Vaaliteema: Kasvavat kaupungit, kukoistava maa

Elinvoimaiset kaupungit synnyttävät hyvää ympärilleen. Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen ilmiö, jota ei tarvitse jarrutella.

Kasvavien kaupunkiseutujen rinnalla ovat hyvinvoivat taajamat ja elävä maaseutu.

Liikkuminen kaupunkikeskusten välillä ja niiden sisällä on sujuvaa. Kaupungit ovat edelläkävijöitä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kaikenkokoiset kaupungit kuuluvat ihmisille. Hyvät palvelut ja viihtyisät asuinalueet lisäävät hyvinvointia. Runsas kulttuuritarjonta antaa elämyksiä.

Keinoja elinvoiman vahvistamiseen:

– Kaupungit ovat maan kaikkien osien kasvun ja kehityksen moottoreita. Ne ovat alustoja uusien ideoiden, palveluiden ja tuotteiden synnylle sekä osaamisen ja tiedon kasvulle. Haluamme vahvistaa kaupunkien roolia elinvoiman ja kilpailukyvyn vauhdittajina.

– Raiteilla puhtaasti perille. Kaupunkien saavutettavuudesta huolehditaan rakentamalla kaupunkikeskusten välisiä nopeita junayhteyksiä. Kaupunkiseutujen sisäisen liikenteen sujuvuutta lisätään tukemalla joukkoliikennettä. Suunta on vähäpäästöisiin liikkumismuotoihin, oli kyse raide- tai tieliikenteestä.

– Asuntopolitiikassa on tehtävä suunnanmuutos. Tarvitsemme toimivampia asuntomarkkinoita. Kuntien kaavoitusta on uudistettava nykyistä joustavammaksi ja kasvun kannustimia on vahvistettava, jotta saamme riittävästi uusia asuntoja kasvukeskuksiin. Yhteiskunnan tuki asumisessa on suunnattava nykyistä tarkemmin sitä eniten tarvitseville.

– Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on ratkaiseva. Tavoitteeksi asetetaan, että mahdollisimman moni kaupunki on hiilineutraali jo 2030-luvulla. Muutokset on mahdollista saada aikaan vain laajalla kumppanuustoiminnalla ja kaikkien toimijoiden yhteistyöllä, joka tuottaa ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita.

– Kaupungit ovat hyvän elämän ympäristöjä. Kokoomuksen vision mukaisessa kaupungissa palvelut toimivat, asuinalueet ovat viihtyisiä ja ihmiset osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungeissa toteutuva kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta on vilkasta.

Lue koko vaaliohjelma tästä