Tekoja työllisyyden kasvun puolesta on jatkettava

Pirkanmaan kesätapahtumia kiertäessäni on toistunut viesti siitä, että ihmiset ovat tyytyväisiä hyvään työllisyyskehitykseen. Työttömyyden lasku onkin ollut Pirkanmaalla nopeinta koko Suomessa. Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaalla oli kesäkuussa lähes viidenneksen pienempi kuin vuotta aiemmin. Suomen suurimmista kaupungeista työttömyys on vähentynyt viimeisen neljän vuoden ajalta suhteellisesti eniten Tampereella.

Suunta on siis oikea, mutta jatko ei ole itsestäänselvyys. Tarvitaan edelleen lisää tekoja sen puolesta, että yhä useampi suomalainen on töissä.

Sosiaaliturvamme kaipaa uudistamista. Tällä hetkellä aivan liian moni on tilanteessa, jossa työn tekeminen ei yksinkertaisesti kannata. Kannustinloukkuja on purettava, ja byrokraattinen tukiviidakko yksinkertaistettava. Kun työn kannustimet paranevat, pysyy yhä useampi yhteiskunnan toiminnassa ja aktiivisessa elämässä kiinni.

Ratkaisu nykysosiaaliturvan ongelmiin on kannustava yleistuki, jota Kokoomus on ehdottanut. Nykyisten tukien yhdistäminen yhdeksi yksinkertaiseksi yleistueksi, joka vähenee tasaisesti työtulojen kasvaessa, poistaa kannustinloukkuja. Lyhytaikaisenkin työn vastaanottaminen olisi kannattavaa, kun ei tarvitsisi huolehtia tuen saamisen katkeamisesta tai viivästymisestä.

Malli eroaa perustulomalleista siinä, että se säilyttää sosiaaliturvan vastikkeellisuuden. Tuensaajan on sitouduttava olemaan työmarkkinoiden käytettävissä, etsittävä aktiivisesti töitä ja parannettava työllistymisedellytyksiään kehittämällä osaamistaan.

Jokainen ansaitsee mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan kykyjensä mukaan. Yleistukimalliin sisältyvä osallistumistulo on uusi inhimillisempi tukimuoto pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille. Tukeen liittyvät velvoitteet mitoitettaisiin aina yksilöllisesti tuensaajan tilanteen mukaan.

Pirkanmaan kansanedustajien kesken teemme yhteistyötä Pirkanmaan työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun jatkon puolesta. Jatko on ollut vaakalaudalla huolimatta hyvistä tuloksista. Ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana kokeilun 24 000 asiakkaasta työttömien osuus laski 72 prosentista 52 prosenttiin.

Työllisyyskehityksen kannalta olennaista on myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Siksi hallituksen on elokuun budjettiriihessä jatkettava koulutuspanostuksia monia aloja vaivaavan osaajapulan helpottamiseen esimerkiksi täydennys- ja uudelleenkoulutuksella.

 

Sofia Vikman

kansanedustaja (kok.)

 

Julkaistu Tamperelainen-lehdessä 1.8., linkki: https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/690979-kolumni-tekoja-tyollisyyden-kasvun-puolesta-on-jatkettava