Ryhmäpuheenvuoro pormestariohjelmasta, Anne-Mari Jussila

Kokoomuksen ja RKP:n ryhmäpuheenvuoro valtuuston 23.8.2021 kokouksessa, jossa käsiteltiin Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelmaa Ihmisten Tampere – mahdollisuuksien kaupunki. Ryhmäpuheenvuoron piti valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila.

”Anna-Kaisa Ikosen ”Ihmisten Tampere – mahdollisuuksien kaupunki” pormestariohjelma vuosille 2021-2025 jakautuu kolmeen osaan

 1. Terveen talouden osaava ja elinvoimainen TRE
  a. elinvoima-osio
 2. Kestävästi kasvava ja kehittyvä sekä viihtyisä TRE
  a. kaupunkiympäristö-osio
 3. Ihminen edellä – laadukkaiden ja saavutettavien palveluiden Tampere
  a. sivistys, kulttuuri, liikunta – ja sote-osio
  Koska julkisuudessa palstatilaan on erityisesti saanut ohjelman osat 1. ja 2., halusimme Kokoomuksen ja RKP:n ryhmänä käyttää valtuustoryhmän puheenvuoron tässä pykälässä erityisesti pormestariohjelman 3. osasta.

Me ihmiset luomme kaupungin, oman kotimme. Tampereen mutkaton, rento ja välitön ilmapiiri sekä erittäin kehittämismyönteinen historia ovat jokaisen kuntalaisen aikaan saamia arvostettuja asioita aikojen saatossa. Haluamme ryhmänä investoida alkaneella valtuustokaudella juuri ihmisiin. Tulevaisuuden tekijöihin. Panostusten rinnalla huomioimme kuitenkin myös toiminnan reunaehdot, mm. talouden tasapainon, viimeistään kauden puolivälissä. Kokoomuslaista arvopohjaa mukaillen.

Kotikaupunkimme on oltava paras paikka kasvaa ja ikääntyä, innostava paikka opiskella ja oppia, elinvoimainen pohja yrittää ja tehdä työtä, viihtyisä sekä turvallinen paikka asua. Haluamme tarjota laadukasta koulutusta kaikilla eri kouluasteilla, hyvää hoivaa ja hoitoa, monipuolisia vapaa-ajan viettotapoja ja harrastuksia. Lisäksi tavoitteenamme on edistää monipuolisesti kulttuurin ja liikunnan sekä urheilun mahdollisuuksia sekä arjen tasolla että erilaisin tapahtumin. Haluamme myös korostaa lähiluonnon merkitystä kaikille tamperelaisille.


Tampereen tulee panostaa nykyistä vahvemmin ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä myös sote:n peruspalveluiden laatuun ja toimivuuteen. Lisäksi toivomme räätälöityjen, ihmisten tarpeet ja toimintaedellytykset huomioivaa matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä yhdenvertaisesti. Haluamme huomioida myös digitalisuuden hyödyntämisen täysimääräisesti. Nähdään sen tuomat mahdollisuudet, mutta avustetaan uusissa toimintamuodoissa niitä, jotka apua tarvitsevat. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden hoito- ja palveluketjujen saumattomuuteen tulee kiinnittää lisähuomiota, samoin palveluiden oikea-aikaisuuteen mm. joustavan palveluohjauksen myötä. Vaikkakin sote on siirtymässä pois kaupungin vastuulta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemme kanna vastuutamme myös siirtymäkauden aikana.


Aito osallisuus ja kuntalaisten monipuoliset vaikuttamismahdollisuudet lisäävät tamperelaisten hyvinvointia. Toisaalta myös Tampereen osaavasta henkilöstöstä on pidettävä huolta. Johtamisen kehittäminen edellyttää mm. nykyistä enemmän systemaattisempaa tietojohtamista. Ja monia muiden johtamisen eri osa-alueiden kehittämistä johtamisen eri tasoilla.

Tämän valtuustokauden läpiviennissä tulee myös huomioida kaksi sille erittäin ominaista erityispiirrettä sekä politiikan että operatiivisen toiminnan näkökulmasta:


1) koronan hoito ja pandemian jälkeinen uudelleen rakentaminen tilanteessa, jossa mm. hoitovelkaa ja esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan haasteita riittää hoidettavaksi pitkälle tulevaisuuteen
JA
2) hyvinvointialueiden rakentaminen hyvässä yhteistyössä uudelleen nahkansa luovan TAI luovien kuntien kanssa – tässä työssä yhteiset rajapinnat tulee huomioida mahdollisimman hyvin ja ennakoivasti.


Lähdimme Kokoomuksessa kirjoittamaan pormestariohjelmaa sillä periaatteella, että tavoitteet ovat ihmisen kokoisia, mutta myös tarpeeksi korkealla, ja halusimme, että tavoitteet ovat myös saavutettavissa. Ennen kaikkea halusimme edistää myönteistä, rohkeaa ja tekevää asennetta omaavaa Suomen toista kasvukeskusta. Siis Tampereelle ja tamperelaisille ominaista toimintatapaa, myös tulevana elinvoima- ja sivistyskaupunkina.
Rakennetaan laajalla yhteistyöllä mahdollisuuksien vastuullinen Tampere – meille ihan joka ikiselle.”

Voit tutustua koko ohjelmaan täällä.