyden edistämiseen. Tampereen tarina ei voi rakentua pelkän kiihkeän yhdyskuntarakennesuunnittelun ja asuntorakentamisen ympärille.

Sote- ja maakuntauudistus haastaa toden teolla kuntien elinvoimaroolia. Tampereen etunenässä pitkän aikavälin tilanne voi olla hankala, jos varat viedään, mutta velat jäävät. Velkaantumiskehitys korostaa Tampereen tarvetta olla entistäkin houkuttelevampi kohde nettoveronmaksajille.

Arvoisa rouva puheenjohtaja,

Edellä kuvattua taustaa vasten Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä on toiminut määrätietoisesti tamperelaisten tulevaisuuden turvaamiseksi. Keskeisenä kädenjälkenä toimii valtuustoryhmien kesken neuvoteltu pormestariohjelma, joka on heijastunut strategian ja talousarvion valmistelussa.

Vuodelle 2018 Tampereella verotus kevenee koiraveron poistumisen myötä. Olemme muistuttaneet, että maltillinen työn verotus alhaisen kunnallisveron muodossa tukee työn ja yrittäjyyden edistämistä. Verotuksen keventäminen esimerkiksi Helsingin tapaan on oikea suunta.

Kesäkuussa kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi Tampereen talouden kehyksen, joka oli pormestariohjelman menokasvukirjausten rajoissa. Lautakunnat tekivät kuluneen vuoden aikana arvovalintoja kehyksen sisällä käsitellessään omien alueidensa toimintoja. Nämä esitykset on otettu nyt käsiteltävän talousarvioesityksen pohjaksi.

Sivistys- ja kulttuuritoimi, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue sekä kaupunkiympäristön palvelualue pysyivät esimerkillisesti raamissa, hyvä näin. Lautakuntien virkakoneistoineen olemassaolo perustuu kykyyn tehdä valintoja eurojen käytön välillä, joskus vaikeitakin. On oltava rohkea ja toimittava – jos tarve vaatii.

Sen sijaan sosiaali- ja terveyspalvelut ylittivät kehyksen myös pormestariohjelman menokasvurajoitteen vastaisesti. Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä halusi reagoida ylityksiin, jotta myös lapsilla ja lapsenlapsillamme on Tampereella kestävän taloudenpidon jäljiltä oikeus hyviin peruspalveluihin. Kaupunginhallitus yksimielisesti ja lähes kaikki pormestarikoalition ryhmät valtuustossa ovat yhtyneet haluun edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluilta toimenpideohjelmaa siitä miten talousarviossa pysytään.

Menokasvun hillitsemiseksi ja talouden tasapainottamiseksi laaditaan erillinen talouden tasapainottamisohjelma, jonka avulla kaupungin talous tasapainotetaan taloussuunnitelmakaudella. Talousarviossa todetaan, että kaupunkitasoiset talouden tasapainottamistoimenpiteet edellyttävät aina kaupunkitasoista yhteistoimintamenettelyä ja päätöksentekoa henkilöstövaikutusten osalta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimenpideohjelma talousarviossa pysymisestä toteutetaan osana talouden tasapainottamisohjelmaa.

Valtuustoryhmämme on tyytyväinen, että pormestarin johdolla Tampereen kaupunki on tosissaan sitoutunut menojen kasvun rajoittamiseen ja talouden tasapainottamiseen. Menojen kasvurajoitteen kiertäminen talousarvioylityksillä ei ole kestävä tie johtaen moraalikatoon ja tuhlailuun.

Arvoisa rouva puheenjohtaja,

Pormestariohjelman pohjalta laaditusta kaupunkistrategiasta ja talousarviosta on hyvä tehdä muutamia erityisiä nostoja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kentässä mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Tulevana vuonna sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan rakennemuutosten toteuttamista. Lähtökohtana on painopisteen siirtäminen perustason palveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Ikäihmisten palveluja vahvistetaan merkittävästi.

Valtuustoryhmämme haluaa korostaa omaishoidon ja omaisten vastuuta läheisistään osana sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennemuutosta. Vastuuta ei voi ulkoistaa yhteiskunnalle. Samalla Tampereella valinnanvapaus etenee.

Hyvinvoinnin palvelualueeseen kuuluvien sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toiminnot yhdistyvät tukipalveluineen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella vuoden 2018 alusta. Yhdistymisen taustalla on terveydenhuoltolain muutos, jonka mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta tervehdimme ilolla miljoonan euron talousarviopanostusta perusopetukseen ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Juuri vahva perusopetus on tamperelaisen sivistyksen perusta.  Tampere haluaa strategiakirjauksen pohjalta olla suurten kaupunkien oppimistulosten ykkönen. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään.

Tampere jatkaa edelleenkin rooliaan vahvana kulttuuri- ja urheilukaupunkina tavoitteena Euroopan kulttuuripääkaupungin status vuonna 2026. Tampere myös panostaa matkailuun ja kaupunki kansainvälistyy.

Edistämme aktiivisesti uuden Tampereen yliopiston toteuttamista. Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun aiesopimus on askel kohti yhdistymistä.

Digitalisaatio ja uudet ratkaisut parantavat palveluiden saatavuutta, tuottavuutta ja uudistavat palveluprosesseja. Digitalisaation hyödyt on kuitenkin konkretisoitava. Digitalisaatio ei voi olla vain kaiken vanhan päälle rakentuvaa lisämenoja aiheuttavaa arkkitehtuuria. Smart Tampereelta edellytetään tuloksellisuutta.

Omaisuusjärjestelyjen osalta kaupunki jatkaa strategisesti vähemmän tärkeiden kohteiden myyntiä. Tampereen tilakeskus liikelaitoksen palvelutuotanto yhtiöitetään ja liikelaitoksen liiketoiminta siirtyy 1.1.2018 Tampereen Tilapalvelut nimiselle osakeyhtiölle. Valtuustoryhmämme tahtotilan mukaisesti liikelaitosmuodosta ollaan luopumassa.

Keskusjätevedenpuhdistamohanke etenee. Osana strategiaa turvataan keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla viiden tähden keskusta-hankkeen mukaisesti. Maanalaisia pysäköintiyhteyksiä vahvistetaan.

Hyvät valtuutetut, kansalaiset

Haluan kiittää talousarvio- ja strategiaprosessin juoksutuksesta pormestaria, ryhmäjohtajia, valtuutettuja ja virkamiehiä. Neuvottelut voivat olla vaikeita, mutta lopussa kiitos seisoo. Kiitos kuuluu myös osaavalle Tampereen henkilöstölle. On hyvä, että mahdollisimman laaja joukko kykenee sitoutumaan Tampereen viemiseen eteenpäin.

Toimenpiteiden aika on nyt. Haluamme, että Helsingin ohella Tampere tunnistetaan koko Suomen moottorina omassa erityisasemassaan. Suomalaisten luvattuna maana Pirkanmaa – Tampere sen keskiössä – näyttää suuntaa koko satavuotiaalle Suomelle.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä kannattaa talousarviopykälien ja strategian hyväksymistä.

 

Sasi

 

 

Ilkka Sasi

valtuutettu.sasi@gmail.com

0504123703