Valinnanmahdollisuuksia pitää lisätä – Sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava asiakaslähtöisesti

Juttu julkaistu alunperin Aamulehdessä 25.3.2021. Voit lukea alkuperäisen jutun täältä.

Valinnanmahdollisuuksia pitää lisätä – Sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava asiakaslähtöisesti

Hyvinvointialueilla pitää olla mahdollisuus järjestää palvelut julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin voimin.

Uusia tapoja järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja on nyt kannustettava kaikin tavoin. On mentävä suuntaan, jossa mahdollistetaan monipuolisia palvelutapoja, eikä rajoiteta niitä. Kehitystyötä on vauhditettava, koska työvoimapula sotealoilla on jo tosiasia ja voimistuu vuosi vuodelta. 

Tarvitsemme Tampereellakin kaupungin ja sairaanhoitopiirin tuottamia julkisia palveluja, julkisesti omistettuja yhtiöitä, yksityisiä yrityksiä ja kolmannen sektorin tuottamia palveluja. Näitä tarvitaan kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla.

Asukkaiden valinnanmahdollisuuksia pitää lisätä, koska elämäntilanteet ja palvelutarpeet ovat erilaisia. Mitä enemmän ja monipuolisempia palveluita on tarjolla, sitä enemmän on vapautta päättää itse oman elämän järjestelyistä. Samalla kilpailu palvelujen laadulla vahvistuu. 

Sosiaali- ja terveyspalveluita on uudistettava asiakaslähtöisesti yksilölliset tarpeet huomioiden.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen kärkenä on oltava ihminen, hoitoon pääsy ja laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Hoitopolkujen selkeyttä, yhdenmukaisuutta sekä laatua on kehitettävä. 

Yhtenä tulevaisuuden painopisteenä Tampereella pitää olla vanhusten kotihoidon kehittäminen, sen turvallisuus, riittävyys, inhimillisyys ja laatu. Viimeaikaiset viestit kotihoidossa olevien vanhusten tilanteesta kertovat, ettei kaikki ole hyvin. Vanhuksille on taattava ihmisarvoinen ja turvallinen elämä ja hyvä elämänlaatu elämän kaikissa vaiheissa.

Nykymuodossaan hallituksen sote-esitys uhkaa heikentää ikäihmisten palveluja, vaikka nimenomaan niiden turvaaminen on tavoitteena. Onneksi Pirkanmaalla ja Tampereella on nostettu esiin uudistuksen epäkohdat. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden julkisesti omistettujen yhtiöiden kuten Coxan ja Sydänsairaalan toimintaa ollaan vaikeuttamassa. Yksityiset palveluntuottajat samoin nähdään esityksessä vastapuolina, ei yhteistyökumppaneina. Hyvinvointialueilta viedään ideologisista syistä työkalut ja mahdollisuudet kehittää palveluja alueella sen asukkaille parhaalla tavalla.

Jos esitys menisi eteenpäin, on välttämätöntä korjata julkisesti omistettujen yhtiöiden tilanne ja poistettava tarpeettomat yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden hyödyntämistä koskevat rajoitteet sekä virkalääkäriehdotus.

Myös esityksessä kaavailtu tiukka valtionohjaus rajoittaisi sote-alueiden itsehallintoa, investointeja ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Tämä voi johtaa tehottomiin ja epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin, palvelujen heikkenemiseen ja verovarojen tuhlaukseen.

Hyvinvointialueilla niin kuin kunnissakin nyt pitää olla mahdollisuus järjestää palvelut julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin voimin. Palveluiden tuottamista ei pidä keskittää niin, että mahdollisuus hyödyntää alueiden sote-toimijoiden osaamista kaventuu ja jo tehdyistä palveluinnovaatioista pitää luopua.

Anneli Taina

kaupunginvaltuutettu, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen, kuntavaaliehdokas (kok.), Tampere