Ajankohtaisia terveisiä kasvatus- ja opetuslautakunnasta

Kasvatus- ja opetuslautakunta (KOPLA) piti historiansa ensimmäisen etäkokouksen tiistaina 19. maaliskuuta 2024. Lautakuntahan nimittäin perustettiin vasta kesäkuussa 2023, kun entinen sivistys- ja kulttuurilautakunta jaettiin kahtia. Pääsimme taas uppoutumaan mielenkiintoisten kysymysten äärelle. Ajankohtaiskatsauksessa kävimme lävitse työntekijöiden sairauspoissaolotilannetta, oman äidinkielen perusopetuksen tilannetta, pienten päiväkotien toiminta-aikojen linjauksia sekä leirikoulukustannuksia. 
 
KAKSI ERITYISTÄ NOSTOA AJANKOHTAISKATSAUKSESTA: 
 

  • Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointiin on panostettu erityisesti. Työuupumuksen ennaltaehkäisyyn sekä työssäjaksamiseen on kiinnitetty suurta huomiota ja niiden edistämiseksi on tehty toimenpiteitä lautakunnan alaisissa palveluissa. 
  • Oman äidinkielen opetusta kehitetään ja resursseja kohdennetaan uudella tavalla, kun vähimmäishakijamäärää korotetaan nykyisestä. Tarkoituksena kehittää opettajien mahdollisuuksia päästä nykyistä paremmin mukaan koulujen toimintakulttuureihin! 
     

Sen lisäksi lautakunta hyväksyi vuosisuunnitelmaraportin tammi-maaliskuun ajalta. Sen avulla raportoidaan lautakunnan asettamien tavoitteiden ja toiminnan tuloksia. Kasvatus- ja opetuslautakunnalla sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on yhteinen palvelusuunnitelma vuosille 2022-2025, jonka tuloksista raportoidaan kummallekin lautakuntakohtaisesti. Nostettavia asioita talouden saralla on, että muutetun talousarvion osalta lautakunnan alaisten palveluiden toimintakate toteutui 2,6 miljoonaa heikompana, toimintatuotot olivat 0,9 miljoonaa suurempia, toimintakulut olivat 3,4 miljoonaa suurempia sekä investoinnit 1,2 miljoonaa pienempinä. Näihin vaikuttivat monet eri tekijät, kuten esimerkiksi investoinneissa vaikuttavat aikataulumuutokset ja ensikertaisten kalustamisten viivästykset. Talouden avainlukujen avulla lautakunnan on mahdollista seurata talousarvion asettamien raamien toteutumista ja samalla valvoa julkisen rahan käyttöä. 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti myös oppilaaksioton koulupolkurajoista ja niiden muutoksista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteista, toimintasuunnitelmasta ja asiakasmaksuista. Näiden asioiden jälkeen lautakunta käsitteli varhaiskasvatuksen kesäajan maksuttomia jaksoja vuoden 2024 aikana. 
 
Kokouksen loppupuolella oli perinteiseen tapaan viranhaltijoiden päätösten otto-oikeuksia ja tällä kertaa kahteen perusopetusjohtajan ja varhaiskasvatusjohtajan päätöksiin. Lautakunta päätti olla ottamatta päätöksiä käsittelyyn. 
 
Lautakunnan ensimmäinen etäkokous sujui hyvissä merkeissä ja tekniikkakin toimi yllättävän hyvin. Kaikki esityslistan asiat saatiin käsiteltyä kahden tunnin tehokkaan kokouksen jälkeen! 
 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan maaliskuun kokouksen tapahtumat teille raportoi, 
 
Arttu Vuori 

Varakaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen (kok.) 

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön hallituksen jäsen 
Tampereen Seudun Kokoomusnuorten puheenjohtaja