Pormestaripuolue SDP ei näytä sitoutuneen pormestariohjelmassa asetettuihin taloustavoitteisiin

Pormestari Lauri Lylyn alkuperäisessä pormestariohjelmassa, jonka kaikki pormestarikoalitioon kuuluvat puolueet ovat yhdessä valmistelleet ja hyväksyneet kesällä 2017, todetaan, että menot voivat valtuustokaudella kasvaa 1–2 % vuosittain. Valtuusto merkitsi 16.9.2019 kokouksessaan tiedoksi pormestariohjelman päivityksen. Päivityksessä tavoitteena on yhä talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti, että kaupungin talous on tasapainossa valtuustokauden loppuun mennessä. Maksimissaan kahden prosentin vuotuinen kasvu ei ole kuitenkaan toteutunut ja jälkimmäiseen tavoitteeseen sitoutuminen näyttää muun muassa pormestaripuolue SDP:n osalta ristiriitaiselta.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelussa yksi keskeinen ohjenuora on ollut sekä johtavilla virkamiehillä että poliitikoilla se, että uusia avauksia ei tehdä. Kaupunginhallitus on sen sijaan kehottanut lautakuntia etsimään talousarviovalmistelun yhteydessä pysyviä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä 26 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarviokehyksen kattamiseksi. Lisäksi pormestari on henkilökohtaisesti kehottanut lautakuntien ja valtuustoryhmien puheenjohtajia käymään keskustelua puolueiden ja valtuustoryhmien sisällä, jotta kaupunginhallituksen tahtotila tulisi selväksi kaikille lautakuntien jäsenille.

Lautakunnissa toimivat puheenjohtajina apulaispormestarit, jotka osallistuvat kiinteästi talousarvion laadintaan aina kehyksen valmistelusta asti. Syyskuun aikana sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Johanna Loukaskorpi on toiminut hyvin aktiivisesti, jotta hänen vastuulautakuntansa tekisivät ponsia, jotka tähtäävät kehyksen ylittäviin menolisäyksiin.

”Tilanne on kovin kummallinen. Tällä valtuustokaudella hyvinvointipalveluiden lautakunnissa on lisätty vuosien 2018 ja 2019 talousarvioihin yhteensä noin 15 miljoonaa euroa alkuperäisen kehyksen päälle. Lisäyksistä huolimatta vuosien 2017 ja 2018 tilinpäätökset sekä 2019 tilinpäätösennuste näyttävät, että valtuustokauden ensimmäisten vuosien ylitykset alkuperäiseen budjettiin nähden tulevat olemaan hyvinvoinnin palvelualueella yli 82 miljoonaa euroa. Kahdessa vuodessa palvelualueen toimintamenot ovat kasvaneet 72 miljoonaa euroa ja toimintakate heikentynyt peräti 92 miljoonaa.” – sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Anne-Mari Jussila toteaa.

”Kieltämättä on syntynyt vaikutelma, että talouden tasapainottamistavoitteet jäävät vain kauniiden puheiden tasolle. On kestämätöntä, että pormestaripuolue toimii aktiivisesti menojen

lisäämiseksi tilanteessa, jossa talouden tasapainottaminen on ollut pormestariohjelman keskeinen tavoite koko valtuustokauden ajan.” – apulaispormestari Aleksi Jäntti jatkaa.

Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2019 budjettiin tehtiin kuluvalle vuodelle poikkeuksellinen 50 miljoonan euron tasokorotus, koska aiempina vuosina oli syntynyt puhetta alibudjetoinnista. Kymmenien miljoonien eurojen lisäyksestä huolimatta alkuperäinen budjetti on ylittymässä 23 miljoonalla.

”Syyskuun kokouksessa sivistys- ja kulttuurilautakunnan menolisäyksiä sisältäneet ponnet hyväksyttiin äänin 7-6. Mikäli apulaispormestari Loukaskorpi olisi halunnut puolustaa pormestarin ja kaupunginhallituksen edellyttämällä tavalla kehystä, jonka valmistelussa on itse ollut mukana, se olisi onnistunut vielä äänestystilanteessa. En ymmärrä tallaista epälojaaliutta, joka toistuu molemmissa hyvinvointipalveluiden lautakunnissa.” – Jäntti pohtii.

”Nyt vaikuttaa siltä, että osaan Tampereen kaupungin organisaatiota on pesiytynyt toimintakulttuuri, jossa oman budjetin aggressiivinen suojelu ja maksimaalinen kasvattaminen ajaa kaiken yhdessä sovitun edelle. Ei nähdä metsää puilta. Kovin hämilläni olen siitä, että johtavan puolueen vastuutoimijat viestivät aiheesta kovin ristiriitaisesti.” – Jussila päättää.

Lisätiedot:

Anne-Mari Jussila

Kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja, sivistys ja kulttuurilautakunnan jäsen (kok.)

044 288 2123

anne.mari.jussila@elisanet.fi

Aleksi JÄNTTI

Apulaispormestari (kok.)

040 727 3234

aleksi.jantti@tampere.fi