Porvariryhmä tyytyväinen oppivelvollisuuden pidentämisen linjanmuutokseen Tampereen kaupunginhallituksessa

Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä on tyytyväinen, että kaupunginhallitus muutti muun muassa lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppivelvollisuuden pidentämistä koskevaa lausuntoa kokouksessaan maanantaina 15.6.


Kaupunginhallitus muutti päätösesitystä siten, että hyväksytty lausunto viittaa erityisesti rakenteellisten uudistusten tarpeeseen toisen asteen koulutuksessa. Alkuperäisessä lausuntoversiossa todettiin, että maan hallituksen esittämät uudistukset muun muassa oppivelvollisuuden laajentamisesta ovat koulutuspoliittisesti perusteltuja.


-Porvariryhmä ei pidä oppivelvollisuuden laajentamista koulutuspoliittisesti perusteltuna, joten olemme tyytyväisiä, että lausuntoa tarkistettiin, ryhmäjohtaja Ilkka Sasi kommentoi.


Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmä kiittää myös lausuntoa kriittisestä suhtautumisesta oppivelvollisuuden laajentamiseen kuntien nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.


– On hyvä tavoite, että jokainen nuori saavuttaisi toisen asteen tutkinnon. Ensisijaisesti on kuitenkin puututtava nuorten syrjäytymisen juurisyihin. Joka vuosi peruskoulusta valmistuu 6000 nuorta ilman riittävää lukutaitoa ja eväitä toisella asteella pärjäämiseen. Varhainen tuki ja perusopetuksen vahvistaminen edistävät toisen asteen tutkinnon saavuttamista paremmin kuin oppivelvollisuusiän nosto, toteaa Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen.


Lisätiedot:


Ilkka Sasi
Valtuustoryhmän pj
Kaupunginhallituksen jäsen
050 412 3703