Kokoomuksessa on syvää huolta taloudesta ja työttömyydestä – valtuusto 14.3.

14.3. Kaupunginvaltuusto

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen:

Koko viime vuoden kuva kaupungin taloudesta on 38 miljoonaa, se kova alijäämä. Ilman kertaluontoisia menoja miinusta on 19 miljoonaa, poikkeama talousarviosta ei niin suuri mutta haastava. – Menot kasvoivat takavuosina paljon enemmän, jarrutusliikkeet ovat olleet tehokkaita; henkilöstömenot ja tuotantokulujen kasvu on hallittu hyvin, kasvua alle 1%. Tulojen kehitys on heikkoa, samoin valtionosuusuudistus oli Tampereelle vahingollinen. – Myös pitkäaikaistyöttömyyden kulut, 500-päiväisten työmarkkinatuen rahoitusosuuden muutos kattamaan myös 300-päiväisten kustannukset, ovat kaupungille suuri menoerä. Valtion toimen ovat aiheuttaneet noin 20 miljoonan kulut. Työttömyys on meidän haasteemme.  Kaupungin talouden tasapainottamistoimiin on ryhdyttävä, johtoryhmä on jo linjannut uusia toimia, sanoi Anna-Kaisa Ikonen.

Matti Höyssä:

Tredean Petri Pekkola esitti Aamulehdessä kiinnostavaa TreStart-mallia. PK-yritykissä paiskitaan töitä, mutta ei ole visioita tuotekehittelyyn tai markkinointiin. TreStartissa luodaan sellaista mallia, jossa näitä osaavia työttömiksi jääneitä henkilöitä voitaisiin käyttää yritysten apuna. Hyvä win-win -tilanne.

Matti Helin:

Kaupungin virkamiehet eivät juurikaan kehitä uusia innovaatioita. Ei löydy kunnianhimoa, jossa rohkeasti mietitään uusia ja moderneja digitalouden toimintatapoja.

Mikko Leppälahti:

Kaikessa yrittämisessä on riski, jokaisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle riski.  31 miljoonana työttömien ”sakkomaksu” on suuri.  Kaupungilla ollaan mielestäni kiinni vanhoissa konsteissa. Eikö siihen löydy muita mahdollisuuksia kuin kaupungin oman joukkoon työllistäminen.  Tähän tarvitaan asenteiden muutosta. Kohdistetaan tuki työllistävään yrittäjään, kun ottaa pitkäaikaistyöttömän. Ensimmäinen työpaikka on tärkeä.