Petteri Orpo: Todellinen vaihtoehto hallituksen päättämättömyydelle

Arvoisa puhemies, hyvät kansanedustajat,

Viime hallituskaudella tehdyn määrätietoisen politiikan ansiosta Suomeen syntyi 140 000 uutta työpaikkaa. 140 000 isää ja äitiä, nuorta ja kokeneempaa sai työpaikan. Oman toimeentulon, tulevaisuudenuskoa itselle ja läheisille.

Paljon saatiin aikaan, mutta ei maa valmiiksi tullut. Muutosten keskellä suomalaisilla on edelleen suuria huolenaiheita, jotka on ratkottava.

Lähtökohdat Rinteen hallituksella oli huomattavasti paremmat kuin edellisellä.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen politiikka uhkaa vakavasti murentaa pohjan Suomen kyvyltä vastata aikamme haasteisiin. Hallitusohjelman viritelmä vie meitä huolestuttavasti kohti laskevaa työllisyyttä ja kasvavaa velkaantumista.

Kokoomus on keväästä asti teitä tästä varoittanut. Ette ole uskoneet. Saman varoituksen ovat nyt antaneet lukemattomat ekonomistit, valtionvarainministeriön virkamiehet, komissio ja viimeksi eilen kansainvälinen valuuttarahasto. Ja sen minkä pitäisi viimeistään teidät herättää on se, etteivät suomalaiset usko teidän linjaanne.

Mutta te ette välitä, vaan jatkatte lamaantuneen oloisina eteenpäin, kohti suurempia ongelmia.

Opposition väline vaikuttaa on vaihtoehtobudjetti.

Omalla esityksellämme haluamme näyttää, että asioita voi hoitaa toisinkin. Enemmän työpaikkoja suomalaisille, enemmän käteen omista ansioista, vähemmän velkaa, tärkeitä panostuksia palveluihin, turvaan ja tulevaisuuteen.

Ottakaa tämä ehdotus vakavasti. Saatte vapaasti hyödyntää.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin selkein ero hallituksen esitykseen on, että se tuo suomalaisille kaivattuja uusia työpaikkoja.

Eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan Rinteen hallituksen talousarvio heikentää ensi vuonna työllisyyttä 5000 työllisellä. Se on surullinen tulos. Tekemättä mitään, työllisyystilanne olisi ensi vuonna parempi.

Kokoomuksen vaihtoehto taas tuo Suomeen 60 000 uutta työpaikkaa eduskunnan tietopalvelun ja muiden asiantuntija-arvioiden mukaan. Työssäkäyvän perheen kukkarolla hallitus käy ensi vuonna 95 euron verran, kokoomuksen vaihtoehdossa samalle perheelle jää 446 euroa enemmän käteen.

Vasemmistopuolueet ovat aloittaneet jo esityksemme syyttelemisen, mutta kannattaa huomata, että molempien vaikutukset tuloeroihin ovat samanlaiset. Hallituksen budjetti pienentää tuloeroja kasvattamalla tulonsiirtoja ja kiristämällä verotusta. Kokoomuksen ehdotus pienentää tuloeroja saman verran, mutta vaikutus tulee siitä, että ihmiset pääsevät töihin!

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksen vaihtoehto on taloudellisesti vastuullisempi kuin hallituksen. Silti pystymme panostamaan hallitusta enemmän koulutukseen, terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön. Ne ovat ne asiat, joista suomalaiset puhuvat ja joihin pitää olla kunnon vastaukset.

Ensin koulutukseen. Me lisäämme 320 miljoonaa enemmän pysyvää rahoitusta koulutukseen kuin hallitus. Kokoomus ei kannata Anderssonin mallia, jolla ammattikoulujen lisäopettajat palkataan vain pariksi vuodeksi ja irtisanotaan, kun rahat on käytetty. Me haluamme varmistaa, että näin ei käy, tekemällä rahoituksesta pysyvää.

Alennamme varhaiskasvatusmaksuja lapsiperheiden aseman helpottamiseksi. Sairaanhoitajan ja poliisin perheessä tämä tarkoittaa yli tuhannen euron säästöä. Korotamme opintotuen tulorajoja, jotta opiskelijoita ei rangaistaisi ahkeruudesta. Lisäämme korkeakoulujen itsenäisyyttä miljardin pääomituksella vakaamman tulevaisuuden turvaamiseksi.

Myös hallituksen olisi mahdollista tehdä yhtä merkittävät lisäpanostukset koulutukseen. Mutta. Nämä ovat arvovalintoja.

Arvoisa puhemies,

tarvitsemme Suomeen paremmat ennaltaehkäisevät palvelut ja nopeampaa hoitonpääsyä. Me toteutamme kansalaisaloitteen mukaisen terapiatakuun, jotta jokainen, joka kärsii mielenterveysongelmista, saa apua.

Olemme rakentaneet 150 miljoonan euron paketin ikääntyneiden parempaan hoivaan. Sillä saisi tuhat uutta hoitajaa kotihoitoon, tuhat uutta hoitajaa ympärivuorokautiseen hoivaan ja rahaa jäisi vielä palveluiden kehittämiseenkin. Kiristämme hoitotakuuta niin, että jokainen voisi päästä lääkäriin silloin, kun apua tarvitsee. Perumme kotitalousvähennyksen leikkaukset ja parannamme yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennystä niin, että vähävaraisemmatkin ikäihmiset voisivat sitä käyttää.

Kokoomus kannattaa hallituksen esitystä takuu- ja kansaneläkkeen korottamisesta, mutta sen lisäksi kevennämme eläkeläisten verotusta niin, että myös työeläkkeestä jää enemmän käteen.

Kokoomus ottaa ihmisten huolen turvallisuudesta hallitusta vakavammin.

Meidän vaihtoehtobudjetti varmistaa poliisien määrän nostamisen asteittain yli 8000 poliisiin, jotta poliisilla on riittävät valmiudet vastata nykypäivän haasteisiin. Lisäämme euroja maanpuolustukseen niin, että sekä sopimussotilaiden määrää että kertausharjoituksia lisättäisiin. Toimintakykyinen poliisi ja vahva maanpuolustus ovat turvallisuuden selkäranka.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus haluaa lopettaa jahkailun nopeiden raideyhteyksien kanssa. Pääomitamme raideyhtiöitä yhteensä 2 miljardilla, jolla saadaan hankkeet liikkeelle niin länteen, pohjoiseen kuin itään. Kuokan laittaisimme maahan heti sekä Pasila-Riihimäki-välillä että Espoon kaupunkiradalla. Nämä ovat ensimmäiset ja konkreettiset askeleet tunnin junille.

Meidän pääratahanke ei myöskään lopu Tampereelle, vaan käynnistämme radan suunnittelun aina Ouluun ja Tornioon asti.

Kokoomus toteuttaa kunnianhimoisemmin ilmastotekoja kuin hallitus.

Hallitus lisää budjetissaan sadalla miljoonalla eurolla ympäristölle haitallisia tukia. Me sen sijaan leikkaamme ilmastolle ja kilpailulle haitallisia yritystukia lähes puolella miljardilla. Rahat laitamme energiaverotuksen uudistamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä työn verotuksen keventämiseen. Tämä on todellinen ilmastoteko, jolla ei tarvitse kiusata tavallista ahkeraa suomalaista.

Kuten koulutuspanostukset, myös ilmastoteot ovat lopulta hallituksen tahdosta kiinni.

Arvoisa puhemies,

Tätä tarkoittaa Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti. Kokoomus tekee huomattavia panostuksia, mutta kaiken sen jälkeen julkinen talous vahvistuu. Tämä on todellinen vaihtoehto hallituksen päättämättömyydelle.

Me haluamme kääntää tämän maan suunnan.

Haluamme, että vastuullisuus voittaa vastuuttomuuden ja innostus lannistuneisuuden. Tämä budjetti antaa ensimmäiset askelmerkit siihen.

Ehdotan, että eduskunta hyväksyy yksimielisesti Kokoomuksen budjettiehdotuksen vuoden 2020 valtion talousarvioksi, sillä se on suomalaisille ja Suomelle Rinteen esitystä parempi.

Ryhmäpuhe – Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti 20.11.
Puheenjohtaja Petteri Orpo
Muutokset puhuttaessa mahdollisia