Valtuuston kokouksen 23.4. ryhmäpuhe

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasin pitämä ryhmäpuhe valtuuston kokouksessa 23.4.

 

Arvoisa rouva puheenjohtaja, pormestari, valtuutetut, lehteriyleisö, lähetystä seuraavat kaupunkilaiset.

Olemme saaneet aikaiseksi kompromissin, kuten pormestari tässä kuvasikin.

Taloutta tasapainotetaan. Verotus ei kiristy. Yksityinen toimeliaisuus lisääntyy. Omaisten hoivaa tuetaan. Palveluiden ydin turvataan. Yksityistä hoitoa lisätään. Perusopetuksesta pidetään kiinni.

Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä on tyytyväinen, että ryhmien välisissä talouden tasapainottamisneuvotteluissa on syntynyt tulos, jossa verotusta ei Tampereella kiristetä. Pormestarikoalition ohjelman ykkösasiana Tampereella on työn ja yrittäjyyden edistäminen. Tätä tavoitetta tukee tamperelaisten maltillinen työn verotus.

Vakaa veropolitiikka luo tulevaisuudenuskoa yritystoiminnalle, kannustaa yksityiseen toimeliaisuuteen ja turvaa tulopohjaa menopaineiden kattamiseksi.

Arvoisa rouva puheenjohtaja,

Tampereen taloudellinen tila on haasteellinen. Lihavina vuosina on säästettävä laihojen vuosien varalle. Vastataksemme kasvuun asettamiin paineisiin on talouden tilan oltava vakaa. Kaupunkiympäristön palvelualueen säästöjä tehdessä on edelleen mahdollistettu kasvun edellytykset.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat meille kaikille vaikeita. Joudumme tekemään valintoja erilaisten menojen välillä ja tekemään painotuksia pormestariohjelman kirjauksien suhteen. Pidettyjäkin asioita joudutaan asettamaan vastakkain ja tekemään valintoja. On hyvä, että valmistelussa on ollut myös vaihtoehtoisia esityksiä säästöjen osalta.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n ryhmä olisi harkinnut kunnianhimoisempaakin otetta talouden tasapainottamiseen. Esimerkiksi muutama vuosi sitten Vantaalla toteutettiin suurempi säästöpaketti ja kaupunki on nyt kasvu-uralla. Huolena on, että säästötoimenpiteet eivät riitä. Laajempaan säästökokonaisuuteen tarvittaisiin toki ryhmärajat ylittävää laaja-alaista sitoumusta. Pormestari on määrittänyt taloussäästöjen kunnianhimon tason – ja tätä olemme tukeneet.

Pormestariohjelman sitoumukset rajoittavat menojen kasvua Tampereella. Voi olla, että noudattaaksemme pormestariohjelmaa kuluneen kauden aikana joudummekin vielä lisäsäästöjen tielle.

Rouva puheenjohtaja,

Kokoomuksen KD:n ja RKP:n valtuustoryhmä on kantanut huolta peruspalveluiden ytimestä. Perusopetuksesta ja omaisten hoivasta on pidetty kiinni. Omaishoidontukea ei ole leikattu – asia, josta erityisesti kristillisdemokraattimme ovat kantaneet huolta. Nuorten harrastustoiminnan resursseja on kyetty säilyttämään muun muassa laskettelutoiminnan osalta. Tyytyväisenä voimme todeta rakenteellisena uudistuksena yksityisen päivähoidon merkittävän lisäämisen palvelusetelien myötä.

Valtuustoryhmämme on myös tyytyväinen, että matkailun ja kaupunkimarkkinoinnin mahdollisuuksista on pidetty huolta. Tuloa tuottavat panostukset ovat tärkeitä tulevaisuuden turvaamiseksi.

Mikään ei kuitenkaan korvaa johtamista ja toiminnallista tehostamista. Säästöt tarjoavat vain puitteet hyvälle esimiestyölle, rakenteiden uudistamiselle ja laadukkaalle johtamiselle. On myös syytä muistaa yksityinen vastuu. Välittämistä ei voida ulkoistaa yhteiskunnalle. Perheiden vastuu ja omaisten tuki ovat parasta ennaltaehkäisyä.

Arvoisa rouva puheenjohtaja,

Käyttötaloussäästöt ovat vain osa kokonaisuutta. Investointeja käsitellään läpi myöhemmin kuluvana vuonna. Nyt käsiteltyjen vaikeiden käyttötaloussäästöpäätösten ohella tullaan käymään läpi kaikki investoinnit. Myös investointien osalta joudutaan säästämään ja tekemään vaikeita ratkaisuja.

Investointeihin kytkeytyvät sisäilmaongelmat nakertavat uskoa talouden tasapainottamiseen – lattiaa kunnostetaan, mutta katto vuotaa. On valitettavia esimerkkejä kohteista, jossa vastavalmistuneessa rakennuksessa tai juuri remontoidussa koulussa on heti uusia sisäilmaongelmia. Rahaa palaa urakalla ja ilmasto tuhraantuu jatkuvasta seinien paikkailusta. Nekalan koulun tapaus on tästä valitettava esimerkki. Kokoomuksen KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä edellyttää, että tilanne selvitetään juurta jaksaen.

Porvariryhmän mielestä kirjastopalveluiden tilannetta on syytä vielä pohtia kuluneen syksyn aikana. Kiitämme runsaasta palautteesta muun muassa Nekalasta. Ryhmämme on samaa mieltä pormestarin edeltävässä puheenvuorossa toteamasta kirjastopalveluiden tarkastelun tarpeesta, josta on myös ryhmien kesken keskusteltu.

Rouva puheenjohtaja,

100 vuotta sitten olimme tässä kaupungissa perusasioiden äärellä. Vaikeita valintoja tehdessä on syytä muistaa, että vaikeampiakin tilanteiden edessä olemme olleet.

Kiitämme kaikkia ryhmiä osallistumisesta talouden tasapainotuksen toteutukseen.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä on osana koalitiota talouden tasapainottamisohjelman takana.