Vakaa talous on tamperelaisten etu 

Tampere on kasvanut vauhdilla – viime vuonna lähes 3 700 asukkaalla. Pormestari Anna-Kaisa Ikosen (kok) kaudella tehdyt valtuuston rohkeat linjanvedot ovat vahvistaneet Tampereen ja Pirkanmaan asemaa suunnannäyttäjänä koko Suomelle. Kaupungin elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus houkuttelevat uusia asukkaita ja eri alojen yrityksiä Tampereelle, turvaten kaupungin kasvun tulevaisuudessakin.

Keskeisenä haasteena Tampereella on talouden tasapainottaminen. Vanha viisauskin toteaa, että lihavina vuosina on säästettävä laihojen vuosien varalle. On kestämätöntä, jos nousukauden kuumimpina vuosina kaupunki velkaantuu rajusti. Valtuustoryhmämme halusi ja sai pormestariohjelmaan vaateen menojen kasvun hillinnästä, jotta myös lastemme tulevaisuus Tampereella voidaan turvata.

Vahvan talouden turvana on vakaa tulopuoli, jonka perustana on työ. Pormestariohjelman kantavana teemana on tahtotilamme mukaisesti työ ja yrittäjyys. Tampereen kehitystä on tukenut kaupunkiseudun alhaisin työn verotus, joka on mahdollistanut työnteon vahvistumisen. Kuntaverotusta kiristettäessä työn määrä vähenee. Tampereen on kyettävä olemaan kilpailukykyinen myös verotuksen keveydessä suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin.

Jotta kaikkein vähäosaisimmista kyetään pitämään huolta sekä lasten ja nuorten opetusta voidaan tukea, tulee kaupungin talouden olla vakaa. Liikunnallinen kaupunki edistää palveluillaan kaupunkilaisten terveyttä sekä hyvää vointia ja ympäristöstä huolehtiminen luo turvallisuutta. On kuitenkin syytä muistaa, että välittämistä ei voida ulkoistaa yhteiskunnalle. Yksityinen talouden toimeliaisuus ja omaisten tuki pitävät yhteiskunnan rattaat pyörimässä.

On tärkeää, että valtuustoryhmät ovat sitoutuneet Tampereen talouden tasapainottamiseen. On pysyttävä suoraselkäisenä vaikeidenkin päätösten takana, tulevaisuuden tähden.

Ilkka Sasi
Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän pj

Reeta Ahonen

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän vpj