Yhteistyöllä eteenpäin!

Sote kaatui ja sen seurauksena hallitus erosi, kun vaalikauden suurinta uudistusta ei saatu läpi. Seuraavat päivät tulevat olemaan täynnä syyllisten etsimistä ja nokittelua puolueiden välillä. Silti meidän pitää nostaa katse ylös ja nähdä iso kuva.

Sote-uudistusta on yritetty tehdä jo useampi vaalikausi. Joka kerta hallituskausi on loppunut kesken, kun käsiteltävää mallia on pyöritetty perustuslakivaliokunnan, sote-valiokunnan, hallituksen ja eduskunnan välillä. Sote-uudistuksen tarve itsessään ei kadonnut mihinkään, vaikka tämän hallituksen johdolla sitä ei saatu toteutettua kansallisesti. Kuitenkin on hyvä muistaa, että valmistelu lähensi merkittävästi eri kuntia ja sairaanhoitopiirejä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä.

Seuraava hallituskausi ei tule olemaan yhtään helpompi. Edessä on jossain muodossa sote-uudistuksen uudelleenarviointi ja rinnalla lähtee liikkeelle sosiaaliturvajärjestelmän remontti. Lisäksi elinikäiseen oppimiseen täytyy etsiä uusia ratkaisuja. Yksikään puolue ei kykene uudistuksiin yksin. Suuri kysymys onkin, miten me voimme viedä tulevaisuudessa suuria uudistuksia läpi?

Nyt tarvitsemme yhteistyötä! Tuodaan omat ajatuksemme ja esityksemme esille rakentavasti ja pyritään löytämään yhteisiä tavoitteita. Keskustellaan avoimesti kaikkien kanssa ja pyritään osaltamme palauttamaan positiivisuutta politiikan tekemiseen. Ensimmäinen askel olisi tarpeen ottaa myös kansallisesti jo tällä hallituskaudella sopimalla yhdessä kaikkien puolueiden kesken sote-uudistuksen jatkosta seuraavalla hallituskaudella.

Jotta kokoomuksella on hyvät edellytykset lähteä tekemään Suomen tarvitsemia uudistuksia, meidän täytyy onnistua vaaleissa. Se onnistuu ainoastaan, jos kaikki aktivoituvat vaalityöhön. Tuodaan näkemyksemme esille mediassa, sosiaalisessa mediassa ja keskusteluissa. Vältetään toisten lokaamista ja luodaan edellytyksiä yhteistyölle! Nostetaan meidän ehdokkaita esille. Näyttäydytään positiivisena ja yhtenäisenä joukkona myös ulospäin. Nyt on tekemisen aika!

Jouni Markkanen

puheenjohtaja

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry