Tulevaisuuskokoomus toivoo, että lähijunaliikenne kilpailutetaan vakinaiseksi seudulliseksi palveluksi

Vuoden 2020 tulevaisuusteko on Tampereen seudun lähijunaliikenne,

Tulevaisuuskokoomus toivoo, että lähijunaliikenne kilpailutetaan vakinaiseksi seudulliseksi palveluksi

Tehokas ja taloudellinen joukkoliikenne on toimivan kaupungin ja sen tulevaisuuden tärkeä perusta. Raitioliikenne syöttölinjoineen käynnistyy ensi vuonna Tampereen sisäisessä liikenteessä. Erittäin tärkeää seudullisen kehityksen kannalta on laajentaa paikallisjunien raideliikenne koko Tampereen seudulle. Pääkaupunkiseudun kilpailutettu lähijunaliikenne on mahdollistanut seudun kasvun ja nopeat liikenneyhteydet alueen sisällä kohtuulliseen hintaan.

Paikallisjunaliikenne olemassa olevilla raiteilla ja yhteisellä Nysse-lipulla Toijala-TampereNokia -välillä on alkanut talvella 2020 kaksivuotisena kokeiluna. Kiitos hankkeesta kuuluu alkujaan Sipilän hallitukselle ja liikenneministeri Anne Bernerille, joka myönsi kaksivuotiseen pilottiin määrärahat.

Tampereen seudun joukkoliikenne on sujivoittanut liikennettä yhteisellä Nysse-lipun käytöstä Tampereen seutualueella.

Lähiliikenteen kehittämisestä on sovittu valtion ja Tampereen välisessä MAL-sopimuksessa. Siinä on sovittu Tesoman seisakkeen rakentamisesta raideliikenteen paremmaksi hyödyntämiseksi. Lisää seisakkeita on mahdollista rakentaa kohtuukustannuksin, kun niiden suunnittelu ja rakentaminen kilpailutetaan.

Tampereella pitäisikin päästä mahdollisimman pian pääkaupunkiseudun malliseen tehokkaaseen järjestelyyn, joka edellyttää

• päätöstä seudullisesta raidejoukkoliikenteestä Ylöjärvelle, Siuroon, Toijalaan, Orivedelle Tampereelta

• valtiolta päätöstä joukkoliikenteen tukemisesta

• junakalustoyhtiön perustamista Tampereen seudun kuntien ja valtion kanssa yhteistyössä

• junaliikenteen kilpailuttamista

• sopimusta Nysse-lipun käytöstä koko kilpailutetulla alueella.

Tampereen Tulevaisuuskokoomus nimeää lähijunaliikenteen kehittämisen vuoden 2020 tulevaisuusteoksi. Palkinto myönnetään toukokuussa 2020 kaikille niille Tampereen valtuustoryhmille, joiden kunnallisjärjestöt ovat vaaliohjelmassaan asettaneet tavoitteekseen kattavan ja kilpailutetun lähijunajärjestelmän rakentamisen Tampereen seudulle.

teksti: Mikko Närhi

lisätietoja: puheenjohtaja Kimmo Sasi 050 511 3148