Vaaliteema: Lisää hyvinvointia

Hyvinvointia ovat toimivat palvelut kaikenikäisille, laadukas koulutus, sujuva liikkuminen, arjen turvallisuus.

Meidän ei pidä tyytyä hyvinvoinnin säilyttämiseen nykytasolla. Tavoitteena pitää olla, että hyvinvointi kasvaa. Hyvinvoinnin perusta on työ, nyt ja tulevaisuuden Suomessa. Ammatit muuttuvat, mutta työ ei katoa. Mitä useampi ihminen saa hankkia elantonsa työllä ja yrittämällä, sen parempi.

Työ on merkityksellistä ihmiselle itselleen. Työn tekemisen pitää kannattaa aina.

Suomessa pitää olla maailman paras työelämä. Sellainen, jossa omista asioistaan pääsee sopimaan, työelämästä löytyy joustoa elämäntilanteiden mukaan ja jossa vanhemmuus ei ole riski.

Keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen:

– Aloitetaan heti. Työtä pitää löytää yhä useammalle. 75 prosentin työllisyysaste vaalikauden loppuun mennessä riittää selviytymiseen, mutta ei Suomen kehittämiseen paremmaksi. Heti tulevissa hallitusneuvotteluissa on sovittava uskottavat ratkaisut, joiden avulla mahdollistetaan ura 80 prosentin työllisyyteen kauden 2023–2027 loppuun mennessä. Toimet valmistellaan välittömästi ja niiden toimeenpano käynnistetään ilman viivytyksiä. Työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan.

– Työtä, joka kannattaa. Työuralla eteneminen on Suomessa raskaasti verotettua tulotasosta riippumatta. Keskipalkkaisten marginaaliveroprosentti on meillä Pohjoismaiden korkein. Tässä kisassa ei kannata tavoitella ykköspaikkaa. Kokoomus haluaa keventää työn verotusta vaalikauden aikana miljardilla eurolla. Kevennys sidotaan välillisten, kulutus- ja haittaverojen korotuksiin sekä työllisyyttä vahvistaviin uudistuksiin. Yritysten toimintaympäristö on pidettävä vakaana, ennustettavana ja kilpailukykyisenä.

– Työllä parempaa elämää. Kokoomuksen tavoitteena on oikeudenmukainen ja vauras Suomi, jossa jokainen voi työtä tekemällä tai yrittäjänä tavoitella itselleen parempaa elämää. Työn vastaanottamisen on kannatettava aina. Tämä vaatii myös sosiaaliturvan uudistamisen kannustavaksi. Kokoomuksella on tarjolla oma vaihtoehtonsa, vastikkeellinen yleistuki.

– Uudistetaan perhevapaat kunnianhimoisesti. Hyvä perhevapaauudistus lisää joustavuutta perheiden arkeen, vahvistaa tasa-arvoa ja työllisyyttä, kohtelee erilaisia perheitä tasapuolisesti ja huomioi perheiden moninaiset elämäntilanteet.

– Reilua paikallista sopimista. Kun luottamus on kunnossa, yrittäjä ja työntekijä ovat samalla puolella. Paikallista sopimista on laajennettava ja sopiminen on mahdollistettava myös liittoon kuulumattoman luottamusvaltuutetun johdolla tehtäväksi. Luottamusvaltuutetulla on oltava realistinen mahdollisuus ja osaaminen paikallisen sopimuksen tekemiseksi.

– Toimivat työvoimapalvelut. Työvoimapalveluiden tärkein rooli on auttaa ihminen takaisin työelämään. Kyse on nimenomaan palveluista. Tuen on oltava joustavasti saatavilla myös digitaalisesti.