Sofia Vikman: ”Neuvoloiden antama lukemisen tuki turvattava”

Sofia Vikman: Neuvoloiden antama lukemisen tuki turvattava

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Sofia Vikman vaatii lukemisen tuen jatkamista Suomen neuvoloissa. Neuvoloiden toteuttama Lukulahja lapselle -ohjelma on päättymässä.

– Tutkimusten mukaan varhainen kielellinen vuorovaikutus, pienelle lapselle ääneen lukeminen tukee puheen ja kielen kehitystä. Kielelliset valmiudet puolestaan ovat yhteydessä myöhempään koulumyönteisyyteen ja koulussa menestymiseen, toteaa Vikman.

Lukulahja lapselle -ohjelma on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama ja Lukukeskuksen koordinoima lukutaito-ohjelma. Hankkeessa kaikille vuosina 2019-2021 syntyville vauvoille jaetaan kirjalahja osana neuvolatoimintaa. Ohjelman tavoitteena on lisätä ääneen lukemista pienten lasten perheissä ja innostaa perheitä säännöllisiin yhteisiin lukuhetkiin vauvaiästä lähtien.

– Neuvolan kirjakassiohjelman Lukulahja lapselle jatko on turvattava. Ohjelman

Aloittamiseen ja materiaalin valmisteluun on investoitu Suomen Kulttuurirahaston toimesta 1,2 miljoonaa euroa. Jatkamiseen tarvitaan vain vuosittainen 300 000 € panostus. Tällä tavoitetaan vuosittain kokonainen ikäluokka, lisätään perheiden hyvinvointia tasavertaisesti ja tasoitetaan oppimiseroja pitkäjänteisesti, kertoo Vikman.

Lukulahja lapselle -kirjakassi on jaettavana kaikissa Suomen kunnissa. Kirjakassin sisältö on laadittu yhteistyössä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa, ja kassi on saatavilla yhdeksällä kielellä.

Kansanedustaja Sofia Vikman on jättänyt yhdessä muiden kanssa talousarvioaloitteen turvaamaan neuvoloiden lukemisen tukea.

Lisätietoja:

Sofia Vikman, p. 040 5683777

Elina Laavi, 040 708 2121

yhteyspäällikkö

Kokoomus rp