Tilakeskuksen yhtiöittämisellä selkeämpää johtamista ja tehokkaampaa päätöksentekoa

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä

Ryhmäpuheenvuoro, kaupunginvaltuuston kokous 2.10.2017

 

Meidän ryhmämme, Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä kannattaa Tampereen tilakeskus liikelaitoksen palvelutuotannon yhtiöittämistä.

Tilakeskuksen palvelutoimintojen yhtiöittäminen jatkaa jo harjoitettua linjaa liikelaitosmuodosta luopumisen osalta. Pidemmän päälle lienee selvää, että kunnallinen liikelaitosmuoto alkaa olla yhä harvinaisempi toiminnan järjestämisen muoto. Jo aiemminkin toteutetulla rakenteellisten uudistusten linjalla on syytä jatkaa eteenpäin.

Tampereelle on kuluvana vuonna perustettu asunto- ja kiinteistölautakunta. Kiinteistöomaisuus säilyy kaupungin taseessa. Kaupungilla on liikkunut omaisuuden kohtalosta vääriä huhuja, joten asiaa on hyvä selventää. Vanha liikelaitos siis ikään kuin pilkotaan.

Konsernijaoston olisi ollut myös mahdollista esittää tilaomaisuuden siirtämistä osakeyhtiöön. Tällöin kuitenkin kaupunki olisi joutunut maksamaan valtiolle kertaluontoisesti omaisuuden siirrosta merkittävän suuruisen varainsiirtoveron. Linjauksia asian suhteen tehtiin silloisessa liiketoimintajaostossa 22.6.2016.

Osakeyhtiömallissa on etunsa ja kyseisissä palvelutoiminnoissa on useiden miljoonien säästöpotentiaali. Esimerkkeinä eduista on se, että osakeyhtiömallissa toiminnan painopiste on palvelutuotannon kehittämisessä. Johtamisjärjestelmä selkeytyy. Päätöksenteko on suoraviivaista ja nopeaa. Hallinto kevenee. Talouden ohjaus selkeytyy ja tehostuu. Osakeyhtiömalli mahdollistaa oman toimialan erityispiirteet huomioivan henkilöstöpolitiikan.

On tärkeää, että henkilöstöä on huomioitu neuvoteltaessa yhtiöittämisestä. Tiedämme, että tilakeskuksen henkilöstöön liittyvissä asioissa on ollut kipupisteensä. Henkilöstön huomioimisessa muun muassa pormestari Lyly on tehnyt ahkerasti töitä, siitä kiitos. Uutena toimena kokeilu Saksan mallin mukaisesta henkilöstön jäsenen nimeämisestä yhtiön hallitukseen avaa uria henkilöstön ja johdon näkemysten yhteensovittamisessa. Saksasta on jatkossakin hyvä ottaa oppia monissa muissakin työmarkkinakysymyksissä.

Tiedonsaannin osalta on saatu aikaiseksi ryhmien kesken hyvä kompromissi.

Näillä eteenpäin.

 

 

Sasi

Ilkka Sasi

puheenjohtaja

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä