Kokoomuksen Ikonen : Talousarvioesityksessä ei näy tuki korkeakoulufuusioille – fuusiokustannukset on kompensoitava

10.10.2019

Kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen kysyi tänään eduskunnan täysistunnossa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososelta, miten esimerkiksi uuden Tampereen yliopiston kannalta kriittiset korkeakoulufuusioista syntyneet kustannukset on huomioitu valtion talousarvioesityksessä 2020. Ministeri Kosonen linjasi vastauksessaan, että hallituksen lähtökohtana ei ole korkeakoulufuusioiden tukeminen.

”On nyt täysin epäselvää, kuinka korkeakoulufuusioista syntyneet kustannukset kompensoidaan korkeakouluille ja miten hallitus edistää fuusioituneiden korkeakoulujen toimintaa erityisesti kriittisen siirtymävaiheen jälkeen. Tampere3 on toiminut koko korkeakoulukentän ajattelumaailman uudistajana ja pidän tärkeänä, että hallitus tukisi uuden yliopistoyhteisön toiminnan liikkeelle lähtöä. Tampereen yliopiston kohdalla fuusiokustannuksissa puhutaan kahdeksasta miljoonasta eurosta eli summalla on iso vaikutus toimintaan.” Ikonen painottaa.

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät vuoden 2019 alusta. Korkeakouluyhteisöön kuuluu myös Tampereen ammattikorkeakoulu. Uusi korkeakouluyhteisö on luonut tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön, ja se toimii korkeakoulukentän edelläkävijänä. 

Ikonen korostaa, että fuusioitumisesta syntyvät kustannukset eivät saa syödä korkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen laatua, sillä yhdistymisen tarkoitus oli juuri päinvastainen: aidosti edistää tiedettä ja tutkimusta, suomalaista osaamista ja laadukasta koulutusta, joka antaa opiskelijoille monipuoliset työkalut oman yksilöllisen opintopolkunsa rakentamiseen. Korkeakoulufuusiot tuovat runsaasti mahdollisuuksia niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ja siksi hallituksen tulisi edistää päätöksillään myös korkeakoulujen yhdistymisen siirtymävaiheen jälkeistä aikaa. 

”Rahoituksen painopisteen tulee toki olla perusrahoituksessa ja strategisissa painotuksissa, mutta on kestämätöntä, jos fuusioitumiskulut syövät varsinaisen toiminnan liikkumatilaa.” Ikonen sanoo

Aalto-yliopiston fuusiossa keskeisessä roolissa oli myös valtion pääomitus. Siihen tulisi tarttua nytkin. Kokoomus osoittaisi valtion omaisuuden myynnistä saatavista tuloista miljardin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen. Pääomittamisella vahvistettaisiin korkeakoulujen asemaa ja pääomasta saadut tuotot vapautuisivat korkeakoulujen itsensä päätettäviin kohteisiin. Näin pääomittaminen vahvistaisi korkeakoulujen autonomiaa ja tukisi niiden tutkimuksellisia avauksia.

”Korkeakoulut tarvitsevat pitkäjänteistä rahoitusta perustoimintaansa, mutta myöskään siirtymisestä syntyneitä kuluja ei saa unohtaa vaan ne on kompensoitava korkeakouluille, sillä mukana on vahvasti myös valtion omat intressit. Koulutus on pienen Suomen menestyksen strategia. Korkea osaaminen on tulevaisuuden kasvun ja siitä koituvan hyvinvoinnin kulmakiviä.” Ikonen päättää.

Anna-Kaisa Ikonen jättää aiheesta tänään kirjallisen kysymyksen.

Lisätietoja
Anna-Kaisa Ikonen 
Puh. 09 432 3062