Ilkka Sasi: valtuustoaloite lausuntojen antamisesta valtiolle yhdessä suurten kaupunkien kanssa

Jätetty Tampereen kaupunginvaltuustossa 12.9.2016

 

Valtuustoaloite lausuntojen antamisesta valtiolle yhdessä suurten kaupunkien kanssa

 

Tampereen kaupunki lausuu säännöllisesti valtiolle erinäisistä kansallisen ja alueellisen kehittämisen asioista. On selvää, että valtio saa lausuntopyyntöihinsä lukuisia vastauksia. Yksittäisen lausunnon antamisen vaikuttavuus saattaa olla heikohko lausuntojen suurten määrän takia.

 

Yli valtuustoryhmärajojen on keskusteltu Tampereen tarpeesta valmistella lausuntoja valtiolle yhdessä muiden kasvavien kaupunkikeskusten (ns. kuusikkokaupungit) kanssa. Suuret kaupunkiseudut muodostavat Suomessa kokonaisuuden, jonka lausuntovoimalla on vahvaa merkitystä. Jos suuret kaupungit yhdessä linjaavat tiettyjä kannanottoja, on oletettavaa, että annettujen lausuntojen vaikuttavuus valtion suuntaan paranee. On toki selvää, että kaikissa asioissa suuret kaupungit eivät ole samaa mieltä, mutta on hyvä pyrkiä muodostamaan yhtenäinen kanta asioihin silloin kun asia on yhteisessä intressissä ja lausunnon luonne siihen soveltuu.

 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin valtion pyytämien valtakunnallisten lausuntojen valmistelussa soveltuvin ja tarkoituksenmukaisin osin yhdessä muiden kuusikkokaupunkien kanssa.

 

 

Sasi Ilkka (1)

Ilkka Sasi

Kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän vpj