Raitiotien 2. vaiheen rakentaminen – ryhmäpuheenvuoro 19.10.2020

Kokoomus, KD, RKP valtuustoryhmä ryhmäpuheenvuoro

Kaupunginvaltuusto 19.10.2020

”Kokoomuksen, KD:n ja RKP:n Tampereen valtuustoryhmän valtavirta kannattaa valtuustossa käsiteltävää esitystä länsiratikasta. Kuitenkin ryhmästämme myös löytyy joitakin kokoomuslaisia ja kristillisdemokraatteja, ketkä eivät yksiselitteisesti raitiotien toisen vaiheen rakentamista kannata.

Talouden osalta länsiratikkainvestoinnin eteenpäinviemistä voidaan perustella lasketulla kaupunkitaloudellisella hyötykustannusluvulla 1,69. Myös markkinatilannetta ja lainarahan edullisuutta voidaan käyttää perusteena investointien vauhdittamiselle. 

Osaksi perusinfraa nivoutuva länsiratikka linkittyy kaupungin pitkän aikavälin investointikokonaisuuteen, jossa yhteen nivoutuvilla hankkeilla kuten Kunkun Parkilla ja Näsikallion eritasoliittymällä kehitetään kaupungin maankäyttöä ja vetovoimaisuutta.

Lielahden ja edelleen Lamminpään haaraan varautuminen turvataan rakentamalla vaihteet osana länsiratikkaa Hiedanrannan alueelle. Vuonna 2016 tehtyjen valintojen jälkeen kaupungin järeä joukkoliikenne nojautuu raitiotiejärjestelmään. Superbussivaihtoehto on selvitetty 2016 raitiotien periaatepäätöksen yhteydessä. Länsiratikkaa voikin myös perustella, että raitiotietä ei kannata jättää kesken.

Hiedanrannan maantäyttö on herättänyt huolta. Kaupunginhallitus on ponnellaan turvannut selustaa raitiotiehankkeen osalta, jos lupakäsittelyssä vielä ilmenisi haasteita.

Kannatamme pormestari Lylyn tekemää pontta. Valtuustoryhmällemme on tärkeää, että liikenneyhteyksiä turvataan myös olemassaolevilla asuinalueilla kuten Hyhkyssä, Pispalassa ja Epilässä.

Käykäämme asiapainotteinen keskustelu länsiratikasta.”

Lisätietoja:

Ilkka Sasi

Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen jäsen
050 412 3703