Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän tiedote kehysesityksestä

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä on valmis tukemaan pormestari Lylyn kehysesityksen säästöjen tasoa. Haastavien leikkausten tavoittelu luonnollisesti edellyttää laaja-alaista koalition sitoutumista säästötalkoisiin.

Kehyksen säästöjen yksityiskohdat kuitenkin mietityttävät valtuustoryhmäämme. Emme hyväksy esitystä omaishoidon tuen leikkaamisesta. Pelkona on, että omaisten tuen leikkaukset eivät tuo toivottuja säästöjä vaan pikemminkin kuluja. Myös muun muassa esitykset opetuksen ytimeen kohdistuvista säästöistä ovat ryhmällemme vaikeasti nieltäviä. Ryhmämme tukee pienten lasten oikeutta lähikouluun.

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä tukee pormestari Lylyn kehysesityksen työntekoa kannustavaa verolinjaa, jossa tuloveroa ei kiristetä. Peräänkuulutamme pelkän juustohöyläämisen sijaan myös rakenteellisia uudistuksia. Henkilöstö on otettava voimakkaammin mukaan säästötalkoisiin.

Ilkka Sasi

Puheenjohtaja

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä