Hämeenkadun joukkoliikennekatukokeilu on päättynyt – autoilu mahdollistetaan jälleen

Aiemmille vuosille ajoitettu pormestariohjelman edellyttämä Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekatukokeilu on päättynyt. Hämeenkatu avataan helmikuusta alkaen jälleen myös henkilöautojen käyttöön. Tampereen raitiotie etenee aikataulussaan. Hankkeen keskustan katutöitä kuitenkin lykätään, jotta vaihtoehtoisia kulkureittejä muille liikennemuodoille on tarjolla.

 

Tampereella on käynnissä samanaikaisesti poikkeuksellisen paljon rakennushankkeita. Voimakkaasti laajeneva kaupunki kuitenkin kärsii kasvukivuista. Kokoomus haluaa lisää kaupunkia Tampereelle, mutta pitää myös tärkeänä, että rakentamisen aiheuttamat liikennehaitat pyritään minimoimaan. Liikenne Tampereen keskustassa sujuvoituu elokuussa, kun yhteys ratapihankadulta tunneliin valmistuu. Lisäksi nyt katkaistu yhteys Tampellasta uudelle Kekkosenkadulle saadaan myöhemmin käyttöön.

 

Kokoomus näkee Tampereen jatkossakin kasvavana kaupunkina, jonne sopivat kaikki liikennemuodot.

Kokoomuksen visioon tulevaisuuden Tampereesta kuuluu raitiotiehen ja linja-autoyhteyksiin nojautuvan joukkoliikennejärjestelmän ohella keskustan maanalaiset autoyhteydet – Näsikallion eritasoliittymä, Kunkun parkki ja Hämpin parkki toisiinsa kytkeytyneinä. Toimivat liikenneyhteydet ovat Tampereen kilpailukyvyn elinehto.

 

Sasi Ilkka (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilkka Sasi

Varapuheenjohtaja

Kokoomuksen ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä